Mėnesio veiklos planas

Gegužė

 

* Mokinių priėmimas į gimnaziją (į visas ugdymo programas: 1 kl., 5 kl., Ig kl., III g kl. ir kitas klases...)
PARODOS IC:
„Mano motina, mama, motulė“ ( Motinos dienai);
„Tas brangus lietuviškas žodis“ (Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai).

SAUSIS

PAGALBA ir TYRIMAI:
Rizikos grupės mokinių užimtumas“ (sausis), ats. L Viskačkaitė;
„Patyčių masto gimnazijoje įvertinimas (5-8, I kl.) (sausis), ats. L Viskačkaitė;
„8 ir II klasių mokinių sugebėjimų ir profesinių polinkių tyrimas“ (sausis-balandis), ats. D. Šarkienė;
Socialinių įgūdžių ugdymo grupė pradinių klasių mokiniams (sausis – kovas,) ats. L. Viskačkaitė, D. Šarkienė.
PRIEŽIŪRA: 
*pamokų/užsiėmimų stebėsena;
*papildomų darbų vykdymas ir mokinių konsultavimas;
* dalykinių olimpiadų organizavimas ir dalyvavimas;
ATSAKINGI: gimnazijos vadovai, MG, klasių auklėtojai...
Veiklos plano 2018 m. analizė – stebėsenos grupė;
VEIKLOS PLANO 2019 m. projekto rengimas - MG pirmininkai ir metodinė taryba, stebėsenos grupė, vadovai.

SPALIS  

Parodos:
Spalio valsas mokytojams;
Lietuvių tautos istorikas (Simonui Daukantui – 225);
Iš gimnazijos bibliotekos istorijos (Spalis – mokyklų bibliotekų mėnuo, Gimnazijos – 40).
Valandėlė
Naujos knygos (labdaros ir paramos fondo Švieskime vaikus dovanos, valandelė skirta 1 – 5 kl. mokiniams.

BIRŽELIS  

  PRIEŽIŪRA:
* VBE vykdymas.
* Užimtumo programos vasarą.
* Papildomi darbai.
* Dokumentų tvarkymas.
* Bibliotekos knygų fondo patikra/inventorizacija – ats. darbo grupė

GEGUŽĖ

1. Mokinių priėmimas į gimnaziją (į visas ugdymo programas: 1 kl., 5 kl., Ig kl., III g kl. ir kitas klases...) – nuo 2018 m. balandžio 3 d. iki birželio 30 d. /rugpjūčio 31 d.
2. Kvalifikacijos tobulinimo programų teikimas – iki 05-31, ats. KTP autoriai.
3. GEGUŽĖ – MĖNUO BE SMURTO PRIEŠ VAIKUS. Ats. L. Viskačkaitė ir klasių auklėtojai.
4. PRIEŽIŪRA: 
*KOLEGA-KOLEGAI – 4 klasių pamokų ir renginių stebėsena – iki 05-18. Ats. Būsimieji 5 klasių mokytojai, auklėtojai, pagalbos mokiniui specialistai ir A. Mikštienė.
5. PARODOS IC 02-30 d:
* „Motule, brangiausia man esi“;
*„Kalbą, lietuvišką raštą neškim per Nemuno kraštą“. Ats. V. Vikonytė.
6. Vadovėlių ir literatūros surinkimas/grąžinimas bibliotekai:
6.1. grožinės literatūros – iš 1-5, 6-II kl.mokinių, 15-25 d.;
6.2. vadovėlių – iš 1-5 kl. auklėtojų ir mokytojų, 28-31 d.;
6.3. metodinės literatūros – iš mokytojų, 28-31 d.

BALANDIS

PARODOS IC:
* Literatūros paroda  04-01 – 04-14: „Gražiausia pavasario šventė“;
04-23 – 04-30 Nacionalinė bibliotekų savaitė „Kartu mes kuriame ateitį“,  ats. V.  Vikonytė

KOVAS  

TYRIMAI: 
* „8 ir II klasių mokinių sugebėjimų ir profesinių polinkių tyrimas“ (sausis-kovas), ats. V. Razgulina;
* Gyvenimo įgūdžių ugdymo grupė 1-5 klasių mokiniams ( kovas-balandis), 212 kab. ats. V. Razgulina, L.Viskačkaitė;

KONKURSAS „Visa mokykla šoka“ – kiekvieną trečiadienį, koordinatorė D. Maldžiuvienė ir darbo grupė.
Žemės dienos renginiai ir KONKURSAI ...

Nuo 2018-02-01 iki 2018-05-04 3-6 klasių mokiniai mokomi plaukti - lanko plaukimo pamokas VRPC baseinuose.

STEBĖSENA ir PRIEŽIŪRA:
* klasių auklėtojų veiklos vertinimas;
* dalykinių olimpiadų organizavimas ir dalyvavimas... ATSAKINGI: vadovai, MG, klasių auklėtojai...

PARODOS IC:
* „Laisvė trispalvei pražydo“,
* „Lietuvos Knygnešiai ir daraktoriai“,
* „Partizanų vadas generolas A. Ramanauskas - Vanagas “. Ats. V. Vikonytė

Pasirengimas ATVIRŲ DURŲ dienai, ats. Metodinė taryba ir Karjeros grupė.

 

VASARIS

RENGINIAI, SKIRTI LIETUVOS VALSTYBĖS ATKŪRIMO 100-MEČIUI...  
KONKURSAS „Visa mokykla šoka“ – kiekvieną trečiadienį, koordinatorė D.Maldžiuvienė ir darbo grupė.
TYRIMAI: 
„8, II klasių mokinių sugebėjimai ir profesiniai polinkiai“, ats. psichologė V. Razgulina. 
STEBĖSENA ir PRIEŽIŪRA:
Pasirengimas Lietuvos Valstybės Atkūrimo 100-mečio minėjimui;  
Įsivertinimo vykdymas. Ats. Įsivertinimo grupė.
Mokytojų budėjimo efektyvumas ir drausmės problemų prevencija. Ats. vadovai, soc.  pedagogė, VGK.
IKT naudojimas pamokose ir kitose veiklose –stebėsena ir savistaba  – MG pirmininkai, vadovai, IKT inžinierius...

Nuo 2018-02-01 iki 2018-05-04 3-6 klasių mokiniai bus mokomi plaukti  – lankys plaukimo pamokas VRPC baseinuose.  

 

SAUSIS

PAGALBA ir TYRIMAI:
„Rizikos grupės mokinių užimtumas“ (sausis), ats. L. Vaikėnienė;
„8 ir II klasių mokinių sugebėjimų ir profesinių polinkių tyrimas“ (sausis-balandis), ats. V.;Razgulina;

Socialinių įgūdžių ugdymo grupė pradinių klasių mokiniams (sausis – kovas,) ats. V. Razgulina ir L. Vaikėnienė;

PRIEŽIŪRA
* papildomų darbų vykdymas ir mokinių konsultavimas;
* dalykinių olimpiadų organizavimas ir dalyvavimas;
* BE pasirinkimas ir mokinių supažindinimas su BE organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašu. 
ATSAKINGI: gimnazijos vadovai, MG, klasių auklėtojai...

SLURŠ įgyvendinimas – ilgalaikių planų auditas. Atsakingi MG pirmininkai ir SLURŠ grupė.
VEIKLOS PLANO 2018 metams rengimas: analizė, projektas... Atsakingi: vadovai, MG pirmininkai - metodinė taryba, stebėsenos grupė...

GRUODIS

AKCIJOS:
„Knygų Kalėdos „Verdenėje“, IC: 2017 m. gruodžio 1 d. – 2018 m. sausio 6 d. Ats. V. Vikonytė, klasių kolektyvai, TK ir GT;
„Siūlai siūlai susivykit“ – iki Padėkos dienos. Koordinatorės: D. Maldžiuvienė, D. Naglinskienė;  
„Pyragų fiesta“ – Padėkos diena, koordinatorės: L. Vaikėnienė, D. Naglinskienė.
Gimnazijos šventinė puošyba – iki Padėkos dienos. Koordinatorė B. Gasiulytė.
Maltiečių labdara -gruodis, ats. D. Naglinskienė.
LITERATŪROS PARODOS IC:
* „Gamtos profesorius“ (Tadui Ivanauskui  - 135): 12-01 – 12-15;
* „Kai Kalėdų žvaigždelė padangėj pražys“: 12-15 – 12-30.
KALĖDINIAI RENGINIAI klasėse – pagal atskirą grafiką. Ats. A. Mikštienė ir klasių auklėtojai.
SEKTI RENGINIŲ DATAS SAVIVALDYBĖS VEIKLOS PLANUOSE IR DALYVAUTI;
Teikti paraiškas savivaldybės etapo olimpiadoms (ats. dalykų MG).

 

LAPKRITIS

PRIEŽIŪRA:
* VISŲ DALYKŲ PAMOKOSE visą lapkritį:  
1. Pamokos uždavinio formulavimas ir refleksija.
2. Mokinių pažangos (Individualios pažangos) stebėsena ir vertinimas/ įsivertinimas
.

* 2017 METŲ VEIKLOS STEBĖSENA/ĮSIVERTINIMAS, ats. stebėsenos grupės (mokytojų tarybos posėdžiui gruodžio mėnesį).
* PRAŠYMŲ DĖL ATESTACIJOS TEIKIMAS                              

TYRIMAI:
METODINĖ VEIKLA: MB ir MG posėdžiai (pagal VŠPC planą ir MG planus)

LITERATŪROS PARODOS:

 

RUGSĖJIS

PRIEŽIŪRA:
* ugdomosios veiklos planavimas;
* veiklos individualizavimas ir diferencijavimas;
* MG dokumentacija.  ATSAKINGI: dalykų mokytojai, vadovai, MG, klasių auklėtojai...

LITERATŪROS PARODOS:
*„Ruduo Rugsėjį šaukia“; 
* „Melodramiškos prozos kūrėja“ (rašytojos Sofijos Ivanauskaitės – Lazdynų Pelėdos 150 metų jubiliejus). Ats. V. Vikonytė.

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
1. 08.00 - 08.45
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 10.50 - 11.35
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 13.05 - 13.50
 • 7. 14.00 - 14.45
 • 8. 14.50 - 15.35