Mėnesio veiklos planas

Visagino „Verdenės“ gimnazija

2022–2023 m. m. gegužės mėnesio veiklos planas

Eil. Nr.

Veikla

Data

Atsakingi

1. Ugdymo proceso stebėjimas

1.1.

Aukštesnės kvalifikacinės kategorijos siekiančių mokytojų veiklos stebėjimas.

Gegužės mėn.

Direktorius, direktoriaus pavaduotojai ugdymui.

2. Metodinė veikla

2.1.

Atvira biologijos pamoka 6 klasėje „Gamtinių indikatorių panaudojimas tirpalų savybių tyrimui“  

9 d.

9.50 – 10.35 val.

J. Sadauskienė

2.2.

Atvira fizinio ugdymo pamoka 7 klasėje „Kamuoliuko metimo į tolį iš vietos ir šuolio į tolį įsibėgėjus mokymas/is

 10 d.

13.05 – 13.50 val.

D. Ramanauskienė

2.3.

Atvira dailės pamoka 6 klasėje „Gamta grafiškai“

15 d.

9.50 – 10.35 val.  

D. Nikitina

2.4.

Atvira lietuvių k. pamoka 6 klasėje „Veiksmažodžių asmenavimas ir rašyba“  

17 d.

13.05 – 13.50 val.  

D. Burneikaitė

2.5.

Atvira rusų (užsienio) kalbos pamoka 8 klasėje „Profesijų labirintuose“.  

23 d.

8.00 – 08.45 val.  

J. Čugunova

2.6.

Konferencija „Pamačiau, pabandžiau, pritaikiau arba AUGAME KARTU“ (pranešimo pristatymas).

19 d.

V. Balčiūnienė, J. Šoliūnaitė-Pavilionienė

3. Pasitarimai, posėdžiai, susirinkimai, seminarai

3.1.

 Mokytojų susirinkimai.

3, 10, 17, 24, 31 d.

 Direktorius

3.2.

Veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupės susirinkimas.

9 d.

14.00 val.

V. Kazlionkaitė

3.3.

Susirinkimai 4, 6, 8 klasių mokinių tėvams apie UTA.

Gegužės mėn.

V. Kazlionkaitė

3.4.

Kvalifikacijos tobulinimo renginys: „Misija – įtraukusis ugdymas 2023“.

Gegužės mėn.

Direktorius

4. Renginiai, konkursai, olimpiados

4.1.

Nacionalinio renginio „Sveikatą stiprinančių mokyklų banga per Lietuvą 23“ varžybos miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų ir bendrojo lavinimo mokyklų ugdytiniams.

 3 d.

14.00 val.

Fizinio ugdymo mokytojai, organizacinė grupė

4.2.

Susitikimas su projekto ,,Kol gyveni, tol mokaisi“ organizatore Rasa Bačiuliene. Prizininkų apdovanojimas. Renginys skirtas spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai.

5 d.

A. Gigelevičienė

4.3.

Naktis gimnazijoje.

 4–5 d.

S. Valiūnas,

D. Naglinskienė

4.4.

Susitikimas su Visagino parapijos klebonu Raimundu Jurolaičiu. Diskusija ,,Ar nuo manęs priklauso patyčios ir smurtas?“

9 d.

L. Viskačkaitė,  

D. Naglinskienė

4.5.

Lietuvos mokinių technologijų olimpiada.

 11, 12 d.

J. Dervinienė,

R. Žilinskas

4.6.

Konkurso ,,Visa mokykla šoka“ ketvirtasis etapas,  renginys  Visagino l/d „Gintarėlis“.

19 d.

D. Maldžiuvienė

4.7.

,,Gatvės muzikos diena“.

19 d.

J. Cicėnas

4.8.

Susitikimas su Ignalinos r. švietimo pagalbos specialistais. Seminaras ,,Specialiųjų ugdymosi poreikių vaikų ugdymo metodai ir ugdymo(-si) galimybės“.

24 d.

R. Ardamakovaitė

4.9.

Konkurso ,,Visa mokykla šoka“ penktasis etapas, renginys Visagino l/d „Auksinis gaidelis“.

 26 d.

D. Maldžiuvienė

4.10.

Paskutinio skambučio šventė.

26 d.

13 val.

D. Naglinskienė,

L. Ramanauskienė

4.11.

 Praktiniai mokymai 1–2 kl. mokinių tėvams  ,,Kaip lavinti gramatinę ir rišliąją kalbą?”

8, 22, 29 d.
17.30 val.

 V. Balčiūnienė

5. STEAM, patirtinio ugdymo, integruotos pamokos, projektai

5.1.

Lietuvių kalbos pamoka „Taisyklių knygos leidybos kelias” 1b ir 2a klasėje.

23 d.

17.30 val.

D. Savičienė,

J. Šoliūnaitė Pavilionienė

5.2.

Veikla ,,Tyrėjų diena”, dalyvauja 5
–6 lav. klasės  ir SĮU 2 klasė.

26 d.

R. Ardamakovaitė

5.3.

Fenologinių stebėjimų atlikimas (pagal Baltijos jūros projektą), 1b ir 2a klasės.

Gegužės mėn.

D. Savičienė,

J. Šoliūnaitė Pavilionienė

6. Pamokos / išvykos už gimnazijos ribų

 6.1.

5a, 5b klasių mokinių susitikimas su rašytoju Tomu Dirgėla.

2 d.

12.00 val.

Lietuvių k. mokytojai ir klasių vadovai

6.2.

Pamokos Akvariumų salone. 2b klasė.

2–31 d.

L. Jatkevičienė

 6.3.

Edukacinė išvyka į Trakus, 2a klasė.

24 d.

D. Savičienė

7. NMPP, PUPP, VBE, valstybinės kalbos mokėjimo ir LR Konstitucijos pagrindų egzaminai

7.1.

IEA TIMSS 2023 tyrimas 4 klasei.

3 d.

I sr. – 8.45 val.

II sr. – 11.00 val.

A. Mikštienė

J. Jankevičienė

7.2.

PUPP( lietuvių kalba ir literatūra).

10 d.

I sr. – 9.00 val.

11 d.

II sr. – 9.00 val.

A. Mikštienė, vykdymo ir vertinimo grupės

7.3.

PUPP( matematika).

15 d.

I sr. – 9.00 val.

16 d.

II sr. – 9.00 val.

III sr. –11.30 val.

A. Mikštienė, vykdymo ir vertinimo grupės

7.4.

Valstybinės kalbos ir valstybinės kalbos mokėjimo I kategorijos egzaminas.

17 d.

10 val.

A. Mikštienė, vykdymo komisija

8. Kita veikla

8.1.

Literatūros paroda „Žiedai ir žodžiai mielai mamytei“ (Motinos dienai).

2–19 d.

V. Vikonytė

8.2.

Literatūros paroda „Kalbą, lietuvišką raštą neškim per Nemuno kraštą“ (Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai).

2–30 d.

V. Vikonytė

8.3.

Lengvosios atletikos kroso estafetės, 2004 m. g. ir jaunesnių mokinių mišri komanda (4+4).

 3 d.

14.30 val.

 
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
2. 08.55 – 09.40
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.55 – 11.40
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 13.05 – 13.50
 • 7. 14.00 – 14.45
 • 8. 14.50 – 15.35