Socialinis pedagogas

Gimnazijos socialinė pedagogė − 
LAURA VISKAČKAITĖ.


Išsilavinimas − 
Ekologijos ir aplinkotyros bakalauro laipsnis ir  mokytojo kvalifikacija, 
socialinio pedagogo bakalauro laipsnis,
edukologijos (švietimo vadybos šakos) magistro laipsnis.


KONTAKTAI:
224 kabinetas,
Tel. 8 645 00431
El. paštas   laura.viskackaite@vvg.lt

Savaitės diena

Darbo laikas

Pirmadienis

7.30 – 17.00

Antradienis

7.30 – 17.30

Trečiadienis

7.30 – 17.30

Ketvirtadienis

7.30 –17.00

Penktadienis

7.30 – 16.00

Pietų pertrauka 12.00–12.30

Veikia „Tėvų linija" – nemokama anoniminė specialistų pagalba tėvams telefonu 8 800 900 12 (https://www.tevulinija.lt/). Galima pasikonsultuoti su Paramos vaikams centro specialistais visais rūpimais klausimais apie vaikų auginimą. 

DOKUMENTAI

Socialinis pedagogas Atnaujinta Dydis
Socialinio pedagogo pareigybės aprašas 2022-09-28 23:49:50 205.73 KB
Socialinio pedagogo veiklos planas 2022 m. 2022-03-04 00:20:02 232.77 KB
Socialinės pedagoginės pagalbos teikimo tvarkos aprašas 2022-02-18 11:40:57 123.46 KB
Smurto ir patyčių prevencijos bei intervencijos vykdymo Visagino „Verdenės“ gimnazijoje tvarkos aprašas 2022-03-04 00:15:13 221.8 KB

APIE SMURTO PREVENCIJĄ

Apie smurto prevenciją Atnaujinta Dydis
APIE SMURTO PREVENCIJĄ TĖVAMS, PEDAGOGAMS, POPAMOKINĖS VEIKLOS ORGANIZATORIAMS 2022-03-04 00:18:29 81.77 KB
ATMINTINĖ TĖVAMS Jei jūsų vaikas patiria patyčias 2020-03-01 11:18:25 399.5 KB
Smurto prevencija vaikams I 2022-03-04 00:16:37 152.35 KB
Smurto prevencija vaikams II 2022-03-04 00:16:17 129.54 KB

                               

                                              SOCIALINIO PEDAGOGO VEIKLA

1. Dirba su asmeniu (individualus darbas) – vaiku, tėvais ar teisėtais vaiko atstovais, pedagogais ir kitais švietimo įstaigoje dirbančiais specialistais.
2. Atstovauja ir gina vaikų teises švietimo įstaigoje, teisėsaugos ir kitose institucijose.
3. Vertina ir padeda spręsti problemas, susijusias su įvairiais vaikams kylančiais sunkumais (pagrindinių vaiko reikmių tenkinimo, saugumo užtikrinimo).
4. Sprendžia saviraiškos ir saviaktualizacijos, mokymosi motyvacijos, lankomumo, užimtumo, emocinių ir elgesio, psichoaktyvių medžiagų vartojimo bei kitas problemas.
5. Padeda tėvams ar teisėtiems vaiko atstovams ugdyti savo vaiką; suprasti tėvų teises ir pareigas. Informuoja tėvus apie jų teisę gauti socialinę ir pedagoginę pagalbą.
6. Bendradarbiauja su klasių auklėtojais, kitais pedagogais, specialistais, įstaigos administracija sprendžiant vaikų socialines-pedagogines problemas, ieškant efektyvių pagalbos būdų. Teikia siūlymų, kaip būtų galima gerinti socialinį-pedagoginį klimatą, sukurti jaukią, saugią darbo aplinką.
7. Palaiko ryšius su vietos bendruomene ir įvairiomis įstaigomis, teikiančiomis socialinę, psichologinę, teisinę pagalbą.
8. Kartu su klasių auklėtojais, kitais ugdytojais rūpinasi vaikų socialinių įgūdžių ugdymu.
9. Atlieka šviečiamąjį-informacinį darbą.
10. Kartu su klasių auklėtojais, gimnazijos psichologu lanko vaikus jų namuose.

 • Elektroninis dienynas
 • Office 365
 • Tėvams
 • Mokiniams
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.55 – 11.40
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 13.05 – 13.50
 • 7. 14.00 – 14.45
 • 8. 14.50 – 15.35
Iki žiemos atostogų liko
 • dien.
 • val.
 • min.
 • sek.