Mėnesio veiklos planas

GRUODIS

AKCIJOS:
„Knygų Kalėdos „Verdenėje“, IC: 2017 m. gruodžio 1 d. – 2018 m. sausio 6 d. Ats. V. Vikonytė, klasių kolektyvai, TK ir GT;
„Siūlai siūlai susivykit“ – iki Padėkos dienos. Koordinatorės: D. Maldžiuvienė, D. Naglinskienė;  
„Pyragų fiesta“ – Padėkos diena, koordinatorės: L. Vaikėnienė, D. Naglinskienė.
Gimnazijos šventinė puošyba – iki Padėkos dienos. Koordinatorė B. Gasiulytė.
Maltiečių labdara -gruodis, ats. D. Naglinskienė.
LITERATŪROS PARODOS IC:
* „Gamtos profesorius“ (Tadui Ivanauskui  - 135): 12-01 – 12-15;
* „Kai Kalėdų žvaigždelė padangėj pražys“: 12-15 – 12-30.
KALĖDINIAI RENGINIAI klasėse – pagal atskirą grafiką. Ats. A. Mikštienė ir klasių auklėtojai.
SEKTI RENGINIŲ DATAS SAVIVALDYBĖS VEIKLOS PLANUOSE IR DALYVAUTI;
Teikti paraiškas savivaldybės etapo olimpiadoms (ats. dalykų MG).

 

LAPKRITIS

PRIEŽIŪRA:
* VISŲ DALYKŲ PAMOKOSE visą lapkritį:  
1. Pamokos uždavinio formulavimas ir refleksija.
2. Mokinių pažangos (Individualios pažangos) stebėsena ir vertinimas/ įsivertinimas
.

* 2017 METŲ VEIKLOS STEBĖSENA/ĮSIVERTINIMAS, ats. stebėsenos grupės (mokytojų tarybos posėdžiui gruodžio mėnesį).
* PRAŠYMŲ DĖL ATESTACIJOS TEIKIMAS                              

TYRIMAI:
METODINĖ VEIKLA: MB ir MG posėdžiai (pagal VŠPC planą ir MG planus)

LITERATŪROS PARODOS:

 

RUGSĖJIS

PRIEŽIŪRA:
* ugdomosios veiklos planavimas;
* veiklos individualizavimas ir diferencijavimas;
* MG dokumentacija.  ATSAKINGI: dalykų mokytojai, vadovai, MG, klasių auklėtojai...

LITERATŪROS PARODOS:
*„Ruduo Rugsėjį šaukia“; 
* „Melodramiškos prozos kūrėja“ (rašytojos Sofijos Ivanauskaitės – Lazdynų Pelėdos 150 metų jubiliejus). Ats. V. Vikonytė.

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 10.50 - 11.35
 • 5. 11.55 - 12.40
 • 6. 13.00 - 13.45
 • 7. 13.55 - 14.40
 • 8. 14.45 - 15.30
Iki žiemos atostogų liko
 • dien.
 • val.
 • min.
 • sek.