Komisijos ir darbo grupės

Darbo grupės ar komisijos pavadinimas

 Grupės ar komisijos sudėtis

Direktoriaus įsakymas

 Strateginio ir metinio veiklos plano rengimo ir įgyvendinimo darbo grupė
1. Olga Černis, direktorė, pirmininkė
2. Jūratė Jankevičienė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė
3. Valė Kazlionkaitė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
4. Vida Kumpienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
5. Aldona Mikštienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
 
2021 m. rugpjūčio 30 d. Nr. V-43
Veiklos kokybės įvertinimo darbo grupė

1. Valė Kazlionkaitė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, pirmininkė
2. Irena Bikulčiūtė, anglų kalbos vyresnioji mokytoja, vokiečių kalbos mokytoja metodininkė
3. Ilona Borina, informacinių technologijų mokytoja metodininkė
4. Lina Navickienė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė
5. Vaiva Radzevičienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė

Gimnazijos interneto svetainės priežiūra

1. Dalia Burneikaitė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė
2. Valė Kazlionkaitė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
3. Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė
4. Laura Viskačkaitė, socialinė pedagogė

 

 

PROJEKTO “CREATION OF THE RELAXATION-DEVELOPING ENVIRONMENT FOR SPECIAL NEEDS CHILDREN FROM LATVIA AND LITHUANIA FOR LIVE QUALITY IMPROVEMENT (ADD ME)” DARBO GRUPĖ

Projekto vadovė − Irina Morozova, atsakinga už projekto veiklų įgyvendinimą ir atskaitas;
Projekto finansininkė − Irina Budajeva, atsakinga už Projekto lėšų tikslingą naudojimą ir finansines ataskaitas.

Nariai: 
Aldona Mikštienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, Projektų paieškos, rengimo ir organizavimo galimybių grupės veiklos koordinatorė, atsakinga už viešuosius pirkimus „minkštosioms“ veikloms;
Vida Kumpienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, „minkštųjų“ veiklų koordinatorė;
Genė Mirošnikova, direktoriaus pavaduotoja ūkiui, atsakinga už viešuosius pirkimus „kietosioms“ veikloms ir remonto/renovacijos darbus;
Rimvyda Ardamakovaitė, specialioji pedagogė, lavinamųjų klasių mokytoja, atsakinga už „minkštųjų“ veiklų vykdymą;
Vilma Balčiūnienė, logopedė, atsakinga už „minkštųjų“ veiklų vykdymą;
Danutė Svidinskaitė, raštinės vedėja, sekretorė.

2017 m. balandžio 10 d. Nr. V - 4
Lietuvių kalbos mokytojų METODINĖ GRUPĖ (toliau – MG)

1. Jolanta Žemaitienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė, pirmininkė
2. Vaiva Radzevičienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė, sekretorė
3. Dalia Burneikaitė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė
4. Aušra Gigelevičienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė
5. Aldona Mikštienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė

2021 m. rugpjūčio 30 d. Nr. V-43
Tiksliųjų ir gamtos mokslų mokytojų MG

1. Jolanta Sadauskienė, biologijos  mokytoja metodininkė, pirmininkė
2. Eugenija Kazėnienė, matematikos vyresnioji mokytoja, sekretorė
3. Auksė Baušytė, chemijos mokytoja metodininkė
4. Ilona Borina, informacinių technologijų mokytoja metodininkė
5. Rimantas Damaška, fizikos mokytojas metodininkas
6. Vida Kumpienė, matematikos vyresnioji mokytoja
7. Jelizoveta Mackevičienė, matematikos mokytoja ekspertė

Užsienio kalbų mokytojų MG

1. Elina Noskova, anglų kalbos vyresnioji mokytoja, pirmininkė
2. Marytė Niparavičienė, vokiečių kalbos mokytoja metodininkė, sekretorė
3. Inga Aukštuolytė–Pužienė, anglų kalbos vyresnioji mokytoja
4. Irena Bikulčiūtė, anglų kalbos vyresnioji mokytoja, vokiečių kalbos mokytoja metodininkė
5. Jelena Čugunova, rusų kalbos mokytoja metodininkė
6. Aldona Petrauskienė, anglų kalbos mokytoja metodininkė

Socialinių mokslų ir fizinio ugdymo mokytojų MG

1. Valentinas Radzevičius, istorijos mokytojas metodininkas, pirmininkas
2. Dana Ramanauskienė, fizinio ugdymo mokytoja metodininkė, sekretorė
3. Aleksej Miačin, fizinio ugdymo mokytojas metodininkas
4. Diana Naglinskienė, tikybos vyresnioji mokytoja
5. Lilija Ramanauskienė, istorijos mokytoja metodininkė
6. Saulius Valiūnas, geografijos vyresnysis mokytojas

Menų ir technologijų mokytojų MG

1. Jolita Dervinienė, technologijų mokytoja metodininkė, pirmininkė
2. Dovilė Nikitina, dailės vyresnioji mokytoja, sekretorė
3. Rolandas Žilinskas, technologijų mokytojas metodininkas
4. Aurelija Šinkūnienė, muzikos mokytoja metodininkė
5. Jonas Cicėnas, muzikos vyresnysis mokytojas

Pradinio ugdymo mokytojų MG:

1. Inga Bilinskienė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė, pirmininkė
2. Žana Vaitkuvienė–Zimina, pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja, sekretorė
3. Jūratė Jankevičienė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė
4. Aliona Kurpienė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė
5. Daiva Maldžiuvienė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė
6. Dalia Macijauskienė, pradinio ugdymo mokytojar
7. Lina Navickienė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė
8. Danguolė Savičienė, pradinio ugdymo mokytoja ekspertė
9. Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė

Pagalbos mokiniui specialistų MG

1. Daiva Šarkienė, psichologė, pirmininkė
2. Rimvyda Ardamakovaitė, logopedė, psichologė, sekretorė
3. Vilma Balčiūnienė, logopedė
4. Natalia Frolova, lavinamųjų klasių vadovė
5. Jūra Loreta Kukianienė, lavinamųjų klasių mokytoja
4. Natalja Matyskina, lavinamųjų klasių mokytoja
5. Larisa Polikarpova, lavinamųjų klasių mokytoja
6. Laura Viskačkaitė, socialinė pedagogė

Klasės vadovų MG

1. Vaiva Radzevičienė, 5 a klasė, pirmininkė
2. Aliona Kurpienė, sekretorė
2. Dovilė Nikitina, Elina Noskova 5 b
3. Auksė Baušytė, 6 a
4. Ilona Borina, 6 b
5. Aldona Petrauskienė, 7 a
6. Jelena Čugunova, 7 b
7. Aušra Gigelevičienė, 8 a
8. Jolanta Sadauskienė, 8 b
9. Saulius Valiūnas, I a
10. Jolita Dervinienė, I b
11. Lilija Ramanauskienė, II
12. Diana Naglinskienė, III
13. Inga Aukštuolytė – Pužienė, IV a
14. Valentinas Radzevičius, IV b

 

     
     
     
     
     
 • Elektroninis dienynas
 • Office 365
 • Tėvams
 • Mokiniams
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.55 – 11.40
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 13.05 – 13.50
 • 7. 14.00 – 14.45
 • 8. 14.50 – 15.35