Veiklos prioritetai

1.  Ugdymo(si) kokybė ir pagalba mokiniui siekiant individualios pažangos.
2. Atviro, kūrybingo, siekiančio tobulėti ir atsakingo Lietuvos, Visagino ir savo gimnazijos bendruomenės nario ugdymas.

 • Elektroninis dienynas
 • Office 365
 • Tėvams
 • Mokiniams
6. 13.05 – 13.50
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.55 – 11.40
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 13.05 – 13.50
 • 7. 14.00 – 14.45
 • 8. 14.50 – 15.35