3 b klasės mokinių tvarkaraštis

PIRMADIENIS

ANTRADIENIS

1. Matematika 

2. Muzika

3. Lietuvių k.

4. Lietuvių k.2 gr./anglų k. 1gr.

5. Lietuvių k.1 gr./ anglų k.2 gr.

6. Fizinis ugdymas (sveikatą stiprinančios pratybos)

1. Lietuvių k.

2. Lietuvių k.

3. Matematika

4. Dailė ir technologijos

5. Šokis

 

TREČIADIENIS

KETVIRTADIENIS

1. Matematika/ pasaulio pažinimas

2. Pasaulio pažinimas

3. Lietuvių k.1 gr./ anglų k.2 gr.

4. Lietuvių k.2 gr. / anglų k. 1gr.

5. Fizinis ugdymas

1. Lietuvių k.

2. Dailė ir technologijos

3. Matematika

4. Dorinis ugdymas (tikyba)

5. Lietuvių k. 2 gr.

PENKTADIENIS

PAMOKŲ LAIKAS

1. Fizinis ugdymas

2. Matematika/ pasaulio pažinimas

3. Komunikacinė veikla  (lietuvių k.)

4. Muzika

5. Lietuvių k.1 gr.

 

 

1. 8.00 – 8.45
2. 8.55 – 9.40
3. 9.50 – 10.35
4. 10.55 – 11.40
5. 12.00 – 12.45
6. 13.05 – 13.50
7. 14.00 – 14.45
8. 14.50 – 15.35

 • Elektroninis dienynas
 • Office 365
 • Tėvams
 • Mokiniams
4. 10.55 – 11.40
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.55 – 11.40
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 13.05 – 13.50
 • 7. 14.00 – 14.45
 • 8. 14.50 – 15.35