Logopedas

Logopede gimnazijoje dirba

Vilma Balčiūnienė Logopedė

215 kabinetas

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Veikla

Pirmadienis

8.00–11.10

Lavinamosiose klasėse

Antradienis

8.00–9.50
10.10–12.15
12.45–16.4
17.00–18.15

Lavinamosiose klasėse

Trečiadienis

8.00–11.10
11.40–15.00
15.25–16.40

Lavinamosiose klasėse

Ketvirtadienis

8.00–10.00
10.50–11.55
12.45–15.35

Lavinamosiose klasėse
 

 

Penktadienis

8.00–11.15
11.40–15.40
15.55–17.10

Lavinamosiose klasėse

Logopedo veikla:

 • įvertinti mokinių kalbos raidos ypatumus, nustatyti kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus;
 • sudaryti individualias, pogrupines ir grupines kalbos ugdymo ir sutrikimų šalinimo programas;
 • šalinti mokinių kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus;
 • supažindinti tėvus su mokinių kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų priežastimis, korekcinio darbo metodais, teikti metodines konsultacijas darbui namuose su vaiku;
 • esant būtinybei, sutrikusios kalbos ir komunikacijos mokinius siųsti į PPT ir pas gydytoją specialistą tirti ar gydyti;
 • bendradarbiauti su mokytojais bei teikti jiems metodinę pagalbą, padėti  mokytojams rengti mokinių, kuriems paskirta specialioji pedagoginė pagalba, ugdymo programas. 
 • Elektroninis dienynas
 • Office 365
 • Tėvams
 • Mokiniams
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.55 – 11.40
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 13.05 – 13.50
 • 7. 14.00 – 14.45
 • 8. 14.50 – 15.35