Gimnazijos himnas

Žodžiai Jadvygos Nešukaitienės ir Elvyros Telksnienės
Muzika Aurelijos Šinkūnienės

Verdeniečių daina

Vėl paukštis pakyla virš mėlyno šilo,
Suskamba aplinkui daina,
O aidas kartoja žodžius tuos viltingus:
Draugystė ir meilė viena!

Priedainis

Aidėkit, mūs žodžiai,
Almėkite, versmės,
Svajų ir troškimų gausa.
Ir darbas, ir meilė „Verdenėje“ telpa,
Nušviesdami kelią tiesa.

Atėjom „Verdenėn“, kur gyvenimas verda,
Kur dirba ir kuria šalies ateitis.
Gimnazijon kelias mus ves dar ne kartą,
Skambės ši daina kaip viltis!

Priedainis

Aidėkit, mūs žodžiai,
Almėkite, versmės,
Troškimų ir žygių naujų.
Svajones brandinkim,
Išskristi joms leiskim
„Verdenės“ nutiestu keliu.

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.55 – 11.40
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 13.05 – 13.50
 • 7. 14.00 – 14.45
 • 8. 14.50 – 15.35