Veiklos prioritetai

1.  Ugdymo(si) kokybė ir pagalba mokiniui siekiant individualios pažangos.
2. Atviro, kūrybingo, siekiančio tobulėti ir atsakingo Lietuvos, Visagino ir savo gimnazijos bendruomenės nario ugdymas.

 • Elektroninis dienynas
 • Office 365
 • Tėvams
 • Mokiniams
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 10.55 - 11.40
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 13.05 - 13.50
 • 7. 14.00 - 14.45
 • 8. 14.50 - 15.35