Viešieji pirkimai

DĖL INFORMACIJOS PATEIKIMO APIE VEIKLOS SRIČIŲ, KURIOSE EGZISTUOJA DIDELĖ KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖ, NUSTATYMĄ

Visagino „Verdenės“ gimnazijos veikloje nuolaidos, lengvatos ar kitokios papildomos teisės darbuotojams taikomos tik pagal Lietuvos Respublikos darbo kodeksą (pailgintos atostogos, laisvos dienos ir kt.).

Gimnazijos ugdymo ir veiklos planai, biudžeto projektas skelbiami svetainėje http//:verdene.dkd.lt, informacijos centre, mokytojų kambaryje, stenduose, derinami gimnazijos savivaldos institucijose (gimnazijos taryboje, mokytojų taryboje).

 

Viešųjų pirkimų procedūros vykdomos vadovaujantis Visagino ,,Verdenės“ gimnazijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis, kurios parengtos atsižvelgiant į Viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimus ir įregistruotos CVP IS. 

 

Ataskaitos

Viešieji pirkimai Atnaujinta Dydis
Visagino „Verdenės“ gimnazijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės 2019-10-23 12:54:48 153.23 KB
Skelbimas apie pradedamą pirkimą, nustatytą laimėtoją, sudarytą pirkimo sutartį 2017 m. 2019-10-23 12:55:40 166.42 KB
2016 m. Viešųjų pirkimų ir pirkimų, nurodytų Lietuvos respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 10 straipsnio 5 dalyje, ataskaita 2019-10-23 12:56:16 929.45 KB
Apklausos būdu vykdomo supaprastinto mažos vertės maisto produktų pirkimo sąlygos 2019-10-23 12:57:15 420 KB
Skelbimas apie pradedamą pirkimą, nustatytą laimėtoją, sudarytą pirkimo sutartį 2016 m. 2019-10-23 12:59:16 290.67 KB
2015 m. Viešųjų pirkimų ir pirkimų, nurodytų lietuvos respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 10 straipsnio 5 dalyje, ataskaita 2019-10-18 14:59:01 1.32 MB
Skelbimas apie pradedamą pirkimą, nustatytą laimėtoją, sudarytą pirkimo sutartį 2015 m. 2019-10-18 14:58:19 281.67 KB
2014 m. Viešųjų pirkimų ir pirkimų, nurodytų lietuvos respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 10 straipsnio 5 dalyje, ataskaita 2019-10-22 17:32:20 891.04 KB
Skelbimai apie pradedamą pirkimą, nustatytą laimėtoją, sudarytą pirkimo sutartį 2014 m. 2019-10-20 01:58:03 567.74 KB
2013 m. Viešųjų pirkimų ir pirkimų, nurodytų lietuvos respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 10 straipsnio 5 dalyje, ataskaita 2019-10-22 20:51:13 58.89 KB
Gimnazijos direktoriaus įsakymas dėl supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių panaikinimo (2017-07-13 Nr. V-88) 2019-10-23 13:00:06 318.14 KB
2019 m. viešųjų pirkimų planas 2019-10-23 13:00:28 577.75 KB
2019 m. viešųjų pirkimų plano papildymas 2019-10-23 13:00:51 71.53 KB

 

 

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 10.50 - 11.35
 • 5. 11.55 - 12.40
 • 6. 13.00 - 13.45
 • 7. 13.55 - 14.40
 • 8. 14.45 - 15.30