Mokytojų taryba

Mokytojo pavardė, vardas Išsilavinimas, specialybė Pareigos
Ardamakovaitė Rimvyda Aukštasis, specialiojo pedagogo ir logopedo kvalifikacija Specialioji pedagogė metodininkė, mokytoja lavinamosiose klasėse
Aukštuolytė-Pužienė Inga Aukštasis, anglų kalbos filologija Anglų k. vyresnioji mokytoja
Badmajeva Tamara   Mokytojo padėjėja
Balčiūnienė Vilma Aukštasis, specialioji pedagogika su logopedija Logopedė metodininkė
Baušytė Auksė Aukštasis, chemija-taikomieji darbai Chemijos mokytoja metodininkė
Bikulčiūtė Irena Aukštasis, vokiečių kalba ir literatūra, anglų kalbos filologija Vokiečių k. mokytoja metodininkė, anglų k. vyresnioji mokytoja
Bilinskienė Inga Aukštasis, pradinio mokymo pedagogika ir metodika Pradinių klasių mokytoja metodininkė
Borina Ilona Aukštasis, informatikos inžinerijos magistrė, inžinierė- technologė, pedagogika – psichologija Informacinių technologijų mokytoja metodininkė
Burneikaitė Dalia Aukštasis, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Lietuvių k. mokytoja metodininkė
Cicėnas Jonas Aukštesnysis, choro dirigentas, muzikos mokytojas Muzikos vyresnysis mokytojas
Černienė Aušra   Specialioji pedagogė
Černis Olga   Direktorė
Čugunova Jelena Aukštasis, rusų kalbos ir literatūros mokytoja Rusų k. mokytoja metodininkė
Damaška Rimantas   Mokytojas
Daunienė Inga   Mokytojo padėjėja
Dervinienė Jolita Aukštasis, chemija-taikomieji darbai Technologijų mokytoja metodininkė
Frolova Natalja Aukštasis, edukologijos magistrė, pedagogika ir pradinio mokymo metodika Vyresnioji pradinių klasių mokytoja, auklėtoja lavinamosiose klasėse
Gigelevičienė Aušra Aukštasis, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Lietuvių k. mokytoja metodininkė
Gudimova Ana   Mokytojo padėjėja
Gutė Monika   Mokytoja
Ivanauskienė Irina   Mokytojo padėjėja
Jankevičienė Jūratė Aukštasis, pradinio mokymo pedagogika ir metodika Pradinių klasių  mokytoja metodininkė
Jurkinienė Inga   Mokytojo padėjėja
Kazėnienė Eugenija Aukštasis, matematika Matematikos vyresnioji mokytoja
Kazlionkaitė Valė   Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Kukianienė Jūra Loreta Aukštasis, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Lietuvių k. mokytoja metodininkė, mokytoja lavinamosiose klasėse
Kumpienė Vida Aukštasis, matematika-fizika Matematikos vyresnioji mokytoja, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Kurpienė Aliona Aukštasis, pradinio mokymo pedagogika ir metodika Pradinių klasių mokytoja metodininkė
Macijauskienė Dalia   Mokytoja
Mackevičienė Jelizoveta Aukštasis, matematika Matematikos mokytoja ekspertė
Maldžiuvienė Daiva Aukštasis, pradinio mokymo pedagogika ir metodika Pradinių klasių mokytoja metodininkė
Mardosaitė Edita   Mokytojo padėjėja
Mardosienė Inga   Mokytojo padėjėja
Matyskina Natalia Aukštasis, muzikos teorija, pradinis mokymas Specialioji pedagogė, muzikos mokytoja  metodininkė, mokytoja lavinamosiose klasėse
Miačin Aleksej Aukštasis, fizinė kultūra Kūno kultūros mokytojas metodininkas
Mikštienė Aldona Aukštasis, filologė, lietuvių kalbos ir literatūros dėstytoja Lietuvių k. mokytoja metodininkė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, II vadybinė kategorija
Naglinskienė Diana Aukštasis, katalikų tikybos mokytoja, socialiniai mokslai Tikybos vyresnioji mokytoja
Navickienė Lina Aukštasis, pradinio mokymo pedagogika ir kūno kultūra Pradinių klasių mokytoja metodininkė
Nikitina Dovilė   Mokytoja
Niparavičienė Marytė Aukštasis, vokiečių kalba Vokiečių k. mokytoja metodininkė, Etnografijos ir gimnazijos istorijos muziejaus vadovė
Noskova Elina Aukštasis, pradinio mokymo pedagogika ir metodika, anglų kalba Anglų k. vyresnioji mokytoja, pradinių klasių vyresnioji mokytoja
Petrauskienė Aldona Aukštasis, biologija-žemės ūkio pagrindai, anglų k. filologija Anglų k. mokytoja metodininkė
Polikarpova Nadežda Aukštasis, kūno kultūra Vyresnioji kūno kultūros mokytoja lavinamosiose klasėse
Radzevičienė Vaiva Aukštasis, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Lietuvių k.  mokytoja metodininkė
Radzevičius Valentinas Aukštasis, istorija Istorijos mokytojas metodininkas
Ramanauskienė Dana Aukštasis, geografijos-fizinio lavinimo mokytoja Kūno kultūros mokytoja metodininkė, geografijos mokytoja
Ramanauskienė Lilija Aukštasis, istorikė, istorijos ir visuomenės mokslų dėstytoja Istorijos mokytoja metodininkė
Sadauskienė Jolanta Aukštasis, biologė, biologijos ir chemijos dėstytoja Biologijos mokytoja metodininkė
Savičienė Danguolė Aukštasis, biologija, pradinis ugdymas Pradinių klasių mokytoja ekspertė
Šakėnienė Aldona Aukštasis Dailės mokytoja
Šarkienė Daiva Aukštasis Psichologė
Šinkūnienė Aurelija Aukštasis, muzika, choro dirigentė Muzikos mokytoja metodininkė, etikos mokytoja
Šoliūnaitė Pavilionienė Jūratė Aukštasis, edukologijos magistrė, pradinio mokymo pedagogika Pradinių klasių mokytoja metodininkė
Šumanaitė Danguolė   Mokytojo padėjėja
Trubovič Andžela   Mokytojo padėjėja
Valiūnas Saulius Aukštasis, geografijos mokytojas Geografijos mokytojas
Vainiuvienė Dalia Aukštasis, pradinio mokymo pedagogika Mokytoja lavinamosiose klasėse
Vaitkuvienė-Zimina Žana Aukštasis, edukologijos magistrė, filologija, rusų ir pradinio ugdymo mokytojos kvalifikacija Pradinių klasių mokytoja
Vikonytė Vida   Bibliotekos vadovė
Viskačkaitė Laura Aukštasis, edukologijos (švietimo vadybos šakos) magistrė, ekologijos ir aplinkotyros bakalauro laipsnis, mokytojo kvalifikacija Vyresnioji socialinė pedagogė
Žemaitienė Jolanta   Mokytoja
Žilinskas Rolandas Aukštasis, techninės disciplinos, darbai Technologijų mokytojas metodininkas, žmogaus saugos mokytojas
 • Elektroninis dienynas
 • Office 365
 • Tėvams
 • Mokiniams
7. 14.00 - 14.45
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 10.55 - 11.40
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 13.05 - 13.50
 • 7. 14.00 - 14.45
 • 8. 14.50 - 15.35