Mėnesio veiklos planas

VISAGINO „VERDENĖS“ GIMNAZIJA

2022–2023 m. m.

SAUSIO MĖNESIO VEIKLOS PLANAS

EIL. NR.

VEIKLA

DATA

ATSAKINGI

1. Ugdymo proceso stebėjimas

1.1.

Ugdomųjų veiklų lavinamosiose klasėse stebėjimas.

Sausio mėn.

Direktorius,

direktoriaus pavaduotojai ugdymui, švietimo pagalbos specialistai, mokytojai

2. Metodinė veikla

2.1.

Tiksliųjų ir gamtos mokslų mokytojų MG susirinkimas (nuotoliniu būdu).

6 d.

J.Sadauskienė

 

2.2

Klasės vadovų grupės narių susirinkimas

9 d.

14.45 val.

V. Radzevičienė

 

2.3

Lietuvių kalbos MG mokytojų susirinkimas

9 d.

J. Žemaitienė

2.4.

MT posėdis.

10 d.

15.00 val.

D. Savičienė

2.5.

Pradinio ugdymo MG mokytojų susirinkimas

11 d.

I. Bilinskienė

2.6.

Menų ir technologijų MG mokytojų susirinkimas

12 d.

J. Dervinienė

2.7

„Šviesos“ leidyklos renginys metodinėms grupėms. Metodinės medžiagos pristatymas.

26 d.

D. Savičienė

2.8.

Veikla pagal tarptautinį Erasmus projektą „MilBOX“ (Medijų raštingumas)

Sausio mėn.

D. Savičienė

E. Noskova

3. Pasitarimai, posėdžiai, susirinkimai, seminarai

3.1.

Mokytojų susirinkimai

 

11, 18, 25 d.

Direktorius

4. Renginiai, konkursai, olimpiados

4.1.

Praktinis užsiėmimas (II srautas)

1 klasių mokinių tėvams ,,Vaikų girdimojo suvokimo lavinimas”.

9 d.

17.30 val.

V. Balčiūnienė

4.2.

Biologijos olimpiados mokyklinis etapas

11 d.

14.00-15.00 val.

223 kab.

J. Sadauskienė

4.3.

Lietuvos mokinių anglų kalbos olimpiada

11 kl. /III gimnazijos kl.

12 d,

Visagino švietimo pagalbos tarnyba

4.4.

,,Atmintis gyva, nes liudija“

13 d.

8.00 val.

A. Gigelevičienė

4.5.

Istorijos olimpiados mokyklinis turas.

16 d.

L. Ramanauskienė,

V. Radzevičius

 

61-oji Lietuvos mokinių chemijos olimpiada

9–12 kl. / I-IV gimnazijos kl.

18 d.

Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centras

4.6.

70-oji Lietuvos mokinių fizikos olimpiada

9–12 kl./ IIV gimnazijos kl.

20 d.

Visagino „Žiburio“ pagrindinė mokykla

4.7.

Gimnazijos meninio skaitymo konkursas

23 d.

J. Žemaitienė

4.8.

Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiada Lietuvos ir užsienio lietuviškų mokyklų mokiniams

9–12 kl./ I–IV gimnazijos kl.

24 d.

 

A. Mikštienė,

Visagino ,,Verdenės gimnazija

4.9.

Geografinių žinių konkursas ADVENTUR  „Pažink Lietuvą ir pasaulį“ Vilniuje

28 d.

S. Valiūnas

4.10.

Respublikinis anglų kalbos konkursas

9–10 kl./ I–II gimnazijos kl

31 d.

Anglų k. mokytojai,

Visagino švietimo pagalbos tarnyba

5. STEAM, patirtinio ugdymo, integruotos pamokos, projektai

5.1.

Gamtosauginių mokyklų projekto Gamtosauginio komiteto posėdis

10 d.

10.35-10.55

201 kab.

J.Sadauskienė

5.2.

Tarptautinio projekto „IT programavimo ir robotikos kompetencijų plėtra pasienio regionuose Latgalos, Visagino ir Ignalinos mokyklose“  renginys. 

28, 29 d.

Latvija

I. Alistratova ir

J. Šoliūnaitė Pavilionienė

5.3.

 

Ilgalaikis tyrimas „Kaip vanduo, rūgščios sultys ir saldinti gėrimai veikia pieninius dantis“ Pabaiga, išvadų rengimas (pradžia 2022 m. gruodis)

 Sausis

J. Šoliūnaitė Pavilionienė

 

5.4.

Tyrimas: Kokie paukšteliai gyvena miške prie gimnazijos. Tęsinys (pradžia – 2022 m. gruodis)

Sausis

J. Šoliūnaitė Pavilionienė

 

5.5.

Vandens būsenos. Eksperimentai.

Sausis

J. Šoliūnaitė Pavilionienė

5.6.

Laiko ženklai ir laiko skaičiavimas. Tyrimas

Sausis

I. Bilinskienė

5.7.

Mano gyvenimo laiko juosta

Sausis

I. Bilinskienė

5.8.

Projektas „Skaitau ir iliustruoju Anzelmo Matučio eilėraštį“

Sausis

A. Kurpienė

5.9.

Veikla pagal vaikų socializacijos projektą „Taisyklių knygos leidyba“. 2 a kl., 1 b kl.

Sausis

D. Savičienė.

J. Šoliūnaitė Pavilionienė

5.10.

Piešinių parodėlė Visagino viešosios bibliotekos filiale „Eilėraštį skaitau, eilėraštį piešiu“

Sausis

J. Šoliūnaitė Pavilionienė

5.11.

2023 metų VKIF  vertimų ir iliustracijų projektas „Tavo Žvilgsnis“

16 d.

 

 

5.12.

Renginys „Skaitau  ir iliustruoju Anzelmo Matučio eilėraštį“ miesto bibliotekoje

27 d.

A. Kurpienė

6. Pamokos / išvykos už gimnazijos ribų

 6.1.

Gamtos mokslų pamoka 5 b klasei

“Sezoniniai pokyčiai gamtoje:  fizikiniai parametrai ir organizmų  prisitaikymai prie jų”

11 d.

11.00 -11.45 val.

Miškas prie gimnazijos

J. Sadauskienė

6.2.

Žiemos požymiai. Pėdsakų miške tyrinėjimas (miškas prie gimnazijos)

Sausis

J. Šoliūnaitė Pavilionienė

6.3.

Kaip daiktai keičiasi per laiką? (gimnazijos muziejus)

Sausis

I. Bilinskienė

6.4.

Ką pasakoja pėdsakai ant sniego? Tyrimas. 2a kl. (miškas prie gimnazijos).

Sausis

D. Savičienė

6.5.

Kokias sėklas galima aptikti žiemą? Kas jas platina? Tyrimas.

Sausis

D. Savičienė

7. NMPP, PUPP, VBE, valstybinės kalbos mokėjimo ir LR Konstitucijos pagrindų egzaminai

 7.1.

4 klasės NMPP skaitymas

24 d.

9 val.

A. Mikštienė, vykdymo grupė

7.2.

4 klasės NMPP skaitymas

25 d.

9 val.

A. Mikštienė, vykdymo grupė

7.3.

4 klasės NMPP matematika

31 d.

9 val.

A. Mikštienė, vykdymo grupė

7.4.

Valstybinės kalbos egzaminas (skaitymo ir rašymo dalis, klausymo dalis)

19 d.

10 val.

A. Mikštienė, vykdymo grupė

7.5.

Valstybinės kalbos egzaminas (kalbėjimo dalis)

19 d.

13 val.

A. Mikštienė, vykdymo grupė

7.6.

I kategorijos valstybinės kalbos mokėjimo egzaminas (skaitymo ir rašymo dalis, klausymo dalis)

19 d.

10 val.

A. Mikštienė, vykdymo grupė

7.7.

I kategorijos valstybinės kalbos mokėjimo egzaminas (kalbėjimo dalis)

19 d.

13 val.

A. Mikštienė, vykdymo grupė

7.8.

II kategorijos valstybinės kalbos mokėjimo egzaminas (skaitymo, kalbos vartojimo ir rašymo dalis, klausymo dalis)

20 d.

10 val.

A. Mikštienė, vykdymo grupė

7.9.

II kategorijos valstybinės kalbos mokėjimo egzaminas (kalbėjimo dalis)

20 d.

14 val.

A. Mikštienė, vykdymo grupė

8. Kita veikla

8.1.

Paroda „Skausmo, vilties ir pergalės diena“ ( Laisvės gynėjų dienai )

13 d.

V. Vikonytė

8.2.

Paroda „Iš Vilniaus istorijos“ (Vilniui – 700)

23 d.

V. Vikonytė

8.3.

Naujų knygų gimnazijos informacijos centre pristatymas

Nuo 18 d.

V. Vikonytė

8.4.

„Badmintono žaidimo taisyklės ir treniruočių metodika“ - pranešimas/seminaras/praktinė veikla FU būrelio nariams

17 d.

„Žiburio“ pagrindinės mokyklos mokytojas

F. Juchnevičius

 

 

 

Mėnesio veiklos planai Atnaujinta Dydis
2022 m. sausio mėnesio veiklos planas 121.12 KB
2022 m. vasario mėnesio veiklos planas 151.37 KB
2022 m. kovo mėnesio veiklos planas 148.18 KB
2022 m. balandžio mėnesio veiklos planas 178.8 KB
2022 m. gegužės mėnesio veiklos planas 136.61 KB
2022 m. birželio mėnesio veiklos planas 187.41 KB
2022 m. rugsėjo mėnesio veiklos planas 2022-10-04 21:40:26 148.18 KB
2022 m. spalio mėnesio veiklos planas 154.21 KB
2022 m. lapkričio mėnesio veiklos planas 2022-11-27 02:11:00 153.23 KB
2022 m. gruodžio mėnesio veiklos planas 185.48 KB
2023 m. sausio mėnesio veiklos planas 146.06 KB

 • Elektroninis dienynas
 • Office 365
 • Tėvams
 • Mokiniams
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.55 – 11.40
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 13.05 – 13.50
 • 7. 14.00 – 14.45
 • 8. 14.50 – 15.35