3 a klasės mokinių tvarkaraštis

PIRMADIENIS ANTRADIENIS

1. Lietuvių k.

2. Lietuvių k.

3. Matematika

4. Choreografija/
sveikatą stiprinančios pratybos

5. Anglų k.

6. Klasės valandėlė

1. Lietuvių k.

2. Matematika

3. Fizinis ugdymas

4. Dailė ir technologijos

5. Dailė ir technologijos

6. Komunikacinė veikla
(lietuvių k.)

TREČIADIENIS KETVIRTADIENIS

1.Dorinis ugdymas
(tikyba)

2. Lietuvių k.

3. Anglų k.

4. Pasaulio paž.

5. Muzika

1. Lietuvių k.

2. Lietuvių k.

3. Matematika

4. Informatinis ugdymas

5. Fizinis ugdymas

PENKTADIENIS PAMOKŲ LAIKAS

1. Lietuvių k.

2. Matematika

3. Pasaulio pažinimas

4. Muzika

5. Dorinis ugdymas
(etika)

1. 8.00 – 8.45
2. 8.55 – 9.40
3. 9.50 – 10.35
4. 10.50 – 11.35
5. 12.00 – 12.45
6. 13.05 – 13.50
7. 14.00 – 14.45
8. 14.50 – 15.35

 • Elektroninis dienynas
 • Office 365
 • Tėvams
 • Mokiniams
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 10.55 - 11.40
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 13.05 - 13.50
 • 7. 14.00 - 14.45
 • 8. 14.50 - 15.35