Apie mokslo metus

Mokslo metų pradžia  

2019 m. rugsėjo 1 d.

Mokslo metai baigiasi:

1–4 ir 1–4 lavinamųjų klasių mokiniams – birželio .... d.;

IV klasių mokiniams – gegužės ... d.;

5–8 ir I–III klasių bei 5-10 lavinamųjų ir socialinių įgūdžių ugdymo klasių mokiniams – birželio ... d.

Mokslo metų trukmė:

1–4 ir 1–4 lavinamųjų klasių mokiniams – 35 savaitės (175 mokymosi dienos);

5–8 ir I–III klasių bei 5-10 lavinamųjų ir socialinių įgūdžių ugdymo klasių mokiniams – 37 savaitės (185 mokymosi dienos);

IV klasių mokiniams – 33 savaitės (165 mokymosi dienos).

 

Trimestrai ir pusmečiai:

14, 110 lavinamųjų ir socialinių įgūdžių ugdymo (SĮU) bei III‒IV klasių mokslo metai skirstomi pusmečiais:

 • pirmasis pusmetis: rugsėjo 1 d. – sausio  ... d.;
 • antrasis pusmetis:
  • 1–4 ir 1–4 lavinamosios klasės – sausio ... d. – birželio ... d.;
  • 5–8, I–III klasės ir 5–10 lavinamosios bei socialinių įgūdžių ugdymo klasės – sausio ... d. – birželio... d.;
  • IV klasės – sausio ... d. – gegužės ... d.

5–8 ir I–II klasių mokslo metai skirstomi trimestrais:

 • pirmasis trimestras: rugsėjo 1 d. – lapkričio 30 d.;
 • antrasis trimestras: gruodžio 1 d. – vasario 29 d.;
 • trečiasis trimestras: kovo 1 d. – mokslo metų pabaiga.

Mokinių atostogos:

Rudens – nuo spalio ... d. iki lapkričio ... d.;
Žiemos (šv. Kalėdų) – nuo gruodžio .... d. iki sausio ... d.;
Žiemos – nuo vasario ... d. iki vasario ... d.;
Pavasario (šv. Velykų) – nuo balandžio ... d. iki balandžio .... d.

  Vasaros atostogos:

1–4 ir 1–4 lavinamųjų klasių mokiniams  nuo birželio .... d. iki  rugpjūčio 31 d.;
5–8 ir I–III klasių bei 5-10 lavinamųjų ir socialinių įgūdžių ugdymo klasių mokiniams nuo birželio ... d.  iki  rugpjūčio 31 d.

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 10.50 - 11.35
 • 5. 11.55 - 12.40
 • 6. 13.00 - 13.45
 • 7. 13.55 - 14.40
 • 8. 14.45 - 15.30