4 b klasės mokinių tvarkaraštis

PIRMADIENIS ANTRADIENIS

1. Anglų k.

2. Lietuvių k.

3. Matematika

4. Pasaulio pažinimas

5. Muzika

6. Komunikacinė veikla
(lietuvių k.)

1. Lietuvių k.

2. Lietuvių k.

3. Choreografija/
veikatą stiprinančios pratybos

4. Matematika

5. Dailė ir technologijos

6. Klasės valandėlė

TREČIADIENIS KETVIRTADIENIS

1. Lietuvių k.

2. Lietuvių k.

3. Matematika

4. Anglų k.

5. Dorinis ugdymas (tikyba)

 

1. Lietuvių k.

2. Matematika

3. Pasaulio pažinimas

4. Muzika

5. Fizinis ugdymas

6. Dailė ir technologijos
PENKTADIENIS PAMOKŲ LAIKAS

1. Fizinis ugdymas

2. Lietuvių kalba

3. Informatinis ugdymas

4. Matematika

5. Etika

 

1. 8.00 – 8.45
2. 8.55 – 9.40
3. 9.50 – 10.35
4. 10.50 – 11.35
5. 12.00 – 12.45
6. 13.05 – 13.50
7. 14.00 – 14.45
8. 14.50 – 15.35

 • Elektroninis dienynas
 • Office 365
 • Tėvams
 • Mokiniams
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 10.55 - 11.40
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 13.05 - 13.50
 • 7. 14.00 - 14.45
 • 8. 14.50 - 15.35