Pamokų tvarkaraštis

 

8b

30 / 402

I

31 / 103

II

31/ 210

III

201 / 216

IV

213

Pamokų laikas

PIRMADIENIS

Rugsėjo 21d.

1.Informatika 225

2.Vokiečių kalba 402; informatika 225

3.Matematika 402, 405

4.Lietuvių kalba 402,403,  405

5. Chemija 402

6.Fzinis ugdymas

7. Matematikos modulis 402, 405

1.Matematika 1 gr. 103

2.Istorija 103

3.II užsienio kalba 103, 111

4.  Biologija 103

 5.Lietuvių kalba 103, 111

6. Lietuvių kalba 103, 111

7. Matematika 2 gr. 103

8. Matematikos 2g. modulis 103

1. Fizinis ugdymas

2.Biologija 210

3.Lietuvių kalba 210, 208

4.II užsienio kalba 210, 208

5.Istorija 210

6.Matematika 210, 208

7. Lietuvių kalbos modulis 210, 208

 

1. Anglų kalbos modulis 201

2. Lietuvių kalba 201, 216

3. Anglų kalba 201, 216

4. Matematika B, A 201,  216

5.  Psichologija 201

6. Chemija BA 201

7. Chemija A 201

8. Rusų kalba 201

1.Geografija B/A 213

2. Anglų kalba 213, 209

3. Lietuvių kalba 213

4. Fizinis ugdymas

5. Matematika A  209

6. Istorija A 213

7. Istorija BA 213

8. Chemija A 213

1. 8.00 – 8.45

2. 8.55 – 9.40

3. 9.50 – 10.35

4. 10.50 – 11.35

5. 12.00 – 12.45

6. 13.05 – 13.50

7. 14.00 – 14.45

8. 14.50 – 15.35

ANTRADIENIS

Rugsėjo 22d.

1.Lietuvių kalba 402, 403, 405

2. Istorija 402

3. Tikyba 402

4.Anglų kalba 402, 403, 405

5.Dailė 402

6. Technologijos 16, 18

7.Rusų kalba 402

1. Tikyba 103

2.Anglų kalba 103, 111

3.  Matematika 1 gr. / informatika 2  gr.

4. Biologija 409

5. Chemija 413

 6. Geografija 103

7. Etika 103

1. Chemija 210

2.Matematika 210, 208

3.Lietuvių kalba 210, 208

4.  Tikyba 210

5. Muzika 210

6.Anglų kalba 210, 208

 

1.Istorija A 201

2. Lietuvių kalba 201, 216

3. Matematika B, A – 201, 216

4. Matematika A – 201

5. Istorija BA 201

6. Informatika BA 225

7. Programavimas 225

8. Geografija BA 201

1.Rusių kalba 213

2.Rusų kalba 213 / Informatika A 225

3.Lietuvių kalba 213

4.Lietuvių kalba 213

5.Tikyba 213

6.Matematikos modulis 213

7.Biologija A 213

8. Matematika B

 

1. 8.00 – 8.45

2. 8.55 – 9.40

3. 9.50 – 10.35

4. 10.50 – 11.35

5. 12.00 – 12.45

6. 13.05 – 13.50

7. 14.00 – 14.45

8. 14.50 – 15.35

TREČIADIENIS

Rugsėjo 16 d.

1.Vokiečių kalba 402

2.  Geografija 402

3.  Chemija 402

4.Matematika 402, 405

5.Biologija 402

6. Fizinis ugdymas

7. Rusų kalba 402

1.Lietuvių kalba 103, 111

2.II užsienio kalba 103, 111

3. Istorija 103

4.  Fizinis ugdymas

5.Geografija 103

6. Lietuvių kalbos modulis 103, 111

7. Matematika  1gr. 103

8. Matematikos 1gr. modulis 103

1.Anglų kalba 210, 208

2. Istorija 210

3.Lietuvių kalba 210, 208

4.Lietuvių kalba 210, 208

5. Technologijos 16, 18

6.  II užsenio kalba 210, 208

7. Matematikos modulis 210, 208

1. Rusų kalba 201

2. Lietuvių kalbos modulis 201

3. Anglų kalba 201, 216

4. Anglų kalba 201, 216

5. Fizinis ugdymas

6. Biologija BA 201

7. Biologija A 201

8. Istorijos modulis 201

1.Chemija A 209 / istorijos modulis 213

2.Matematika A 209

3.Matematika A 209

4.Lietuvių kalba 213

5. Lietuvių kalbos modulis 213

 6. Informatika B 225

7.Psichologija 213

8.Matematika B 209

1. 8.00 – 8.45

2. 8.55 – 9.40

3. 9.50 – 10.35

4. 10.50 – 11.35

5. 12.00 – 12.45

6. 13.05 – 13.50

7. 14.00 – 14.45

8. 14.50 – 15.35

KETVIRTADIENIS

Rugsėjo 18d.

1.Fizika 402

2.Istorija 402

3. Matematika 402, 405

4. Anglų kalba 402, 403, 405

5.  Lietuvių kalba 402, 403, 405

6.  Lietuvių kalba 402, 403, 405

7. Lietuvių kalbos modulis 402, 405

 

1.Anglų kalba 103, 111

2. Istorija 103

3.  Matematika 2 gr.103/ informatika 1 gr.

4.Fizika 103

5.Chemija 103

6.Technologijos16, 18

7. Technologijos 16, 18

 

1.Istorija 210

2.Chemija 210

3.Fizika 210

4.Matematika 210, 208

5.Anglų kalba 210 / informatika 225

6.Ekonomika 210

7.  Anglų kalba 210 / informatika 225

 

1.Rusų kalba 201

2. Lietuvių kalba 201, 216

3. Lietuvių kalba 201, 216

4. Tikyba 201

5.  Matematika A 201

6.  Geografija BA 201

7.  Fizika A 201

8.  Muzika 201

1. Geografija B/A 213

2. Anglų kalba 213, 209

3. Anglų kalba 213, 209

4. Istorija 213

5. Biologija B/A 213 //fizika A 209

6. Matematika A 209

7. Rusų kalba 213

8. Fizika A 213/ Chemija A 209

1. 8.00 – 8.45

2. 8.55 – 9.40

3. 9.50 – 10.35

4. 10.50 – 11.35

5. 12.00 – 12.45

6. 13.05 – 13.50

7. 14.00 – 14.45

8. 14.50 – 15.35

PENKTADIENIS

Rugsėjo 18 d.

1.Fizika 402

2.  Anglų kalba 402, 403, 405

3. Muzika 402

4. Matematika 402, 405

5. Lietuvių kalba 402, 403, 405

6.  Geografija 402

7.

1. Matematika 2 gr.

2. Muzika 103

3.Fizika 103

4. Anglų kalba 103, 111

5.Dailė 103

6.Lietuvių kalba 103, 111

7.  Fizinis ugdymas

1. Dailė 210

2. Matematika 210, 208

3.Lietuvių kalba 210, 208

4.  Fizika 210

5.  Geografija 210

6. Fizinis ugdymas

1.Biologija BA 201

2. Istorija BA 201

3. Matematika BA 201, 216

4. Lietuvių kalba 201, 216

5. Fizinis ugdymas

6. Matematikos modulis 201

7. Fizika A 201 / dailė 216

8. Fizika A 201/dailė 216

1.  Matematika B 209

2. Lietuvių kalba 213

3. Fizinis ugdymas

4.  Muzika B 213

5. Biologija B/A 213/fizika A 209

6. Anglų kalbos modulis 213

7.  Muzika B 213 / dailė 216

8. Dailė 216

 

1. 8.00 – 8.45

2. 8.55 – 9.40

3. 9.50 – 10.35

4. 10.50 – 11.35

5. 12.00 – 12.45

6. 13.05 – 13.50

7. 14.00 – 14.45

8. 14.50 – 15.35