Planavimo dokumentai

Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
Neformaliojo švietimo užsiėmimų programų ir ilgalaikių planų formos 2020-02-26 16:13:57 38.5 KB
Socialinio pedagogo veiklos planas 2022 m. 2022-03-04 00:20:02 232.77 KB
Gimnazijos strateginis planas 2021-2023

GIMNAZIJOS STRATEGINIS PLANAS 2021–2023 METAMS

2022-02-18 11:25:45 694.62 KB
Ugdymo turinio planavimo, prevencijų ir kitų programų formos 2020-02-29 16:41:08 221.5 KB
Specialiojo ugdymo turinio planavimo dokumentų formos 2020-02-23 19:34:14 155.68 KB
Veiklos įgyvendinimo priežiūra ir informavimas 2020-02-29 13:38:39 171.5 KB
Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų 2018-2020 metų atestacijos programa

The

2022-02-18 11:45:04 125.98 KB
Logopedo veiklos planas 2022 m. 2022-03-04 00:25:40 391.06 KB
Psichologo veiklos planas 2022 m. 2022-03-04 00:21:58 225.98 KB
Specialiojo pedagogo veiklos planas 2022 m. 2022-03-04 00:29:58 401.24 KB
VISAGINO „VERDENĖS“ GIMNAZIJOS VADOVO, JO PAVADUOTOJŲ UGDYMUI, MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO PLANAS 2018 METAMS 2020-03-01 12:53:00 159.25 KB
KLASĖS VEIKLOS PLANAS 2018 m. 2020-02-26 17:30:12 30.57 KB
2020 m. gimnazijos metinis veiklos planas 2021-11-16 16:27:09 1.23 MB
VISAGINO ,,VERDENĖS“ GIMNAZIJOS 2021–2022 MOKSLO METŲ UGDYMO PLANAS 2022-03-03 15:58:45 503.52 KB
GIMNAZIJOS TARYBOS VEIKLOS PLANAS 2020 m. 2021-01-16 21:20:03 403.49 KB
METINIS VEIKLOS PLANAS 2021 m. 2022-03-03 16:00:50 646.53 KB
Visagino „Verdenės“ gimnazijos metinis veiklos planas 2022 m. 318.82 KB

 • Elektroninis dienynas
 • Office 365
 • Tėvams
 • Mokiniams
4. 10.55 – 11.40
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.55 – 11.40
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 13.05 – 13.50
 • 7. 14.00 – 14.45
 • 8. 14.50 – 15.35