Mėnesio veiklos planas

VISAGINO „VERDENĖS“ GIMNAZIJOS

2024 M. BIRŽELIO MĖNESIO VEIKLOS PLANAS

 

EIL. NR.

VEIKLA

DATA

ATSAKINGI

1. Ugdymo proceso stebėjimas

1.1.

Kolegialus grįžtamasis ryšys. Pamokų stebėjimas „Kolega–kolegai“

Birželio mėn.

Direktorius, direktoriaus pavaduotojai ugdymui, mokytojai

2. Metodinė veikla

2.1.

 Metodinės tarybos susirinkimas.

 4 d.

12.45 val.

 D. Savičienė

 2.2.

 Dalyvavimas metodinių darbų parodoje VŠPT.

 Nuo birželio 17 d.

 Metodikos grupių pirmininkai

2.3.

 Konferencija Ignalinoje (pagal TŪM).

18 d.

 Metodinė taryba

3. Pasitarimai, posėdžiai, susirinkimai, seminarai

3.1.

Mokytojų tarybos posėdis

4 d.

14.45 val.

 

Direktorius

 3.2.

 TŪM kvalifikacijos tobulinimo ilgalaikė programa III modulis “Pamokos uždavinio planavimas ir formulavimas kompetencijų ugdymo dalyko turiniu aspektu” kontaktiniu būdu.

6 d.

10.00–17.00 val.

Įtraukiojo ugdymo koordinatorė

S. Česnulevičienė

3.3.

 Mokytojų tarybos posėdis.

11 d.

14.45 val.

 Direktorius

 

 3.4.

TŪM kvalifikacijos tobulinimo ilgalaikė programa II modulis “Atnaujintas ugdymo turinys. Bendroji programa ir jos taikymas” nuotolinis Zoom platformoje.

13 d.

14.30–16.00 val.

 Įtraukiojo ugdymo koordinatorė

S. Česnulevičienė

 

3.5.

 Mokytojų tarybos posėdis.

18 d.

14.45 val.

 Direktorius

 

 3.6.

 Mokytojų tarybos posėdis.

26 d.

14.45 val.

 Direktorius

 

 3.7.

TŪM kvalifikacijos tobulinimo ilgalaikė programa IV modulis “Vadybiniai sprendimai lyderių potencialo didinimui diegiant atnaujintą ugdymo turinį” stažuotė Utenoje.

 27 d.

9.00–16.15 val.

 Įtraukiojo ugdymo koordinatorė

S. Česnulevičienė

 

4. Renginiai, konkursai, olimpiados

4.1.

Karjeros diena „Šok į tėvų klumpes“

 3 d.

Karjeros specialistė

J. Čugunova, 1-8 ir I-III klasių vadovai

4.2.

 “Kelionė į vasarą”. Mokslo metų pabaigos šventė pradinukams.

11 d.

9.00 val.

 D. Savičienė

 4.3.

 Lauko kino klasės atsidarymo ceremonija. (TŪM veiklos).

 

 19 d.

17.30 val.

Organizatoriai

 4.4.

 Birželio 14-osios Gedulo ir vilties dienos minėjimas 5-8 ir I-III klasių mokiniams

14d.

12.00 ir 13.00 val.

S. Sadauskienė, II g klasės mokiniai, muzikos mokytojai

4.5.

„Valio! Vasara! Iki  pasimatymo, mokykla!“

Mokslo metų pabaigos šventė lavinamųjų ir SĮU klasių mokiniams.

Birželio 21 d. 9.00 val.

N. Matyskina

L. Polikarpova

L. Saltanova

L. Kurganskaja

4.6.

 Mokslo metų pabaigtuvių šventė.

 26 d.

10 val.

 7a,7b, Ia, Ib klasės ir jų vadovai

5. STEAM, patirtinio ugdymo, integruotos pamokos, projektai

5.1.

 STEAM veikla “Gėlių laikrodis”. 3a klasė

1–10 d.

 D. Savičienė

5.2.

 Gamtosauginio projekto “Pažįstu ir saugau” veiklos. 3a klasė

 1–10 d.

 D. Savičienė

6. Pamokos / išvykos už gimnazijos ribų

6.1.

 Edukacinė išvyka į Biržus. 2b, 3a klasės

5 d.

 D. Savičienė, J. Š. Pavilionienė

6.2.

 Edukacinė kelionė maršrutu Visaginas- Kernavė–Vilnius –Visaginas. 4b klasė

 5 d.

A. Kurpienė

6.9

Sporto diena. Draugiškos varžybos tarp 5a ir5b klasių (kvadratas, tinklinis, estafetės) prie Visagino ežero.

5 d.

A.Gigelevičienė J.Žemaitienė

 

6.11

1b klasės mokinių išvyka į Visagino miesto šachmatų klubą.

5d.

J. Jankevičienė

6.12

3b klasės mokinių išvyka į Visagino Ignalinos kredito įstaigos Visagino skyrių

5 d.

L. Jatkevičienė

 6.3

 Edukacinė kelionė Visaginas–Talinas–Stokholmas–Tartu–Visaginas 5a,8a,10a klasių mokiniai

7–9 d.

 A. Gigelevičienė

L. Navickienė

 6.5.

 4a klasės edukacinė kelionė į Trakus.

 7 d.

 D. Maldžiuvienė

6,6.

3b klasės edukacinė kelionė į Ignaliną

7 d.

L. Jatkevičienė

6.10

1b klasės mokinių žygis prie Visagino ežero.

7d.

J. Jankevičienė

 6.6.

 ,,Svajonių komandos“ išvyka į finalinį renginį, kurį organizuoja LTOK, Britų taryba ir pirmoji ponia D. Nausėdienė.

 7 d.

 V. Luneckienė

6.12

4b klasės mokinių išvyka į Visagino kultūros centrą, pažintis su kultūros darbuotojų veikla.

7 d.

A. Kurpienė

6.10

III klasės mokinių edukacinė išvyka į Nidą aplankant Kėdainius, Klaipėdą.

12–13 d.

S.Valiūnas

6.8

Edukacinė išvyka su Ib klase

13–14 d.

J. Čugunova   

6.4

5a klasės edukacinė išvyka: Visaginas, Miškinių sodyba, Savašos pažintinis takas.

14 d.

 A.Gigelevičienė

6.7.

 7b klasės edukacinė išvyka į Šiaulius.

21 d.

D. Nikitina

7. NMPP, PUPP, VBE, valstybinės kalbos mokėjimo ir LR Konstitucijos pagrindų egzaminai

7.1.

 Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų egzaminas

Birželio 4 d.

14 val.

 A. Mikštienė ir komisija

7.2.

 Lietuvių kalbos ir literatūros VBE

Birželio 5 d.

9.00–13.00 

 A. Mikštienė ir vykdymo komisija („Verdenės“ gimnazija)

 7.3.

 Lietuvių kalbos ir literatūros MBE

Birželio 5 d.

9.00–12.30 

 Vykdymo komisija („Atgimimo“ gimnazija)

7.4.

 Užsienio kalbos (anglų) VBE

Birželio 7 d.  9.00–12.00 

 A. Mikštienė ir vykdymo komisija („Verdenės“ gimnazija)

7.5.

Matematikos VBE

Birželio 10 d.

 9.00–12.00 

 Vykdymo komisija (VTVPMC)

7.6.

Informacinių technologijų VBE

Birželio 12 d 9.00–12.00 

 Vykdymo komisija („Atgimimo“ gimnazija)

7.7.

Chemijos VBE

Birželio 13 d  9.00–13.00 

 Vykdymo komisija (Zarasų „Ąžuolo“ gimnazija)

7.8.

Istorijos VBE

Birželio 14 d.  9.00–12.00 

 A. Mikštienė ir vykdymo komisija („Verdenės“ gimnazija)

7.9.

Biologijos VBE

Birželio 17 d.  9.00–12.00 

 A. Mikštienė ir vykdymo komisija („Verdenės“ gimnazija)

7.10.

Užsienio kalbos (rusų) VBE

 

Birželio 19 d 9.00–12.00 

 Vykdymo komisija („Atgimimo“ gimnazija)

7.11.

Fizikos VBE

Birželio 20 d  9.00–13.00 

 Vykdymo komisija (Ignalinos  Č. Kudabos gimnazija)

7.12.

Geografijos VBE

Birželio 21 d.  9.00–13.00 

 A. Mikštienė ir vykdymo komisija („Verdenės“ gimnazija)

8. Kita veikla

8.1.

Stovykla ,,Kiškių mokykla” būsimiesiems pirmokams

12–14 d.

 D.Maldžiuvienė

A.Kurpienė

 8.2.

 Stovykla ,,Pelėdžiukas”

17–21 d. 

 I.Bilinskienė

J.Jankevičienė

J.Šoliūnaitė Pavilionienė

D.Savičienė

8.3.

 Literatūros paroda “Kokia nuostabi, Lietuva esi”

Birželio mėn. 

 V. Vikonytė

8.4.

 Grožinės literatūros ir vadovėlių grąžinimas gimnazijos informacijos centrui

Birželio mėn. 

 V. Vikonytė

 

 

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.55 – 11.40
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 13.05 – 13.50
 • 7. 14.00 – 14.45
 • 8. 14.50 – 15.35