Mėnesio veiklos planas

VISAGINO „VERDENĖS“ GIMNAZIJOS

2024 M. VASARIO MĖNESIO VEIKLOS PLANAS

EIL. NR.

VEIKLA

DATA

ATSAKINGI

1. Ugdymo proceso stebėjimas

1.1.

Atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimas.

Vasario mėn.

Direktorius, direktoriaus pavaduotojai ugdymui.

2. Metodinė veikla

2.1.

 Kolega–kolegai. Mokytojų pamokų stebėjimas.

Vasario mėn.

MG pirmininkai

3. Pasitarimai, posėdžiai, susirinkimai, seminarai

3.1.

Mokytojų tarybos posėdis

7 d.

14.45 val.

Direktorė

3.2.

 VGK posėdis (specialiųjų poreikių mokinių programų ir pagalbos planų įgyvendinimo aptarimas).

 21 d.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

3.3.

 Veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupės pasitarimas

28 d.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

4. Renginiai, konkursai, olimpiados

4.1.

 Istorijos olimpiada (mokyklinis turas)

5 d.

V. Radzevičius,

L. Ramanauskienė

4.2.

 Rusų ( užsienio) kalbos olimpiados savivaldybės etapas.

8 d. 

J. Čugunova

4.3.

 Bėgimas Visagino miesto gatvėmis, skirtas Lietuvos valstybės nepriklausomybės paskelbimo 106-sioms metinėms paminėti.

 9 d.

FU mokytojai

4.4.

Matematikos savivaldybės etapo olimpiada

9 d.

E. Kazėnienė

J. Mackevičienė

4.5.

 Istorijos žinovo konkursas

12 – 16 d. 

V. Radzevičius,

L. Ramanauskienė

4.6.

4 klasių mokinių piešinių paroda „Belaukiant Užgavėnių“ miesto bibliotekoje

12 – 19 d.

A. Kurpienė,

D. Maldžiuvinė

4.7.

Užgavėnės gimnazijoje. Renginys gimnazijos bendruomenei.

13 d.

Organizatoriai

4.8.

Užgavėnių kaukių paroda

13 d.

N. Matyskina,

L. Polikarpova,

L.Kurganskaja

4.9.

 Istorijos olimpiada ( miesto etapas )

14 d.

V. Radzevičius,

L. Ramanauskienė

4.10.

Pradinio ugdymo mokinių dailyraščio konkursas, skirtas Vasario 16-ajai paminėti

14 d.

 

 J. Šoliūnaitė Pavilionienė

4.11.

Vasario 16-osios minėjimas pradinių klasių mokiniams.

15 d.

Antra pamoka, aktų salė.

D. Savičienė,

L. Jatkevičienė,

A. Šinkūnienė

4.12.

Vasario 16-osios minėjimas 5–8, I–IV klasių mokiniams.

 

15 d.

J. Cicėnas,

L. Ramanauskienė,

V. Radzevičius

4.13.

Vasario 16-ios minėjimo renginys lavinamųjų  klasių mokiniams

 

15 d.

R. Ardamakovaitė,

N. Matyskina

4.14.

Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiados Respublikos etapas Druskininkuose.

20-21 d.

J. Žemaitienė,

M. Obolevičiūtė I ag kl.

4.15.

 Geografijos olimpiada „Mano gaublys“ 2-4 klasėms

28 d.

S. Valiūnas ir 2-4 klasių mokytojos

4.16.

Robotikos renginys

28 d.

I. Alistratova,

J. Šoliūnaitė Pavilionienė

4.17.

 Geografijos olimpiada „Mano gaublys„ 5-8 klasėms

28 d.

S. Valiūnas

4.18.

 Geografijos olimpiada „Mano gaublys„ I-IV klasėms

29 d.

S. Valiūnas

4.19.

 Literatūros paroda “Užgavėnių tradicijos ir papročiai”

Vasario mėn.

V. Vikonytė

4.20.

 Literatūros paroda “Mes gimėm laisvei” (Lietuvos valstybės atkūrimo dienai)

Vasario mėn.

V. Vikonytė

4.21.

 Literatūros paroda “Visagino krašto istorijos puslapiai. Rimšei - 510”

Vasario mėn.

V. Vikonytė

4.22.

 Karjeros diena. Gimnazistų susitikimas su buvusiais gimnazijos abiturientais.

Planuojamas vasario mėn. paskutinę savaitę (data dar derinama)

J. Čugunova

5. STEAM, patirtinio ugdymo, integruotos pamokos, projektai

5.1.

Integruotas ekonomikos ir ugdymo karjerai užsiėmimas finansinio raštingumo tema I gimnazijos klasių mokiniams.

Vasario 8 d.

J. Čugunova,

S. Valiūnas.

Užsiėmimas organizuojamas kartu su Užimtumo tarnybos  Utenos jaunimo užimtumo skyriaus vyr. specialiste Jelena Semionova.

5.2.

 Muzikiniai penktadieniai

 

J. Cicėnas

6. Pamokos / išvykos už gimnazijos ribų

6.2.

 Išvyka į Vilnių su 5b klase

 6 d.

J. Žemaitienė

6.1.

 Išvyka į teatrą I b klasės mokiniams.

Spektaklis ,,Cinkas“

27 d.

V. Radzevičienė

J. Čugunova

7. NMPP, PUPP, VBE, valstybinės kalbos mokėjimo ir LR Konstitucijos pagrindų egzaminai

7.1.

 8 klasių lietuvių kalbos ir literatūros (skaitymas) NMPP

 6 d.

9.00 ir 11.00 val.

Vykdymo grupė

7.2.

 8 klasių matematikos NMPP

27 d.

9.00 ir 11.00 val.

Vykdymo grupė

8. Kita veikla

8.1.

Tarpmokyklinės šachmatų varžybos, 2008 m. g. ir jaunesnių mokinių mišri komanda (3+1)

6 d.

FU mokytojai

8.2.

 Zoninės stalo teniso varžybos Utenoje.  2007 m. g. ir jaunesnės mergaitės.

9 d.

 

FU mokytojai

 

8.3.

Zoninės stalo teniso varžybos Utenoje. 2007 m. g. ir jauni berniukai.

9 d.

 

FU mokytojai

8.4.

Tinklinio turnyras, skirtas Lietuvos valstybės nepriklausomybės paskelbimo 106-sioms metinėms paminėti, ,,Atgimimo” gimnazijoje. Merginos, vaikinai neribojant amžiaus.

13, 14 d.

FU mokytojai

8.5.

 Bandomasis VBE lietuvių kalbos ir literatūros egzaminas IVa klasės mokiniams

14 d.

V. Radzevičienė

8.6.

 Tarpmokyklinės šaškių varžybos, 2008 m. g. ir jaunesnių mokinių mišri komanda (3+1)

21 d.

 

FU mokytojai

8.7.

 Tarpmokyklinės krepšinio 3x3 varžybos, 2008 m. g. ir jaunesni mokiniai - merginos, vaikinai.

27, 28 d.

 

FU mokytojai

8.9.

Bandomasis  rusų  (užsienio)  kalbos egzaminas  (VBE) IV klasės mokiniams.

 29 d.

J. Čugunova

 

 

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
4. 10.55 – 11.40
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.55 – 11.40
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 13.05 – 13.50
 • 7. 14.00 – 14.45
 • 8. 14.50 – 15.35