2 b klasės mokinių tvarkaraštis

PIRMADIENIS ANTRADIENIS

1. Matematika

2. Matematika

3. Fizinis ugdymas

4. Pasaulio pažinimas

5. Komunikacinė veikla
 (lietuvių k.)

1. Lietuvių k.

2. Lietuvių k.

3. Muzika

4. Matematika

5. Dailė ir technologijos

6. Dailė ir technologijos

TREČIADIENIS KETVIRTADIENIS

1. Lietuvių k./anglų k.

2. Lietuvių k./anglų k.

3. Lietuvių k.

4. Muzika

5. Pasaulio pažinimas

1. Lietuvių k.

2. Lietuvių k.

3. Fizinis ugdymas

4. Matematika

5. Etika /
NŠ „Kūrybinės dirbtuvės“ 

PENKTADIENIS PAMOKŲ LAIKAS

1. Lietuvių k./anglų k.

2. Lietuvių k./anglų k.

3. Choreografija/
sveikatą stiprinančios pratybos

4. Matematika

5. Klasės valandėlė

6. Dorinis ugdymas (tikyba)

1. 8.00 – 8.45
2. 8.55 – 9.40
3. 9.50 – 10.35
4. 10.50 – 11.35
5. 12.00 – 12.45
6. 13.05 – 13.50
7. 14.00 – 14.45
8. 14.50 – 15.35

 

 • Elektroninis dienynas
 • Office 365
 • Tėvams
 • Mokiniams
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 10.55 - 11.40
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 13.05 - 13.50
 • 7. 14.00 - 14.45
 • 8. 14.50 - 15.35