Test

PAMOKŲ TVARKARAŠTIS GALIOJA NUO RUGSĖJO 11 IKI 15 DIENOS

 

Ia

Ib

II

III

IV

Pamokų laikas

I

 1. Geografija 405
 2. Istorija 103
 3. Biologija 409
 4. Matematika 209, 213
 5. Anglų kalba 14, 222
 6. Dailė 218
 7. 7. Lietuvių kalbos modulis 402
 1. Istorija 103
 2. Biologija 409
 3. Informatika 225
 4. Matematika 209, 213
 5. Anglų kalba 14, 222
 6. Muzika 115
 7. Lietuvių kalbos modulis 402
 1. Lietuvių kalba 401
 2. Geografija 405
 3. Chemija 412
 4. Muzika
 5. Ekonomika 201
 6. Anglų kalba 14, 222
 7. Kūno kultūra

1.Programavimas 225

2. Matematika A 209

3. Istorija BA 226

4.Anglų modulis 222 / informatika B 225

5.Lietuvių kalba 401, 404

6.Biologija BA 409

7.Rusų kalba 217

8.Geogrfija BA 405 / informatika B 225 / rusų kalba 217

1.Chemija BA 412/

2.Lietuvių k. 401, 404

3. Matematika A 209/ matematika B 213

4.Istorija BA 103

5.Kūno kultūra

6.Geografija BA 405

7.Matematikos modulis 209

8.Psichologija 210

1. 8.00 – 8.45

2. 8.55 – 9.40

3. 9.50 – 10.35

4. 10.50 – 11.35

5. 11.55 – 12.40

6. 13.00 – 13.45

7. 13.55 – 14.40

8. 14.50 – 15.35

II

1.Rusų kalba 217/vokiečių kalba 216

2. Informatika 225

3.Chemija 412

4.Fizika 413

5. Darbai

6. Darbai

 

1.Vokieičų kalba 216

2. Dailė 218

3.Fizika 413

4.Chemija 412

5. Darbai

6. Darbai

7.Rusų kalba 217

1. Lietuvių kalba 404

2. Lietuvių kalba 404

3.Informatika 225 / lietuvių 401

4.Rusų kalba 13, 217

5.Matematika 209, 213

6. Matematika 209, 213

7. Fizika 413

1.Chemija A 412

2.Chemija BA 412

3.Matematika A 209

4.MatematikaA 209 / B 208

5. Fizika BA 413 / biologija A 409

6. Anglų kalba 2, 222

7.Dailė 218/ muzika

8.Dailė 218./muzika

1.Fizika A 413

2. Fizika BA 413 /vokiečių 217

3. Anglų kalba 2/222

4. Anglų kalba 2/222

5. Tikyba 210/etika 131

6.Biologija BA 409

7.Biologija BA 409

8.Rusų kalba 13

1. 8.00 – 8.45

2. 8.55 – 9.40

3. 9.50 – 10.35

4. 10.50 – 11.35

5. 11.55 – 12.40

6. 13.00 – 13.45

7. 13.55 – 14.40

8. 14.50 – 15.35

III

1.Anglų kalba 14, 222

2.Lietuvių kalba 402, 403

3. Lietuvių kalba 402, 403

4.Tikyba 210

5.Matematika 209, 213

6. Istorija 103

7.Kūno kultūra

1.Anglų kalba 14, 222

2.Lietuvių kalba 402, 403

3. Lietuvių kalba 402, 403

4.Geografija 405

5.Matematika 209, 213

6. Tikyba 210

7.Kūno kultūra

1.Lietuvių kalba 404

2.Chemija 412

3.Istorija 226

4. Biologija 409

5.Anglų kalba 14, 222

6.Matematika 209, 213

7.Lietuvių kalba 401

8. Lietuvių kalba 401

1. Geografija BA 405

2.Lietuvių kalba 401, 404

3.Lietuvių kalba 401, 404

4.Matematika A 209 / B 208

5.Kūno kultūra

6.Istorija BA 226

7.Informatika B 225

8.Psichologija 201

1. Programavimas 225/

2.Matematika A 213/

3.Matematika A 209 / matematika B 213

4.Lietuvių kalba 401, 404

5.Lietuvių kalba 401, 404

6.Chemija BA 412/

7.Geografija A 405

8.Istorijos modulis 103

1. 8.00 – 8.45

2. 8.55 – 9.40

3. 9.50 – 11.35

4. 10.50 – 11.35

5. 11.35 – 12.40

6. 13.00– 13.45

7. 13.55 – 14.40

8. 14.50 – 15.35

IV

1.II užsienio kalba 216

2.Chemija 412

3.Lietuvių kalba 402, 403

4.Biologija 409

5.Istorija 103

6.Fizika 413

7.Rusų kalba 217

1.II užsienio kalba 216, 217

2.Fizika 413

3.Lietuvių kalba 402, 403

4.Chemija 412

5.Biologija 409

6.Istorija 103

 

1.Lietuvių kalba 404

2.Darbai 16, 18

3.Fizika 413

4.Dailė 218

5.Rusų kalba 13, 217

6.Matematika 209, 213

7. Informatika gr. 225

1. Fizika BA413

2.Anglų kalba 2, 222

3.Anglų kalba 2. 222

4.Matematika A 209 / B 208

5.Lietuvių kalba 401, 404

6.Biologija BA 409

7.Chemija BA412

8.Rusų kalba 13 / Fizika A 413

1. Geografija BA 405

2.Matematika A 209 / matematika B 213

3.Lietuvių kalba 401, 404

4.Istorija BA 103

5.Informatika B 225 / fizika A 413

6. Rusų kalba 13

7. Fizika BA 413 / lietuvių kalbos modulis

8. Lietuvių k. modulis 401

1. 8.00 – 8.45

2. 8.55 – 9.40

3. 9.50 – 10.35

4. 10.50 – 11.35

5. 11.55 – 12.40

6. 13.00 – 13.45

7. 13.55 – 14.40

V

1.Muzika

2.Geografija 405

3. Lietuvių kalba 402, 403

4. Matematika 209, 213

5.Anglų kalba 14, 222

6.Kūno kultūra

1. Geografija 405

2.Istorija 103

3. Lietuvių kalba 402, 403

4. Matematika 209, 213

5.Anglų kalba 14, 222

6.Kūno kultūra

1.Kūno kultūra

2.Tikyba 210

3.Anglų kalba 14, 222

4.Istorija 226

5.Pilietiškumo pagrindai 226

6.Lietuvių kalba 401, 404

1.Istorijos modulis 226

2.Istorija A 226

3.Klasės valandėlė 13 / Tikyba 210

4.Lietuvių kalba 401, 404

5.Kūno kultūra

6. Matematikos modulis 209

7.Tikyba 210 / klasės valandėlė 222

 

1. Biologija A 409

2. Anglų kalba 2/222

3.Lietuvių kalba 401, 404

4.Kūno kultūra

5. Istorija A 103

6.Rusų kalba 13 / chemija A 412

7.Menai / technologijos

8. Menai / technologijos

1. 8.00 – 8.45

2. 8.55 – 9.40

3. 9.50 – 10.35

4. 10.50 – 11.35

5. 11.55 – 12.40

6. 13.00 – 13.45

7. 13.55 – 14.40

8. 14.50 – 15.35

 

 

5a

 

5b

6

7a

7b

8a

8b

 

I

1.Matematika 209, 213

2. Anglų kalba 14, 222

3. Lietuvių kalba 401, 404

4. Kūno kultūra

5. Gamta 409

6.Matematikos modulis 209

1.Matematika 209, 213

2. Anglų kalba 14, 222

3. Lietuvių kalba 401, 404

4. Kūno kultūra

5. Istorija 226

 

1. Lietuvių kalba 403, 404

2. Lietuvių kalba 403 / informatika 225

3. Geografija 405

4. Gamta 409

5. Matematika 208, 213

6. Kūno kultūra

1. Anglų kalba 2, 14

2. Matematika 209, 213

3. Kūno kultūra

4. Lietuvių kalba 401, 403

5. Fizika 412

6. Muzika 131

7. Anglų kalbos modulis 14

1. Anglų kalba 2, 14

2. Matematika 209, 213

3. Kūno kultūra

4. Lietuvių kalba 401, 403

5. Istorija 103

6. Fizika 412

7. Anglų kalbos modulis 14

1. Kūno kultūra

2. Istorija 226

3. Anglų kalba 2, 14

4. Fizika 412

5. Biologija 409

6. Lietuvių kalba 403, 404

7. Žmogaus sauga 2 / informatika 225

1. Kūno kultūra

2. Fizika 412

3. Anglų kalba 2, 14

4. Istorija 226

5. Dailė 218

6. Lietuvių kalba 403, 404

7/ Informatika gr.225 / žmogaus sauga 2

1. 8.00 – 8.45

2. 8.55 – 9.40

3. 9.50 – 10.35

4. 10.50 – 11.35

5. 11.55 – 12.40

6. 13.00 – 13.45

7. 13.55 – 14.40

II

1.Informatika gr. 225

2.Matematika 209, 213

3.Istorija 226

4. Muzika

5.Anglų k. 14, 222

6. Lietuvių kalba 401, 403

1.Muzika

2.Matematika 209, 213

3.Darbai 16

4. Darbai 16

5.Anglų k. 14, 222

6. Lietuvių kalba 401, 403

1.Anglų kalba 2, 222

2. Muzika 115

3. Matematika 208, 213

4. II užsienio kalba 13, 216

5. Lietuvių kalba 403, 404

6. Lietuvių kalbos modulis 404

1. Lietuvių kalba 401, 403

2. Lietuvių kalba 401, 403

3. Biologija 409

4.Geografija 405

5.II užsienio kalba 13, 216, 217

6. Matematikos modulis 208

1. Lietuvių kalba 401, 403

2. Lietuvių kalba 401, 403

3. Geografija 405

4. Biologija 409

5.II užsienio kalba 13, 216, 217

6. Matematikos modulis 208

1.Matematika 209, 208

2.Geografija 405

3.Lietuvių kalba 403, 404

4.Lietuvių kalba 403, 404

5. Chemija 412

6.Rusų kalba 217

7. Matematikos modulis 209

1.Matematika 209, 213

2. Biologija 409

3.Lietuvių kalba 403, 404

4.Lietuvių kalba 403, 404

5. Geografija 405

6.II užsienio k. 13, 216

7. Matematikos modulis 209

1. 8.00 – 8.45

2. 8.55 – 9.40

3. 9.50 – 10.35

4. 10.50 – 11.35

5. 11.55 – 12.40

6. 13.00 – 13.45

7. 13.55 – 14.40

III

1.Lietuvių kalba 401, 404

2. Tikyba 210

3. Gamta 405

4. Kūno kultūra

5. Žmogaus sauga 402

6. Informatika gr. 225

1.Lietuvių kalba 401, 404

2. Istorija 226

3. Žmogaus sauga 402

4. Kūno kultūra

5. Gamta 409

 

1.Darbai 16, 18

2.Darbai 16, 18

3.Istorija 103

4.Anglų kalba 2, 222

5. Geografija 405

6. Lietuvių kalba 403, 404

1.Kūno kultūra

2. Matematika 208, 213

3. Anglų kalba 2, 14

4. Informatika 225 / Žmogaus sauga 402

5. Istorija 103

1.Kūno kultūra

2. Matematika 208, 213

3. Anglų kalba 2, 14

4. Žmogaus sauga 402 / informatika 225

5. Muzika

1.Matematika 209, 208

2.Anglų kalba 2, 14

3.Kūno kultūra

4.Istorija 226

5.Fizika 412

6.Darbai 16, 18

1.Matematika 209, 213

2.Anglų kalba 2, 14

3.Kūno kultūra

4.Chemija 412

5.Istorija 226

6.Geografija 405

1. 8.00 – 8.45

2. 8.55 – 9.40

3. 9.50 – 11.35

4. 10.50 – 11.35

5. 11.35 – 12.40

6. 13.00 – 13.45

7. 13.55 – 14.40

IV

1.Istorija 226

2.Lietuvių kalba 401, 404

3. Matematika 209, 213

4. Darbai 16, 18

5. Darbai 16, 18

 

1.Tikyba 210

2.Lietuvių kalba 401, 404

3. Matematika 209, 213

4. Informatika 225

5. Dailė 218

 

1.Matematika 208, 213

2.Lietuvių kalba 404, informatika 225

3.Gamta 409

4.II užsienio kalba 13, 216

5.Anglų kalba 2, 222

6.Lietuvių kalba 403, 404

1.Lietuvių kalba 401, 403

2.Geografija 405

3. II užsienio kalba 13, 216, 217

4. Tikyba 210

5.Matematika 208, 213

6.Darbai 16, 18

7. Darbai 16, 18

1.Lietuvių kalba 401, 403

2.Dailė 218

3. II užsienio kalba 13, 216, 217

4. Geografija 405

5.Matematika 208, 213

6.Darbai 16, 18

7. Darbai 16, 18

1.Matematika 209

2.Rusų kalba 217

3.Dailė 218

4.Lietuvių kalba 403, 404

5.Geografija 405

6. Matematika 208

1.Matematika 209

2.II užsienio kalba 13, 216

3.Darbai 16, 18

4.Lietuvių kalba 403, 404

5.Tikyba 210

6. Matematika 208 / informatika gr.

1. 8.00 – 8.45

2. 8.55 – 9.40

3. 9.50 – 10.35

4. 10.50 – 11.35

5. 11.55 – 12.40

6. 13.00 – 13.45

7. 13.55 – 14.40

 

V

1.Matematika 209, 213

2.Lietuvių kalba 401, 404

3.Kūno kultūra

4.Anglų kalba 14, 222

5.Dailė 218

1.Matematika 209, 213

2.Lietuvių kalba 401, 404

3.Kūno kultūra

4.Anglų kalba 14, 222

5.Gamta 409

1.Istorija 103

2.Kūno kultūra

3. Matematika 208, 213

4.Dailė 218

5.Tikyba 210; etika 131

 

1.Anglų kalba 2, 14

2.Matematika 208, 213

3.Dailė 218

4.Biologija 409

5.Lietuvių kalba 401, 403

6.Istorija 103

1.Anglų kalba 2, 14

2.Matematika 208, 213

3.Biologija 409

4.Istorija 103

5.Lietuvių kalba 401, 403

6.Tikyba 210

1.Lietuvių kalba 403, 404

2.Chemija 412

3. Matematika 208, 209

4.Tikyba 210

5. Muzika

6.Anglų kalba 2, 14

1.Lietuvių kalba 403, 404

2.Muzika

3. Matematika 208, 209

4. Fizika 412

5. Chemija 412

6.Anglų kalba 2, 14

1. 8.00 – 8.45

2. 8.55 – 9.40

3. 9.50 – 10.35

4. 10.50 – 11.35

5. 11.55 – 12.40

6. 13.00 – 13.45

7. 13.55 – 14.40