Mėnesio veiklos planas

SPALIS

PRIEŽIŪRA:
* mokinių tėvų  susirinkimai;
* savivaldos posėdžiai;
* naujai priimtų mokytojų ir mokytojų  padėjėjų veiklos stebėsena. Ats. direktoriaus pavaduotojai ugdymui.

TYRIMAI:
* Pirmųjų, penktųjų klasių ir naujai atvykusių mokinių adaptacija gimnazijoje (10-20 d.). ats. V. Razgulina;
*Patyčių masto gimnazijoje tyrimas (3 savaitė, 5-8, I klasės), ats. L. Vaikėnienė ir nurodytų klasių auklėtojai.

METODINĖ VEIKLA: MG, MB, MT posėdžiai.

LITERATŪROS PARODOS:
*  „Dalelę širdies mokiniams dalini“ (05-12 d.);
* „Reformacijai Lietuvoje – 500“ (10-28 d.);
* „Išlikęs laiko tėkmėje“ – V. Krėvei – 135 (10-28 d.). Ats. V. Vikonytė.

RUGSĖJIS

PRIEŽIŪRA:
* ugdomosios veiklos planavimas;
* veiklos individualizavimas ir diferencijavimas;
* MG dokumentacija.  ATSAKINGI: dalykų mokytojai, vadovai, MG, klasių auklėtojai...

LITERATŪROS PARODOS:
*„Ruduo Rugsėjį šaukia“; 
* „Melodramiškos prozos kūrėja“ (rašytojos Sofijos Ivanauskaitės – Lazdynų Pelėdos 150 metų jubiliejus). Ats. V. Vikonytė.

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 10.50 - 11.35
 • 5. 11.55 - 12.40
 • 6. 13.00 - 13.45
 • 7. 13.55 - 14.40
 • 8. 14.45 - 15.30
Iki rudens atostogų liko
 • dien.
 • val.
 • min.
 • sek.