Metodinės ir darbo grupės

Darbo grupės ar komisijos pavadinimas

 Grupės ar komisijos sudėtis

Direktoriaus įsakymas

 Strateginio ir metinio veiklos plano rengimo ir įgyvendinimo darbo grupė

1. Olga Černis, direktorė, pirmininkė
2. Auksė Baušytė, chemjos mokytoja metodininkė

3. Jūratė Jankevičienė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė
4. Valė Kazlionkaitė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui 
5. Aldona Mikštienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

 

2022 m. rugsėjo 7 d.

įsakymu Nr. V- 54

Veiklos kokybės įvertinimo darbo grupė

1. Valė Kazlionkaitė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, pirmininkė
2. Irena Bikulčiūtė, anglų kalbos vyresnioji mokytoja, vokiečių kalbos mokytoja metodininkė
3. Lina Navickienė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė
4. Vaiva Radzevičienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė

Gimnazijos interneto svetainės priežiūra

1. Dalia Burneikaitė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė
2. Valė Kazlionkaitė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
3. Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė
4. Laura Viskačkaitė, socialinė pedagogė

 

 

Ugdymo plano rengimo ir įgyvendinimo priežiūros darbo grupė

1. Olga Černis, direktorė, pirmininkė;

2. Valė Kazlionkaitė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

3. Aldona Mikštienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

4. Diana Naglinskienė, tikybos vyresnioji mokytoja

5. Danguolė Savičienė, pradinio ugdymo mokytoja ekspertė

2022 m. rugsėjo 7 d.

įsakymu Nr. V- 54

Lietuvių kalbos mokytojų METODINĖ GRUPĖ (toliau – MG)

1. Jolanta Žemaitienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė, pirmininkė
2. Vaiva Radzevičienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė, sekretorė
3. Dalia Burneikaitė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė
4. Aušra Gigelevičienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė
5. Aldona Mikštienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė

 

 

2022 m. rugsėjo 7 d.

įsakymu Nr. V- 54

Tiksliųjų ir gamtos mokslų mokytojų MG

1. Jolanta Sadauskienė, biologijos  mokytoja metodininkė, pirmininkė
2. Eugenija Kazėnienė, matematikos vyresnioji mokytoja, sekretorė
3. Auksė Baušytė, chemijos mokytoja metodininkė
4. Ilona Borina, informacinių technologijų mokytoja metodininkė
5. Rimantas Damaška, fizikos mokytojas metodininkas
6. Vida Kumpienė, matematikos vyresnioji mokytoja
7. Jelizoveta Mackevičienė, matematikos mokytoja ekspertė

Užsienio kalbų mokytojų MG

1. Elina Noskova, anglų kalbos vyresnioji mokytoja, pirmininkė
2. Marytė Niparavičienė, vokiečių kalbos mokytoja metodininkė, sekretorė
3. Inga Aukštuolytė–Pužienė, anglų kalbos vyresnioji mokytoja
4. Irena Bikulčiūtė, anglų kalbos vyresnioji mokytoja, vokiečių kalbos mokytoja metodininkė

5. Jelena Kurganskaja, anglų kalbos mokytoja

6. Jelena Čugunova, rusų kalbos mokytoja metodininkė
7. Aldona Petrauskienė, anglų kalbos mokytoja metodininkė

Socialinių mokslų ir fizinio ugdymo mokytojų MG

1. Valentinas Radzevičius, istorijos mokytojas metodininkas, pirmininkas
2. Dana Ramanauskienė, fizinio ugdymo mokytoja metodininkė, sekretorė
3. Aleksej Miačin, fizinio ugdymo mokytojas metodininkas
4. Diana Naglinskienė, tikybos vyresnioji mokytoja
5. Lilija Ramanauskienė, istorijos mokytoja metodininkė
6. Saulius Valiūnas, geografijos vyresnysis mokytojas

Menų ir technologijų mokytojų MG

1. Jolita Dervinienė, technologijų mokytoja metodininkė, pirmininkė
2. Dovilė Nikitina, dailės vyresnioji mokytoja, sekretorė
3. Rolandas Žilinskas, technologijų mokytojas metodininkas
4. Aurelija Šinkūnienė, muzikos mokytoja metodininkė
5. Jonas Cicėnas, muzikos vyresnysis mokytojas

Pradinio ugdymo mokytojų MG:

1. Inga Bilinskienė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė, pirmininkė
2. Daiva Maldžiuvienė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė, sekretorė
3. Jūratė Jankevičienė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė

4. Lijana Jatkevičienė, pradinio ugdymo mokytoja
5. Aliona Kurpienė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė
7. Lina Navickienė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė
8. Danguolė Savičienė, pradinio ugdymo mokytoja ekspertė
9. Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė

Pagalbos mokiniui specialistų MG

1. Daiva Šarkienė, psichologė, pirmininkė
2. Rimvyda Ardamakovaitė, logopedė, psichologė, sekretorė
3. Vilma Balčiūnienė, logopedė
4. Natalia Frolova, lavinamųjų klasių vadovė
5. Jūra Loreta Kukianienė, lavinamųjų klasių mokytoja

6. Jelena Kurganskaja, lavinamųjų klasių mokytoja
7. Natalja Matyskina, lavinamųjų klasių mokytoja
8. Larisa Polikarpova, lavinamųjų klasių mokytoja

9. Liudmila Saltanova, lavinamųjų klasių mokytoja
10. Laura Viskačkaitė, socialinė pedagogė

Klasės vadovų MG

1. Vaiva Radzevičienė, 6 a klasė, pirmininkė

2. Laura Viskačkaitė, 5 a 

3. Valentinas Radzevičius, 5 b

4. Dovilė Nikitina,  6 b
5. Auksė Baušytė, 7 a
6. Ilona Borina, 7 b
7. Aldona Petrauskienė, 8 a
8. Jelena Čugunova, 8 b
9. Jolanta Sadauskienė, I
10. Saulius Valiūnas, II a
11. Jolita Dervinienė, II b
12. Lilija Ramanauskienė, III
13. Diana Naglinskienė, IV
 

Ugdymo turinio atnaujinimo, įgyvendinimo ir veiklų koordinavimo darbo grupė

1. Olga Černis – direktorė, grupės vadovė;
2. Valė Kazlionkaitė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui, Pagrindinio ugdymo programos ugdymo turinio atnaujinimo diegimo koordinatorė;
3. Aldona Mikštienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui, pradinio ir vidurinio ugdymo programų ugdymo turinio atnaujinimo diegimo koordinatorė;
4. Vilma Balčiūnienė, darbo grupės narė, atsakinga už atnaujintų bendrųjų programų pritaikymo specialiųjų poreikių turintiems mokiniams diegimą;
5. Auksė Baušytė, darbo grupės narė, atsakinga už atnaujintų chemijos ir fizikos bendrųjų programų diegimą;
6. Jelena Čugunova, darbo grupės narė, atsakinga už atnaujintų užsienio (antrosios) rusų kalbos bendrųjų programų diegimą;
7. Jolita Dervinienė, darbo grupės narė, atsakinga už atnaujintų technologijų bendrųjų programų diegimą;
8. Aušra Gigelevičienė – darbo grupės narė, atsakinga už atnaujintų lietuvių kalbos ir literatūros bendrųjų programų diegimą;
9. Jelizoveta Mackevičienė, darbo grupės narė, atsakinga už atnaujintų matematikos bendrųjų programų diegimą;
10. Aleksej Miačin, darbo grupės narys, atsakingas už atnaujintų fizinio ugdymo bendrųjų programų diegimą;
11. Dovilė Nikitina, darbo grupės narė, atsakinga už atnaujintų dailės bendrųjų programų diegimą;
12. Aldona Petrauskienė, darbo grupės narė, atsakinga už atnaujintų anglų kalbos bendrųjų programų diegimą;
13. Valentinas Radzevičius, darbo grupės narys, atsakingas už atnaujintų istorijos ir pilietiškumo ugdymo bendrųjų programų diegimą;
14. Jolanta Sadauskienė, darbo grupės narė, atsakinga už atnaujintų biologijos bendrųjų programų diegimą;
15. Danguolė Savičienė, darbo grupės narė, atsakinga už atnaujintų pradinio ugdymo bendrųjų programų diegimą;
16. Aurelija Šinkūnienė, darbo grupės narė, atsakinga už atnaujintų muzikos ir etikos bendrųjų programų diegimą;
17. Saulius Valiūnas, darbo grupės narys, atsakingas už atnaujintų geografijos bendrųjų programų diegimą.

2022 m. spalio 10 d. Nr. V- 62
STEAM darbo grupė

1. Valė Kazlionkaitė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui –  koordinatorė;

2. Auksė Baušytė, chemijos, fizikos  mokytoja – narė;

3. Dalia Burneikaitė, lietuvių kalbos mokytoja – narė;

4. Eugenija Kazėnienė, matematikos mokytoja – narė;

5. Aliona Kurpienė, pradinio ugdymo mokytoja – narė;

6. Jolanta Sadauskienė, biologijos mokytoja – narė;

7. Danguolė Savičienė, pradinio ugdymo mokytoja –  narė;

8. Saulius Valiūnas, geografijos mokytojas – narys.

2022 m. rugsėjo 7 d.

įsakymu Nr. V- 54

TŪM veiklų koordinavimo darbo grupė

1. Olga Černis, direktorė, pirmininkė;

2. Aušra Gigelevičienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė;

3.  Valė Kazlionkaitė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

4.  Lina Navickienė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė;

5. Vilma Balčiūnienė, logopedė

2022 m. rugsėjo 7 d.

įsakymu Nr. V- 54

 

 • Elektroninis dienynas
 • Office 365
 • Tėvams
 • Mokiniams
6. 13.05 – 13.50
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.55 – 11.40
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 13.05 – 13.50
 • 7. 14.00 – 14.45
 • 8. 14.50 – 15.35