Laisvos darbo vietos

Skelbiama atranka į laisvas darbo vietas Visagino „Verdenės“ gimnazijoje nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. šiems darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartį:

1.  Pareigos - lietuvių kalbos mokytojas, 1 etatas.
Pareigybės grupė: mokytojas priskiriamas specialistų grupei.
Pareigybės lygis: mokytojas priskiriamas A2 lygio pareigybei.
Darbo sutartis: neterminuota su 3 mėn. bandomuoju laikotarpiu.
Lietuvių kalbos mokytojo kvalifikacijai keliami reikalavimai:
1. Aukštasis universitetinis išsilavinimas.
2. Dalyko studijų kryptis - lietuvių kalba ir literatūra.
3. Pedagoginis išsilavinimas ir mokytojo kvalifikacija; neturint pedagoginio išsilavinimo, ne mažiau kaip 240 val. (9 studijų kreditų) pedagogikos, psichologijos ir dalyko didaktikos išklausytas kursas.
Darbo patirtis būtų privalumas. Darbo funkcijos ir kt. apibrėžtos Mokytojo pareigybės aprašyme (žr. http://verdenesgimnazija.vvg.lt rubrikoje: Veikla - Veiklą reglamentuojantys dokumentai - Mokytojo pareigybės aprašymas).

2. Pareigosmatematikos mokytojas, 1 etatas.
Pareigybės grupė: mokytojas priskiriamas specialistų grupei.
Pareigybės lygis: mokytojas priskiriamas A2 lygio pareigybei.
Darbo sutartis: neterminuota su 3 mėn. bandomuoju laikotarpiu.
Matematikos mokytojo kvalifikacijai keliami reikalavimai:
1. Aukštasis universitetinis išsilavinimas.
2. Dalyko studijų kryptis - matematika.
3. Pedagoginis išsilavinimas ir mokytojo kvalifikacija; neturint pedagoginio išsilavinimo, ne mažiau kaip 240 val. (9 studijų kreditų) pedagogikos, psichologijos ir dalyko didaktikos išklausytas kursas.
4. Valstybinės (lietuvių) kalbos mokėjimas teisės aktų nustatyta tvarka.
Darbo patirtis būtų privalumas. Darbo funkcijos ir kt. apibrėžtos Mokytojo pareigybės aprašyme (žr. http://verdenesgimnazija.vvg.lt rubrikoje: Veikla - Veiklą reglamentuojantys dokumentai - Mokytojo pareigybės aprašymas).

3. Pareigos – maitinimo padalinio vadovas, 1 etatas.
Pareigybės grupė: maitinimo padalinio vadovas priskiriamas padalinių vadovų grupei.
Pareigybės lygis: maitinimo padalinio vadovas priskiriamas B lygio pareigybei.
Darbo sutartis: neterminuota su 3 mėn. bandomuoju laikotarpiu.
Maitinimo padalinio vadovui keliami reikalavimai:
1. Ne žemesnis kaip aukštasis neuniversitetinis išsilavinimas.
2. Studijų kryptis – maisto gamybos, sandėliavimo ir perdirbimo technologijos ar pan.
3. Valstybinės (lietuvių) kalbos mokėjimas teisės aktų nustatyta tvarka.
4. Panašaus darbo patirtis būtų privalumas.
5. Kvalifikaciniai reikalavimai ir funkcijos:
5.1. materialinės atsakomybės pagrindų, darbo apskaitos, kalkuliacijos taisyklių išmanymas;
5.2. maisto gamybos įrengimų, virtuvės inventoriaus saugaus naudojimo ir saugaus darbo organizavimas;
5.3. darbuotojų saugos ir sveikatos, darbo vietos saugos, gaisrinės saugos, elektrosaugos  reikalavimų išmanymas;
5.4. pagrindinių žaliavų paskirties, naudojimo normų žinojimas;
5.5. patiekalų ir kulinarinių gaminių ruošimo technologijų, dietinės mitybos/tausojančio maitinimo reikalavimų ir rekomendacijų žinojimas;
5.6. valgiaraščių sudarymo reikalavimų žinojimas;
5.7. Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimų išmanymas ir maisto produktų  pirkimų organizavimas;
5.8. maisto prekių ir žaliavų užsakymų bei priėmimo dokumentų įforminimo mokėjimas;
5.9. gamybinės ir prekybinės veiklos, valgyklos darbuotojų darbo organizavimas;
5.10. gaunamų žaliavų, maisto ir pagamintos produkcijos bei darbo higienos kontrolė;
5.11. numatytų apskaitos dokumentų pildymas ir pateikimas nustatyta  tvarka ir terminais bei kt. reikalavimai, numatyti gimnazijos valgyklos vedėjo pareigybės aprašyme.

Dokumentai pateikiami Visagino „Verdenės“ gimnazijos raštinei, Taikos pr. 21, II aukštas, 202 kab.:
1. Prašymas leisti dalyvauti atrankoje;
2. 
Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;
3. 
Išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijos;
4. Gyvenimo aprašymas (CV);
5. Pažyma dėl įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro duomenų apie fizinį asmenį.

6. Papildomi (neprivalomi) dokumentai: motyvacinis laiškas, rekomendacija (-os) iš buvusios darbovietės;

Pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir kviečiami pokalbiui.
Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai: tel. (8 386) 72758, (8 386)75393 arba el. paštu verdene@vvg.lt
    

 

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 10.50 - 11.35
 • 5. 11.55 - 12.40
 • 6. 13.00 - 13.45
 • 7. 13.55 - 14.40
 • 8. 14.45 - 15.30
Iki mokslo metų pradžios liko
 • dien.
 • val.
 • min.
 • sek.