Planavimo dokumentai

Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
Neformaliojo švietimo užsiėmimų programų ir ilgalaikių planų formos 2020-02-26 16:13:57 38.5 KB
Gimnazijos strateginis planas 2021-2023 2021-09-19 21:35:24 517.89 KB
Ugdymo planas 2019–2020 2020-02-29 16:57:14 492.38 KB
Ugdymo turinio planavimo, prevencinių ir kitų programų integravimo į ugdymo turinį tvarkos aprašas 2020-02-28 12:44:30 187.52 KB
Ugdymo turinio planavimo, prevencijų ir kitų programų formos 2020-02-29 16:41:08 221.5 KB
Specialiojo ugdymo turinio planavimo dokumentų formos 2020-02-23 19:34:14 155.68 KB
Veiklos įgyvendinimo priežiūra ir informavimas 2020-02-29 13:38:39 171.5 KB
Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų 2018-2020 metų atestacijos programa 2020-02-27 18:54:48 125.98 KB
MOKINIŲ INDIVIDUALIOS PAŽANGOS STEBĖJIMO IR PASIEKIMŲ VERTINIMO NUOSTATOS 2020-02-29 12:42:13 172.55 KB
VISAGINO „VERDENĖS“ GIMNAZIJOS VADOVO, JO PAVADUOTOJŲ UGDYMUI, MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO PLANAS 2018 METAMS 2020-03-01 12:53:00 159.25 KB
KLASĖS VEIKLOS PLANAS 2018 m. 2020-02-26 17:30:12 30.57 KB
NEFORMALIOJO ŠVIETIMO (NŠ) PASIŪLA 2019-2020 m. m. 2020-02-25 17:00:15 209.33 KB
VISAGINO „VERDENĖS“ GIMNAZIJOS MOKINIŲ UŽIMTUMAS RUDENS ATOSTOGŲ METU 2018 m. spalio 29-31 d– lapkričio 2 d. 2020-03-01 14:25:04 200.68 KB
2020 m. gimnazijos metinis veiklos planas 2020-03-01 13:58:13 1.23 MB
VISAGINO ,,VERDENĖS “ GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS DĖL 2019-2020 MOKSLO METŲ UGDYMO PLANO PAKEITIMO (2020 m. kovo 13 d. Nr. V-14, Visaginas) 2020-03-17 11:52:43 394.62 KB
VISAGINO ,,VERDENĖS“ GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS DĖL PASIRENGIMO ORGANIZUOTI UGDYMO PROCESĄ NUOTOLINIU BŪDU (2020 m. kovo 16 d. Nr. V- 16) 2020-03-17 21:08:38 189.99 KB
VISAGINO „VERDENĖS“ GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS DĖL UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO, TRUKMĖS IR MOKINIŲ VASAROS ATOSTOGŲ LAIKO NUSTATYMO (2020 m. gegužės 25 d. Nr. V- 27) 2020-05-26 09:38:40 204.95 KB
VISAGINO ,,VERDENĖS“ GIMNAZIJOS 2021–2022 MOKSLO METŲ UGDYMO PLANAS 2021-09-15 21:30:51 503.52 KB
LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2020 M. VASARIO 26 D. NUTARIMO NR. 152 „DĖL VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS PASKELBIMO“ PAKEITIMO 2020-10-22 Nr. 1160 2020-10-23 15:20:00 125.9 KB
GIMNAZIJOS TARYBOS VEIKLOS PLANAS 2020 m. 2021-01-16 21:20:03 403.49 KB
Visagino „Verdenės“ gimnazijos metinis veiklos planas 2021 m. 646.53 KB

 • Elektroninis dienynas
 • Office 365
 • Tėvams
 • Mokiniams
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 10.55 - 11.40
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 13.05 - 13.50
 • 7. 14.00 - 14.45
 • 8. 14.50 - 15.35