Psichologas

PSICHOLOGO PATARIMAI

Gimnazijos psichologė Daiva Šarkienė

KONTAKTAI:
214 kabinetas
Mob. tel. 8 645 00651

SAVAITĖS DIENA

 DARBO LAIKAS

PIETŲ PERTRAUKA

PAMOKOS

PIRMADIENIS

13.00–16.00

   

ANTRADIENIS

8.00–16.30

12.00–12.30

 

TREČIADIENIS

8.00 –16.30

12.00–12.30

 

KETVIRTADIENIS

8.00–16.00

12.00–12.30

13.05–13.50

PENKTADIENIS

8.00–12.00
 

  8.00–8.45

Veikia „Tėvų linija" – nemokama specialistų pagalba tėvams telefonu. Paskambinę nemokamu numeriu 8 800 900 12, galima pasikonsultuoti su Paramos vaikams centro specialistais visais rūpimais klausimais apie vaikų auginimą. 
Anoniminės ir nemokamos konsultacijos teikiamos telefonu 8 800 900 12 darbo dienomis nuo 11 iki 13 val. ir nuo 17 iki 21 val.

 

PSICHOLOGINĖS PAGALBOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

Psichologinės pagalbos tikslas – padėti mokiniui geriau pažinti save, atgauti dvasinę darną, gebėjimą gyventi ir mokytis.

Uždaviniai:

 • nustatyti mokinio psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas ir padėti jas spręsti;
 • stiprinti mokytojų, tėvų (globėjų, rūpintojų) gebėjimą bendrauti su mokiniais, turinčiaispsichologinių problemų;
 • padėti laiduoti palankias psichologines sąlygas ugdymo(-si) procese.

 

MOKYKLOS PSICHOLOGO VEIKLOS SRITYS

Konsultavimas: mokinio asmenybės ir ugdymosi problemų nustatymas, tiesioginio poveikio būdų numatymas, darbas su mokiniu taikant psichologinio konsultavimo technikas, bendradarbiavimas su tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais ir kitais su mokinio ugdymu susijusiais asmenimis, rekomendacijų jiems teikimas.

Įvertinimas: mokinio galių ir sunkumų įvertinimas, nustatant raidos ypatumus, asmenybės ir ugdymosi problemas, specialiuosius ugdymosi poreikius.

Švietimas: mokinių, tėvų (globėjų, rūpintojų), pedagogų švietimas vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais.

Psichologinių problemų prevencija: psichologinių problemų prevencijos poreikių įvertinimas (mokyklos bendruomenių grupių tyrimas), prevencinių priemonių bei programų rengimas, organizavimas ir įgyvendinimas.

Informacija apie Pagalbos gavėjus, jų problemos turinį ir teiktą pagalbą yra laikoma konfidencialia. Ji gali būti prieinama tik specialistams ar kitiems asmenims, kurie yra susiję su jo asmenybės ir ugdymosi problemų sprendimu ir tik gavus Pagalbos gavėjo sutikimą.

 


Informacija apie vaikų psichikos sveikatos stiprinimo galimybes

Kaip su vaikais ir paaugliais kalbėtis apie karą Ukrainoje?

 

 • Elektroninis dienynas
 • Office 365
 • Tėvams
 • Mokiniams
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.55 – 11.40
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 13.05 – 13.50
 • 7. 14.00 – 14.45
 • 8. 14.50 – 15.35
Iki žiemos atostogų liko
 • dien.
 • val.
 • min.
 • sek.