3 b klasės mokinių tvarkaraštis

PIRMADIENIS ANTRADIENIS

1. Lietuvių k.
2. Lietuvių k.
3. Anglų k..
4. Informatinis ugdymas
5. Dailė ir technologijos
6. Klasės valandėlė

1. Lietuvių k.
2. Matematika
3. Fzinis ugdymas
4. Muzika
5. Komunikacinė veikla
(lietuvių k.)

TREČIADIENIS KETVIRTADIENIS

1. Lietuvių k.
2. Lietuvių k.
3. Matematika
4. Pasaulio pažinimas
5 Choreografija./
sveikatą stiprinančios pratybos

1. Lietuvių k.
2. Lietuvių k.
3. Matematika
4. Anglų k.
5. Muzika
 
PENKTADIENIS PAMOKŲ LAIKAS

1. Fizinis ugdymas
2. Dailė ir technologijos
3. Matematika
4. Pasaulio pažinimas
5. Dorinis ugdymas
(tikyba/etika)

 

1. 8.00 – 8.45
2. 8.55 – 9.40
3. 9.50 – 10.35
4. 10.50 – 11.35
5. 12.00 – 12.45
6. 13.05 – 13.50
7. 14.00 – 14.45
8. 14.50 – 15.35

 • Elektroninis dienynas
 • Office 365
 • Tėvams
 • Mokiniams
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 10.55 - 11.40
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 13.05 - 13.50
 • 7. 14.00 - 14.45
 • 8. 14.50 - 15.35