Planavimo dokumentai

Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
Neformaliojo švietimo užsiėmimų programų ir ilgalaikių planų formos 2019-10-21 07:38:37 38.5 KB
Planuojami vykdyti/vykdomi projektai 2017–2018 mokslo metais 2019-10-22 16:59:53 160.65 KB
2019 metų veiklos planas 2019-10-20 21:57:00 0.98 MB
Gimnazijos strateginis planas 2016-2020 2019-10-18 20:16:38 504.25 KB
Ugdymo planas 2019–2020 2019-10-21 16:44:49 492.38 KB
Ugdymo turinio planavimo, prevencinių ir kitų programų integravimo į ugdymo turinį tvarkos aprašas 2019-10-21 10:42:16 187.52 KB
Ugdymo turinio planavimo, prevencijų ir kitų programų formos 2019-10-23 14:22:40 221.5 KB
Specialiojo ugdymo turinio planavimo dokumentų formos 2019-10-21 23:23:28 155.68 KB
Veiklos įgyvendinimo priežiūra ir informavimas 2019-10-18 15:04:39 171.5 KB
Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų 2018-2020 metų atestacijos programa 2019-10-21 04:18:33 125.98 KB
MOKINIŲ INDIVIDUALIOS PAŽANGOS STEBĖJIMO IR PASIEKIMŲ VERTINIMO NUOSTATOS 2019-10-23 15:01:55 172.55 KB
VISAGINO „VERDENĖS“ GIMNAZIJOS VADOVO, JO PAVADUOTOJŲ UGDYMUI, MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO PLANAS 2018 METAMS 2019-10-23 15:56:54 159.25 KB
KLASĖS VEIKLOS PLANAS 2018 m. 2019-10-23 13:25:56 30.57 KB
NEFORMALIOJO ŠVIETIMO (NŠ) PASIŪLA 2019-2020 m. m. 2019-10-22 21:49:00 209.33 KB
VISAGINO „VERDENĖS“ GIMNAZIJOS MOKINIŲ UŽIMTUMAS RUDENS ATOSTOGŲ METU 2018 m. spalio 29-31 d– lapkričio 2 d. 2019-10-23 14:54:31 200.68 KB

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 10.50 - 11.35
 • 5. 11.55 - 12.40
 • 6. 13.00 - 13.45
 • 7. 13.55 - 14.40
 • 8. 14.45 - 15.30