Pamokų tvarkaraščio pakeitimai

Antradienį, sausio 14 d.,

nebus mokytojų  J.Čugunovos, J. Žemaitienės:

 

 

5a – 1p. lietuvių kalba 401, 2p. istorija 226, 3p. matematika 408, 4p. lietuvių kalba 401, 5p., 6p. technologijos

6a – rusų kalba 2 kab. ( mokytoja J. Orlova)

7b – rusų kalbos nebus

I – lietuvių kalbos mokytojos J. Žemaitienės grupei nebus, 4p. rusų kalba kartu 13 kab. ( mokytoja J. Orlova)

IIa -  rusų kalbos nebus

 

 

Penktadienį, sausio 10 d.,

nebus mokytojų  J.Čugunovos, J. Žemaitienės:

 

5a – 4p. lietuvių kalba 401 kab. ( mokytoja D. Burneikaitė)

7a – rusų kalbos nebus

I – 5p. biologija, 4p. kūno kultūra

 

Antradienį, sausio 7 d.,

nebus mokytojos  J.Žemaitienės:

 

5a – 3p. istorija ( ketvirtadienį 4p. muzika, istorijos nebus), 4p. ir 5p. technologijos

I – mokytojos J. Žemaitienės grupei lietuvių kalbos nebus

 

Trečiadienį, gruodžio 18 d.,

nebus mokytojų J.Žemaitienės, I. Borinos :

 

5a – 1p. nebus, 4p. lietuvių kalba 401 kab. ( mokytoja D. Burneikaitė)

6ab – 5p. mokytojos I. Borinos grupei muzika

IIb – ekonomikos nebus

8 – 3p. mokytojos I. Borinos grupei fizinis ugdymas ( 1p. fizinis ugdymas tik mokytojos E. Kazėnienės grupei)

I , IV – informatikos nebus

 

 

Antradienį, gruodžio 17 d.,

nebus mokytojų J.Žemaitienės, I. Borinos :

 

5a – 2p. istorija, 3p. matematika, 4p. lietuvių kalba

6ab – 1p. matematikos mokytojos I. Borinos grupei nebus

8 – 2p. mokytojos I. Borinos  grupei tikyba ( 1p. mokytojos I. Borinos grupei nebus)

IIa – 3p. dailė ( penktadienį dailės nebus)

7b – 5p. rusų kalba, 6p. vokiečių kalba

I – lietuvių kalbos mokytojos J. Žemaitienės grupei nebus

 

nuo 5 pamokos nebus mokytojo S. Valiūno:

I – 5p. chemija, 6p. muzika

IIa – 6p. istorija ( trečiadienį 1p. nebus)

IV – geografijos nebus

 

Penktadienį, gruodžio 13 d.,

nebus mokytojų J.Žemaitienės, A. Gigelevičienės ir 6a klasės:

 

5a – 4p. lietuvių kalba 401 kab. ( mokytoja D. Burneikaitė), 5p. muzikos gali nebūti

6b – 1,2p. lietuvių kalba tik mokytojos D. Burneikaitės grupei

8 – 4, 5p. lietuvių kalba 403 kab. visiems ( mokytoja V. Radzevičienė)

IV – 3p. istorija, 5p. dailė, 6p. chemija

 

 

 

 

Ketvirtadienį, gruodžio 12 d.,

nebus mokytojų J.Žemaitienės, J. Čugunovos,  IV klasės:

4, 5 pamoka gimnazinių klasių mokiniams – aktų salėje

 

 

5a – 2p. lietuvių kalba ( mokytoja D. Burneikaitė)

5b – 1p. anglų kalba, 3p. muzika, 4p. matematika, 5p. informatika

6a – 4p. ir 5p. technologijos ( mokytojos J. Dervinienės grupei)

I – 1p. matematika, 4p., 5p. lietuvių kalbos konferencija aktų salėje

 

 

 

Antradienį, gruodžio 10 d.,

nebus mokytojų J.Žemaitienės, S. Valiūno, V. Radzevičienės, beveik visos 7a ir III klasių:

7a likę mokiniai dirba pagal 7a tvarkaraštį

 

5a – 2p. istorija, 3p.matematika, 4p. lietuvių kalba

5b – 2p. tikyba, 3p. dailė, 4,5 p. technologijos

6a – 4p. gamtos pažinimas ( ketvirtadienį 1p. nebus)

7ab – 1p. mokytojos V. Radzevičienės grupei nebus

7b – 2p. rusų kalba 217

8 – 3p. tikyba, 1p. nebus

I – 1ir 2p. mokytojos J. Žemaitienės grupei nebus, 5p. chemija, 6p. matematikos modulis

IIab – 5p. mokytojos V. Radzevičienės grupei  tikyba, 6p. mokytojos J. Dervinienės grupei technologijos

 

Ketvirtadienį, gruodžio 5 d.,

nebus mokytojos J.Žemaitienės:

 

I – 1p. mokytojos J. Žemaitienės grupei nebus

5a – 2p. matematika, 1p. lietuvių kalba

 

 

Nuo 2019 gruodžio 2 d. keičiasi pastovus tvarkaraštis:

 

PIRMADIENIS

7a – 2p. istorija

7b – 2p. biologija

7ab – 4p. lietuvių kalba

8 – 1p. istorija, 2p. lietuvių kalba

IIa – 4p. biologija

IIb – 4p. istorija

IIab – 2p. anglų kalba

III – 1p. matematika B 209 / anglų modulis  14, 2p. istorija A, 3p. anglų kalba 2, 14, 4p. fizinis ugdymas, 5p. matematika A, 6p. lietuvių kalba, 7p. ir 8p. chemija A

IV – 2p. fizinis ugdymas, 4p. anglų kalba

ANTRADIENIS

III – 1p. matematika B

TREČIADIENIS

III – 8p. matematika B

 

Penktadienį, lapkričio 29 d.,

nebus mokytojos  A. Šakėnienės

 

 

II a – 1p. dailės nebus

 

IIb – 2p. ( ir 4p. ) istorija

6a – 5p. anglų kalba

 

 

 

Ketvirtadienį, lapkričio 28 d.,

nebus mokytojų  L. Ramanauskienės, D. Ramanauskienės, A. Petrauskienės, A. Miačino, D. Burneikaitės, A. Šakėnienės, V. Radzevičiaus, J. Čugunovos, R. Žilinsko, A. Šinkūnienės, J. Žemaitienės:

 

4a - 1p. tikyba

5a – 1p. nebus, 2p. matematika 201 kab., 3p. gamtos pažinimas, 4p. muzika

6a – 4p. mokytojos J. Čugunovos grupei muzika

6b – 3p. tikyba, 1p. nebus

7a – 4p. lietuvių kalba ( iš 6-os pamokos)

7b – 2p. lietuvių kalba ( iš  6-os pamokos), 6p. tikyba

8 – technologijos kartu 16 kab. ( mokytoja J. Dervinienė)

I – lietuvių kalbos mokytojos J. Žemaitienės grupei nebus, 2p. anglų kalba tik mokytojos I. Aukštuolytės Pužienės grupei, 3p. rusų kalba kartu 13 kab.

IIa – 1, 2p. nebus, 5p. rusų kalba 14 kab. ( mokytojos J. Orlova)

IIb – 1p. nebus

III – 3p. lietuvių kalba 403, rusų kalbos nebus

IV – rusų kalbos nebus

Trečiadienį, lapkričio 27 d.,

nebus mokytojų  L. Ramanauskienės, D. Ramanauskienės, A. Petrauskienės, A. Miačino, D. Burneikaitės, A. Šakėnienės, V. Radzevičiaus, J. Čugunovos, R. Žilinsko, A. Šinkūnienės:

 

1a – 5p. muzika

1b – 5p. muzika

5a – 2p. ir 3p. matematika

5b – 4p. fizinis ugdymas tik mokytojos V. Luneckienės grupei

6ab – 1p. mokytojos D. Burneikaitės grupei nebus

6a – 3p. muzika

6b – 3p. informatika 223 kab.; 6p. anglų modulis

7ab – 4p. mokytojos A. Petrauskienės grupei 2 kab. ( mokytoja I. Aukštuolytė Pužienė)

7a – 3p. lietuvių kalba 402 kab.

8 – 1p. nebus, 5p. anglų kalba 13, 14 ( mokytoja  I. Bikulčiūtė BUS)

I – 1p. mokytojos A. Petrauskienės grupei nebus,  2p. nebus( istorijos), 4p. fizinis ugdymas kartu ( mokytoja V. Luneckienė)

IIa – 1p. nebus( istorijos)

IIb –  2p. nebus ( istorijos)

IIab – 5p. mokytojos A. Petrauskienės grupei fizinis ugdymas (kitiems fizinis ugdymas pagal tvarkaraštį)

III – istorijos nebus ( 1p. ), dailės nebus ( 7p. ), 4p. muzika

IV – 3p. anglų kalba kartu 13 kab.( mokytoja I. Bikulčiūtė), 7p., 8p. nebus

Antradienį, lapkričio 26 d.,

nebus mokytojų  D. Ramanauskienės, A. Miačino, D. Burneikaitės, A. Šakėnienės, V. Radzevičiaus, J. Čugunovos, R. Žilinsko, A. Šinkūnienės:

 

1b – 2p. tikyba, 3p. lietuvių kalba

1a – 2p. ir 4p. lietuvių kalba

5a – 1p. nebus ( Ž. saugos)

5b – 1p. nebus, 4p. informatika ( pavadavimas)

6ab – 2p. mokytojos D. Burneikaitės grupei 401 kab. ( mokytoja V. Radzevičienė, pavadavimas)

6a – 3p. mokytojos J. Čugunovos grupei 2 kab. ( mokytoja J. Orlova, pavadavimas), 5p. nebus

6b – 4p. tikyba

7a – 2,3p. technologijos kartu 16 kab. ( mokytoja J. Dervinienė), 5p. II užsienio kaba 216, 2 kab. ( mokytoja J. Orlova, pavadavimas)

7b – 3p. biologija, 4p. klasės valandėlė 16

I – 4p. rusų kalba 13 kab. abiem grupės ( mokytoja J. Orlova)

IIa – 1p. rusų kalbos nebus

III – 2p. biologija  BA, 7p. biologija A

 

Pirmadienį, lapkričio 25 d.,

nuo 5-os pamokos nebus mokytojų A. Baušytės, E. Kazėnienės, J. Mackevičienės, L. Ramanauskienės

 

7ab – 6p. matematikos nebus

7a – 6p. informatika / kūno kultūra

8 – 5p. matematika kartu 201 kab. ( mokytoja I. Borina)

III – 2p. matematika, 5p. fizinis ugdymas, 6p. informatika B, istorijos ir  chemijos nebus

 

 

Penktadienį, lapkričio 22 d.,

nebus mokytojos I. Bikulčiūtės

 

 

 

8 – 2p. mokytojos I. Bikulčiūtės grupei kūno kultūra, 1p. mokytojos I. Bikulčiūtės grupei nebus

IV – 4p. mokytojos I. Bikulčiūtės grupei dailė

7ab, 6ab – anglų kalbos mokytojos I. Bikulčiūtės grupei nebus

 

Trečiadienį, lapkričio 20 d.,

nebus mokytojos I. Bikulčiūtės

 

6b – anglų kalbos modulio nebus

6ab – 2p. 9 ir 3p.)  mokytojos I. Bikulčiūtės grupei fizinis ugdymas

8 – mokytojos I. Bikulčiūtės grupei anglų kalbos nebus

7ab – mokytojos I. Bikulčiūtės grupei 2 kab. ( mokytoja I. Aukštuolytė-Pužienė)

IV – anglų kalba kartu 14 kab. ( mokytoja A. Petrauskienė)

 

 

Penktadienį, lapkričio 8 d.,

nebus mokytojų: J. Dervinienės, E. Kazėnienės

 

3a – 1p. tikyba

5a – 1p.  matematika

5b – 1p. matematikos nebus

IV – matematikos B nebus

7b – 3p. mokytojos E. Kazėnienės grupei anglų kalba 2 kab.

II – 5p. mokytojos E. Kazėnienės grupei nebus

 

 

Trečiadienį, lapkričio 6 d.,

nebus mokytojų: J. Dervinienės, E. Noskovos, V. Kumpienės:

 

1a – 5p. muzika

3a – 3p. tikybos nebus ( tikyba bus penktadienį 1p.)

5a – 3p. tikyba ( penktadienį 1p. bus matematika)

7b – 2p. kūno kultūra,  3p. muzika ( penktadienį muzika taip pat BUS)

 

 

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
4. 10.50 - 11.35
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 10.50 - 11.35
 • 5. 11.55 - 12.40
 • 6. 13.00 - 13.45
 • 7. 13.55 - 14.40
 • 8. 14.45 - 15.30