Reikalingas specialusis pedagogas

 • Paskelbė : Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė
 • Paskelbta: 2023-09-19
 • Kategorija: Kvietimai

VISAGINO ,,VERDENĖS“ GIMNAZIJA SKELBIA ATRANKĄ SPECIALIOJO
PEDAGOGO PAREIGOMS UŽIMTI DARBUI PAGAL NETERMINUOTĄ DARBO SUTARTĮ

Atranka vyks 2023 m. rugsėjo 29 d.

Darbo krūvis – 1 etatas.

Specialusis pedagogas turi atitikti šiuos reikalavimus:

- turėti aukštąjį išsilavinimą ir specialiojo pedagogo profesinę kvalifikaciją;

- išmanyti pritaikytų ir individualizuotų programų rengimo principus, Bendruosius ugdymo planus;

- išmanyti pedagoginio vertinimo metodikas, gebėti atlikti pedagoginį mokinių vertinimą, nustatyti jų žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitiktį ugdymo programoms bei specialiuosius ugdymosi poreikius, įvertinti pažangą;

- išmanyti specialiųjų poreikių mokinių ugdymo metodus ir gebėti juos taikyti;

- gebėti bendrauti ir bendradarbiauti su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais, švietimo pagalbos specialistais.

Darbo užmokestis nustatomas vadovaujantis Visagino ,,Verdenės“ gimnazijos darbo apmokėjimo sistema (koeficientas (atsižvelgiant į kvalifikacinę kategoriją ir pedagoginio darbo stažą) 8.11 – 11,39).

Pretendentas privalo pateikti:

- prašymą leisti dalyvauti atrankoje (laisva forma);

- asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išsilavinimą patvirtinančius dokumentus, kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams;

- gyvenimo aprašymą – nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes).

Pretendentas dokumentus pateikia iki 2023 m. rugsėjo 27 d. į Visagino „Verdenės“ gimnazijos raštinę adresu: Taikos pr. 21, Visaginas arba atsiunčia elektroniniu paštu verdene@vvg.lt.

Pretendentas, kuris atitinka nustatytus kvalifikacinius reikalavimus ir pateikė tai patvirtinančius dokumentus, per 1 darbo dieną informuojamas, kad jam yra leidžiama dalyvauti atrankoje. Pretendentui, kuris neatitinka nustatytų kvalifikacinių reikalavimų ar nepateikė tai patvirtinančių dokumentų, per 1 darbo dieną pateikiamas motyvuotas pranešimas, kuriame nurodoma, kodėl jam neleidžiama dalyvauti pretendentų atrankoje.

Informacija teikiama tel. 8 386 72758 ir el. paštu  verdene@vvg.lt.

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.55 – 11.40
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 13.05 – 13.50
 • 7. 14.00 – 14.45
 • 8. 14.50 – 15.35