Klasės valandėlių tvarkaraštis

VISAGINO „VERDENĖS“ GIMNAZIJA 
LASIŲ VALANDĖLIŲ TVARKARAŠTIS 2019-2020 M.M.

 

Klasė

Klasių valandėlių laikas

Užsiėmimų
vieta

Pastabos

Pirma-dienis

Antra- 
dienis

Trečia- dienis

Ketvirta- 
dienis

Penkta-dienis

1 a

     

11.55 – 12.40

 

301

 

1 b

     

11.55 – 12.40

 

302

 

2 a

 

13.00 – 13.45

     

306

 

2 b

13.00 – 13.45

       

307

 

3 a

   

13.00 – 13.45

   

313

 

3 b

 

13.00 – 13.45

     

314

 

4 a

       

11.55 – 12.40

303

 

4 b

   

13.00 – 13.45

   

304

 

5 a

     

13.00 – 13.45

 

14

 

5b

     

13.00 – 13.45

 

13

 

6 a

13.55 – 14.40

       

404

 

6 b

     

7.25 – 7.55

7.25 – 7.55

409

I dalis/ II dalis

7 a

 

13.55 – 14.40

     

405

 

7 b

13.55 – 14.40

       

16

 

8

14.50 – 15.35

       

103

 

I

   

13.55 – 14.40

   

210

 

II a

     

13.55 – 14.40

 

2

 

II b

   

14.50 – 15.35

   

226

 

III

       

13.55 – 14.40

403

Laikas gali būti keičiamas

IV a

13.55 – 14.40

14.50 – 15.35

     

217

I dalis/ II dalis

2-3 lav.

   

12.45 – 13.25

   

13

 

5,7 lav.

 

12.00-12.40

     

13

 

9-10 lav.

12.00-12.40

       

14

 

SĮU lav.

 

12.00-12.40

     

14

 
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
5. 11.55 - 12.40
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 10.50 - 11.35
 • 5. 11.55 - 12.40
 • 6. 13.00 - 13.45
 • 7. 13.55 - 14.40
 • 8. 14.45 - 15.30