Gimnazijos taryba

Gimnazijos tarybos pirmininkė ─ Monika Kupstienė.
Gimnazijos tarybos pirmininko pavaduotoja ─ Lina Navickienė.
Gimnazijos tarybos sekretorė ─ Jolita Dervinienė.

 

MOKYTOJAI TĖVAI MOKINIAI

Jolita Dervinienė

Daiva Maldžiuvienė

Diana Naglinskienė

Lina Navickienė 

Dalia Burneikaitė

Monika Kupstienė

Ina Daukšienė

Jurgita Blaževičė

Jolita Kriaučiūnaitė

Lidija Safronovė

Rusnė Narbutaitė

Karina Pranaitytė

Gabrielė Bartkutė

Dangyra Savčenkaitė

Simona Vaikutytė

       

VISAGINO ,,VERDENĖS“ GIMNAZIJOS TARYBOS NUOSTAI

VISAGINO ,,VERDENĖS“ GIMNAZIJOS DARBO REGLAMENTAS

Visagino ,,Verdenės“ gimnazijos veiklos planas 2022 m.

VISAGINO „VERDENĖS“ GIMNAZIJOS TARYBOS 2021 M. VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO ATASKAITA

 

2021-01-21 įvyko Gimnazijos tarybos posėdis. Jo metu sudarytos komisijos pagal veiklos sritis.

2021-06-25 paskelbti 2021–2022 m. m. kokursų nuostatai:


 

Veiklos planavimo,
organizavimo ir
kontrolės komisija
Švietimo reikalų komisija Socialinių reikalų
ir bendruomeniškumo
skatinimo komisija

Monika Kupstienė,

Jolita Kriaučiūnaitė

 

 

 

 

Daiva Maldžiuvienė,

Lidija Safronovė

 

 

 

Lina Navickienė,

Jolita Dervinienė,

Diana Naglinskienė

 

 

 

 • Elektroninis dienynas
 • Office 365
 • Tėvams
 • Mokiniams
6. 13.05 – 13.50
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.55 – 11.40
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 13.05 – 13.50
 • 7. 14.00 – 14.45
 • 8. 14.50 – 15.35