Darbo užmokestis

INFORMAVIMAS IR KONSULTAVIMAS DARBO UŽMOKESČIO KLAUSIMAIS

Nuo 2017 m. vasario 1 d. įsigaliojo naujas

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO ĮSTATYMAS
(2017 m. sausio 17 d. Nr. XIII-198) nuoroda:

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/2d8b78b0e79411e68503b67e3b82e8bd

Gimnazijos direktorės 2017 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. V-25 patvirtinti gimnazijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių sąrašai, kur patvirtinti pareigybių pavadinimai bei kodai pagal Lietuvos profesijų klasifikatorių (nuoroda: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.445016) bei nustatyti pareigybių lygiai.

Darbo užmokestis už 2017 m. vasario mėn. vėliau gali būti koreguojamas.

Visais klausimais konsultuoja ir skundus priima gimnazijos direktorė, vyriausioji buhalterė ir direktoriaus pavaduotojos ugdymui pagal kuruojamas sritis.

Pareigybė

Skaičius

Nustatytas vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 2015 m. eurais

Pastabos

Mokinio krepšelis:

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

2

1311,43

 

Mokytojas

3

635,00

 

Vyresnysis mokytojas

8

683,22

 

Mokytojas metodininkas

31

856,73

 

Mokytojas ekspertas

2

1159,38

 

Pagalbos mokiniui specialistas

4

733,16

 

Mokytojo padėjėjas

9

357,49

 

Savivaldybės biudžetas:

Specialistai

12

303,34

 

Darbininkai

16

300,68

 

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 10.50 - 11.35
 • 5. 11.55 - 12.40
 • 6. 13.00 - 13.45
 • 7. 13.55 - 14.40
 • 8. 14.45 - 15.30
Iki mokslo metų pradžios liko
 • dien.
 • val.
 • min.
 • sek.