3 a klasės mokinių tvarkaraštis

PIRMADIENIS

ANTRADIENIS

1. Lietuvių k.1 gr./ anglų k.2 gr.

2. Lietuvių k.2 gr./anglų k. 1gr.

3. Matematika

4. Pasaulio pažinimas

5. Fizinis ugdymas

1. Lietuvių k.

2. Matematika

3. Muzika

4. Šokis

5. Lietuvių k.1 gr.

TREČIADIENIS

KETVIRTADIENIS

1. Lietuvių k.1 gr./ anglų k.2 gr.

2. Lietuvių k.2 gr./anglų k. 1gr.

3. Pasaulio pažinimas

4. Dailė ir technologijos

5. Fizinis ugdymas

(sveikatą stiprinančios pratybos)

6. Komunikacinė veikla  (lietuvių k.)

1. Lietuvių k.

2. Dorinis ugdymas (tikyba)

3. Matematika

4. Dailė ir technologijos

5. Lietuvių k.2 gr

 

 

PENKTADIENIS

PAMOKŲ LAIKAS

1. Fizinis ugdymas

2. Lietuvių kalba

3. Lietuvių kalba   

4. Matematika

5. Muzika

 

 

1. 8.00 – 8.45
2. 8.55 – 9.40
3. 9.50 – 10.35
4. 10.55 – 11.40
5. 12.00 – 12.45
6. 13.05 – 13.50
7. 14.00 – 14.45
8. 14.50 – 15.35

 • Elektroninis dienynas
 • Office 365
 • Tėvams
 • Mokiniams
4. 10.55 – 11.40
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.55 – 11.40
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 13.05 – 13.50
 • 7. 14.00 – 14.45
 • 8. 14.50 – 15.35