Pamokų tvarkaraščio pakeitimai

LAIKINAS PAMOKŲ TVARKARAŠTIS

2018-2019 m. m. 

 

5 a

5 b

6 a

6 b

I

1.Gamta ir žmogus 413

2. Lietuvių kalba 401, 404

3. Matematika 213, 208

4. Istorija 103

5. Kūno kultūra

1.Lietuvių kalba 401 (TIK)

2.Lietuvių kalba 401, 403

3.Matematika 213, 208

4.Gamta 409

5.Kūno kultūra

6. Informatika gr. 225

1.Dailė 218

2.Istorija 226

3.Lietuvių kalba 401, 403 4.Kūno kultūra

5.Matematika 209, 213

6.Matematikos modulis 209

1.Istorija 226

2.Dailė 218

3.Lietuvių kalba 401, 403 4.Kūno kultūra

5.Matematika 209, 213

6.Matematikos modulis 209

II

1.Anglų kalba 2, 14

2. Informatika 225 3.Lietuvių kalba 401, 404

4. Matematika 213, 208

5. Darbai 16, 18

6. Darbai 16, 18

1.Anglų kalba 2, 14

2. Tikyba 210

3.Lietuvių kalba 401, 404

4. Matematika 213, 208

5. Darbai 16, 18

6. Darbai 16, 18

1. Geografija 405

2. Gamta ir žmogus 409

3. II užsienio kalba 13, 216

4. Lietuvių kalba 401, 403

5. Matematika 209, 213

6. Informatika gr. 225

1. Gamta ir žmogus 409

2. Geografija 405

3. II užsienio kalba 216, 217

4. Lietuvių kalba 401, 403

5. Matematika 209, 213

6. Muzika 115

III

1.Lietuvių kalba 404

2.Matematika 213, 208

3.Dailė 218

4.Anglų kalba 2, 14

5.Kūno kultūra

1.Lietuvių kalba  404

2.Matematika 213, 208

3.Istorija 103

4.Anglų kalba 2, 14

5.Kūno kultūra

1.Matematika 209, 213

2.Anglų kalba 222, 14

3.Kūno kultūra

4.Darbai 16, 18

5.Darbai 16, 18

6.

1.Matematika 209, 213

2.Anglų kalba 14, 222

3.Kūno kultūra

4.Informatika 225

5.Istorija 103

6.

 

IV

1.Gamta 413

2.Matematika 213, 208

3.Lietuvių kalba 401, 404

4.Muzika 115

5.Žmogaus sauga 402

1.Muzika 131

2.Matematika 213, 208

3.Lietuvių kalba 401, 404

4.  Žmogaus sauga 402

5.Gamta 409

6. Etika 131

1.Anglų kalba 14, 222

2. Tikyba 210

3. Gamta 409

4.Lietuvių kalba 401, 403

5.Muzika 115

6.II užsienio kalba 13, 216

7. Informatika gr. 225

1.Anglų kalba 14, 222

2.Darbai 16, 18

3.Darbai 16, 18

4.Lietuvių kalba 401, 403

5.Geografija 405

6.II užsienio kalba 216, 217

V

1.Anglų kalba 2, 14

2.Tikyba 210  115

3.Kūno kultūra

4.Istorija 103

5.Lietuvių kalba 401, 404

1.Anglų kalba 2, 14

2. Istorija  103

3.Kūno kultūra

4.Dailė 218

5.Lietuvių kalba 401, 404

1.Geografija 405

2.Anglų kalba 2, 14

3.Lietuvių kalba 401, 403

4.Istorija 226

5.Matematika 209, 213

6.Lietuvių kalba 401, 403

1.Tikyba 210

2.Anglų kalba 2, 14

3.Lietuvių kalba 401, 403

4.Gamta ir žmogus 409

5.Matematika 209, 213

6. Lietuvių kalba 401, 403

 

 

 

 

7

8 a

8 b

I

1.Kūno kultūra

2.Istorija 103

3.Anglų kalba 2, 222

4.Darbai 16, 18

5.Darbai 16, 18

6. Lietuvių kalba 403, 404

1.Biologija409

2.Geografija 405

3.Dailė 218

4.Matematika 213, 209

5.Chemija 413

6. Lietuvių kalba 401, 402

7. Istorijos modulis 103

1.Istorija 103

2.Chemija 413

3.Geografija 405

4.Matematika 213, 209

5.Dailė 218

6. Lietuvių kalba 401, 402

7. Istorijos modulis 103

II

1. Matematika 213, 208

2. Matematika 208, 213

3. Žmogaus sauga 402

4. Geografija 405

5. Biologija 409

6. II užsienio kalba 13, 216 7.Muzika 115

1.Lietuvių kalba 401, 402

2.Lietuvių kalba 401, 402

3.Anglų kalba 2, 14

4. Darbai 16, 18

5. II užsienio kalba 13, 216

6. Fizika 413

1.Lietuvių kalba 401, 402

2. Lietuvių kalba 401, 402

3. Anglų kalba 2, 14

4. Darbai 16, 18

5. II užsienio kalba 216, 217

6. Lietuvių kalbos modulis 401

III

1.Informatika gr. 1 225/ informatika gr. 2   225

2. Lietuvių kalba 403, 404

3.Lietuvių kalba 403, 404

4. Fizika 413

5.Matematika 213, 208

6. Istorija 103

1.///

2. Tikyba 210

3. Geografija 405

4.Istorija 103

5.Chemija 413

6.Matematika 213. 209

7. Kūno kultūra

1. Fizika 413

2.Istorija 103

3. Chemija 413

4. Biologija 409

5.Geografija 405

6.Matematika 213, 209

7. Kūno kultūra

IV

1. Matematika 213, 208

2.Lietuvių kalba 403, 404

3.Geografija 405

4.Anglų kalba 2, 222

5. II užsienio kalba 216, 217

6.Tikyba 210/ etika 131

7.

1. Informatika 225 / žmogaus sauga 402

2 Lietuvių kalba 401, 402

3. Muzika 131

4. Fizika 413

 5.Anglų kalba 2, 14

6.Matematika 213, 209

7. Anglų kalbos modulis 14

1. Žmogaus sauga ///informatika 225

2.Lietuvių kalba 401, 402

3. Fizika 413

4. Muzika 131

5.Anglų kalba 2, 14

6.Matematika 213, 209

7. Anglų kalbos modulis 14

V

1.Dailė 218

2.Lietuvių kalba 403, 404

3.Anglų kalba 2, 222

4. Kūno kultūra

5. Biologija 409

1.Kūno kultūra

2.II užsienio kalba 13, 216, 217

3.Matematika 209, 213

4.Lietuvių kalba 401, 402

5.Istorija 103

6.Anglų kalba 14, 222

1.Kūno kultūra

2.II užsienio kalba 13, 216, 217

3.Matematika 209, 213

4.Lietuvių kalba 401, 402

5.Tikyba 210

6.Anglų kalba 14, 222

 

 

I a

I b

II

I

1.Lietuvių kalba 403, 404

2.Kūno kultūra

3.Rusų kalba 216

4.Informatika 225

5.Geografija 405

6.Darbai  16, 18

7. Darbai 16, 18/ žmogaus sauga

1.Lietuvių kalba 403, 404

2.Kūno kultūra

3.Chemija 413

4.Geografija 405

5.Istorija 226

6.Darbai 16, 18

7. Darbai 16, 18 / žmogaus sauga

1. Matematika 209

2.Lietuvių kalba 403

3.Kūno kultūra

4.Chemija 413

5.Istorija 103

6.Dailė 218

II

1.Lietuvių kalba 404

2.Fizika 413

3.Biologija 409

4. Anglų kalba 2, 14

5.  Muzika 115

6.  Matematika 209, 213

1.Lietuvių kalba 404

2.II užsienio kalba 13, 216

3.Fizika 413

4. Anglų kalba 2, 14

5.  Dailė 218

6.  Matematika 209, 213

7. Informatika gr. 225

1. Fizika 413

2. Lietuvių kalba 403

3. Lietuvių kalba 403

4. II užsienio kalba 216, 217

5. Informatika 225

6.  Anglų kalba 14

7. Matematikos modulis 209

III

1.Anglų kalba 2, 14

2.Chemija 413

3.Istorija 226

4.Dailė 218

5.Rusų kalba 217

6.Tikyba 210

1.Anglų kalba 2, 14

2.Geografija 405

3.Muzika 115

4.Pilietiškumo pagrindai 226

5. Tikyba 210

6. Biologija 409

7. Informatika 225

 

1.Istorija 103

2.Matematika 209

3.Ekonomika 225

4.Kūno kultūra

5.Anglų kalba 14

6.Darbai 16

 

IV

1.Lietuvių kalba 403, 404

2.Biologija 409

3.Fizika 413???

4.Geografija 405

5.Matematika 209, 213

6.Anglų kalba 2, 14

7. Matematikos modulis 209

1.Lietuvių kalba 403, 404

2.Fizika 413

3.II užsienio kalba 216, 13

4.Biologija 409

5.Matematika 209, 213

6.Anglų kalba 2, 14

7. Matematikos modulis 209

1.Matematika 209

2.Matematika 209

3.Lietuvių kalba 403

4.II sienio kalba 216, 13

5.Tikyba 210

6.Fizika 413

7. Muzika 115

V

1.Lietuvių kalba 403, 404

2.Kūno kultūra

3.Chemija 413

4.Matematika 209, 213

5.Istorija 226

6. Pilietiškumo pagrindai 226

1.  Lietuvių kalba 403, 404

2.Kūno kultūra

3.Istorija 226

4.Matematika 209, 213

5.Chemija 413

1.Pilietiškumo pagrindai 103

2.Geografija 405

3.Anglų kalba 14

4.Chemija 413

5.Lietuvių kalba 403

6. Biologija 409

 

 

 

 

III

IV

I

1.Rusų kalba 217

2.Rusų kalba 217

3. Lietuvių kalba 404,

4.  Istorija 226

5.  Biologija A 409   / informatika B 225

6. Kūno kultūra AB

7.Dailė B 218

8.Dailė B218

1.Programavimas 225 / geografija A 405

2.Informatika B 225 / biologija A 409

3.Istorija BA 226

4.Anglų kalba 2, 222

5.Lietuvių kalba 404, 403

6.Chemija BA 412/ biologija B 409

7.Rusų kalba 217

8. Lietuvių kalbos modulis

II

1.Programavimas 225

2.Matematika A 209

3. Tikyba 210

4.  Lietuvių kalba 404

5. Lietuvių kalba 404

6. Biologija B 409

7.Dailė A218

8.Dailė A 218 /  Geografija A 405 / chemija A

1. Chemija A 412 / Braižyba 402

2. Chemija BA 412

3.Matematika B 208, A209

4. Matematika A 209

5.Tikyba 210

6. Tikyba 210/  Fizika BA 413

7.  Fizika A 413 / Biologija A

8. Dailė A 218 / Muzika 131

III

1.Biologija A 409

2.Biologija A 409

3.Anglų kalba 222, 14

4.Matematika B 213, A 209

5.Matematika A 209 / dailė A 218

6.Istorija 226

7. Istorija 226

8.Dailė A218

1.Geografija BA 405

2. Istorija BA 226

3.Matematika B 208, 209

4.Lietuvių kalba 404, 403

5.Lietuvių kalba 404, 403

6.Kūno kultūra

7.Rusų kalba 217 / Dailė A 218

8.Rusų kalba 217

IV

1. Psichologija 201

2. Anglų kalbos modulis

3.Matematika B 213, A 209

4.Lietuvių kalba 404,

5. Informatika B 225

6.  Chemija BA 412 / Geografija B, A 405

7. Geografija B, A 405

8. / braižyba

1.Fizika BA 413 / biologija A 409

2.Anglų kalba 2, 222

3.Anglų kalba 2, 222

4 Matematika B 208, A 209

5..Lietuvių kalba 404, 403

6.Informatika B 225 / biologija B 409

7.Fizika A 413 / Psichologija 201

8.Anglų kalbos modulis 222

V

1.Rusų kalba 217

2.Matematika B 213, A 209

3.Lietuvių kalba 404,

4.Anglų kalba 222, 14

5. Anglų kalba 222, 14

6.Kūno kultūra B, A

7. Biologija B 409

8.

1.Istorijos modulis 226

2.Istorija A

3.Rusų kalba 217 / Dailė A 218

4.Lietuvių kalba 404, 403

5.Kūno kultūra

6.Matematikos modulis 209

7.Dailė B 218 / muzika 115

8.Dailė B 218 /

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 10.50 - 11.35
 • 5. 11.55 - 12.40
 • 6. 13.00 - 13.45
 • 7. 13.55 - 14.40
 • 8. 14.45 - 15.30
Iki mokslo metų pradžios liko

Sėkmingų mokslo metų!