Planavimo dokumentai

Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
Neformaliojo švietimo užsiėmimų programų ir ilgalaikių planų formos 2020-01-25 04:31:20 38.5 KB
Planuojami vykdyti/vykdomi projektai 2017–2018 mokslo metais 2020-01-26 09:05:53 160.65 KB
2019 metų veiklos planas 2020-01-24 11:05:57 0.98 MB
Gimnazijos strateginis planas 2016-2020 2020-01-23 22:14:28 504.25 KB
Ugdymo planas 2019–2020 2020-01-25 14:19:51 492.38 KB
Ugdymo turinio planavimo, prevencinių ir kitų programų integravimo į ugdymo turinį tvarkos aprašas 2020-01-24 14:19:27 187.52 KB
Ugdymo turinio planavimo, prevencijų ir kitų programų formos 2020-01-25 18:51:57 221.5 KB
Specialiojo ugdymo turinio planavimo dokumentų formos 2020-01-24 23:14:25 155.68 KB
Veiklos įgyvendinimo priežiūra ir informavimas 2020-01-25 03:04:35 171.5 KB
Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų 2018-2020 metų atestacijos programa 2020-01-25 03:04:39 125.98 KB
MOKINIŲ INDIVIDUALIOS PAŽANGOS STEBĖJIMO IR PASIEKIMŲ VERTINIMO NUOSTATOS 2020-01-26 04:07:08 172.55 KB
VISAGINO „VERDENĖS“ GIMNAZIJOS VADOVO, JO PAVADUOTOJŲ UGDYMUI, MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO PLANAS 2018 METAMS 2020-01-25 23:03:00 159.25 KB
KLASĖS VEIKLOS PLANAS 2018 m. 2020-01-25 10:34:59 30.57 KB
NEFORMALIOJO ŠVIETIMO (NŠ) PASIŪLA 2019-2020 m. m. 2020-01-24 04:21:44 209.33 KB
VISAGINO „VERDENĖS“ GIMNAZIJOS MOKINIŲ UŽIMTUMAS RUDENS ATOSTOGŲ METU 2018 m. spalio 29-31 d– lapkričio 2 d. 2020-01-25 03:04:17 200.68 KB

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 10.50 - 11.35
 • 5. 11.55 - 12.40
 • 6. 13.00 - 13.45
 • 7. 13.55 - 14.40
 • 8. 14.45 - 15.30