Pamokų tvarkaraščio pakeitimai

Informaciją apie laikiną pamokų tvarkaraštį rasite el. dienyne.