4 b klasės mokinių tvarkaraštis

PIRMADIENIS

ANTRADIENIS

1. Lietuvių kalba

2. Matematika

3. Užsienio kalba (anglų)

4. Šokis

5. Meninė-komunikacinė (lietuvių kalba) veikla

6. Klasės vadovo veikla

 

1. Lietuvių kalba

2. Lietuvių kalba

3. Matematika 

4. Dailė ir technologijos

5. IT gebėjimų ugdymas (lyg. sav.) /
Pasaulio pažinimas (nelyg. sav.)

6. Fizinis ugdymas ir sveikatą stiprinančios pratybos

TREČIADIENIS

KETVIRTADIENIS

1. Lietuvių kalba

2. Lietuvių kalba

3. Matematika

4. Muzika

5. Užsienio kalba (anglų)

6. Dorinis ugdymas (etika), Dorinis ugdymas (tikyba)

1. Lietuvių kalba

2. Lietuvių kalba

3. Matematika

4. Dailė ir technologijos

5. Fizinis ugdymas ir sveikatą stiprinančios pratybos

 

PENKTADIENIS

PAMOKŲ LAIKAS

1. Pasaulio pažinimas

2. IT gebėjimų ugdymas (nelyg. sav.) / 
Pasaulio pažinimas (lyg. sav. )

3. Fizinis ugdymas ir sveikatą stiprinančios pratybos

4. Muzika

5. Matematika

 

 

1. 8.00 – 8.45
2. 8.55 – 9.40
3. 9.50 – 10.35
4. 10.55 – 11.40
5. 12.00 – 12.45
6. 13.05 – 13.50
7. 14.00 – 14.45
8. 14.50 – 15.35

 • Elektroninis dienynas
 • Office 365
 • Tėvams
 • Mokiniams
3. 09.50 – 10.35
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.55 – 11.40
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 13.05 – 13.50
 • 7. 14.00 – 14.45
 • 8. 14.50 – 15.35