4 a klasės mokinių tvarkaraštis

PIRMADIENIS ANTRADIENIS

1. Lietuvių k.

2. Lietuvių k.

3. Matematika

4. Pasaulio pažinimas

5. Choreografija/
sveikatą stiprinančios pratybos

6. Lietuvių k. 1 gr.

1. Lietuvių k. 1 gr./anglų k. 2 gr.

2. Lietuvių k. 2 gr./anglų k. 1 gr.

3. Matematika

4. Fizinis ugdymas

5. Lietuvių k.

6. Lietuvių k. 2 gr.

TREČIADIENIS KETVIRTADIENIS

1. Lietuvių k.

2. Komunikacinė veikla
( lietuvių k.)

3. Muzika

4. Matematika

5. Dailė ir technologijos

6. Klasės valandėlė

1. Matematika

2. Pasaulio pažinimas

3. Lietuvių k. 1 gr./anglų k. 2 gr.

4. Fizinis ugdymas

5. Lietuvių k. 2 gr./anglų k. 1 gr.

6. NŠ „Gyvūnijos pasaulyje“
PENKTADIENIS PAMOKŲ LAIKAS

1. Matematika

2. Informatinis ugdymas

3. Muzika

4. Dorinis ugdymas (tikyba)

5. Dailė ir technologijos

1. 8.00 – 8.45
2. 8.55 – 9.40
3. 9.50 – 10.35
4. 10.50 – 11.35
5. 12.00 – 12.45
6. 13.05 – 13.50
7. 14.00 – 14.45
8. 14.50 – 15.35

 • Elektroninis dienynas
 • Office 365
 • Tėvams
 • Mokiniams
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 10.55 - 11.40
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 13.05 - 13.50
 • 7. 14.00 - 14.45
 • 8. 14.50 - 15.35