Planavimo dokumentai

Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
Neformaliojo švietimo užsiėmimų programų ir ilgalaikių planų formos 2019-08-21 19:18:25 38.5 KB
Planuojami vykdyti/vykdomi projektai 2017–2018 mokslo metais 2019-08-20 07:12:24 160.65 KB
2019 metų veiklos planas 2019-08-22 15:08:18 0.98 MB
Gimnazijos strateginis planas 2016-2020 2019-08-23 11:41:39 504.25 KB
Ugdymo planas 2018–2019 2019-08-23 11:26:27 528.02 KB
Ugdymo turinio planavimo, prevencinių ir kitų programų integravimo į ugdymo turinį tvarkos aprašas 2019-08-21 10:52:10 187.52 KB
Ugdymo turinio planavimo, prevencijų ir kitų programų formos 2019-08-23 14:38:34 221.5 KB
Specialiojo ugdymo turinio planavimo dokumentų formos 2019-08-21 13:24:29 155.68 KB
Veiklos įgyvendinimo priežiūra ir informavimas 2019-08-16 19:34:53 171.5 KB
Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų 2018-2020 metų atestacijos programa 2019-08-22 12:40:34 125.98 KB
MOKINIŲ INDIVIDUALIOS PAŽANGOS STEBĖJIMO IR PASIEKIMŲ VERTINIMO NUOSTATOS 2019-08-21 17:08:08 172.55 KB
VISAGINO „VERDENĖS“ GIMNAZIJOS VADOVO, JO PAVADUOTOJŲ UGDYMUI, MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO PLANAS 2018 METAMS 2019-08-23 15:34:47 159.25 KB
KLASĖS VEIKLOS PLANAS 2018 m. 2019-08-23 09:13:27 30.57 KB
NEFORMALIOJO ŠVIETIMO (NŠ) PASIŪLA 2019-2020 m. m. 2019-08-22 16:28:50 209.33 KB
VISAGINO „VERDENĖS“ GIMNAZIJOS MOKINIŲ UŽIMTUMAS RUDENS ATOSTOGŲ METU 2018 m. spalio 29-31 d– lapkričio 2 d. 2019-08-22 03:21:45 200.68 KB

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 10.50 - 11.35
 • 5. 11.55 - 12.40
 • 6. 13.00 - 13.45
 • 7. 13.55 - 14.40
 • 8. 14.45 - 15.30