4 a klasės mokinių tvarkaraštis

PIRMADIENIS

ANTRADIENIS

1. Fizinis ugdymas

2. Lietuvių k.

3. Lietuvių k.

4. Matematika

5. Informatinis ugdymas

 

1. Lietuvių k.

2. Matematika

3. Pasaulio pažinimas

4. Anglų k.

5. Muzika

6. Šokis

TREČIADIENIS

KETVIRTADIENIS

1. Lietuvių k.

2. Lietuvių k.

3. Matematika

4. Muzika

5. Fizinis ugdymas (sveikatą stiprinančios pratybos)

6. Dorinis ugdymas (etika)

1. Lietuvių k.

2. Matematika

3. Fizinis ugdymas

4. Anglų k.

5. Komunikacinė veikla (lietuvių k.)

 

PENKTADIENIS

PAMOKŲ LAIKAS

1. Lietuvių k.

2. Matematika

3. Pasaulio pažinimas

4. Dailė ir technologijos

5. Dailė ir technologijos

6. Dorinis ugdymas (tikyba)

 

 

1. 8.00 – 8.45
2. 8.55 – 9.40
3. 9.50 – 10.35
4. 10.55 – 11.40
5. 12.00 – 12.45
6. 13.05 – 13.50
7. 14.00 – 14.45
8. 14.50 – 15.35

 • Elektroninis dienynas
 • Office 365
 • Tėvams
 • Mokiniams
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.55 – 11.40
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 13.05 – 13.50
 • 7. 14.00 – 14.45
 • 8. 14.50 – 15.35