Veiklos sritys

Gimnazijos pagrindinė veiklos sritis – švietimas, kodas 85.

 • Gimnazijos pagrindinė švietimo veiklos rūšis – vidurinis ugdymas, kodas 85.31.20.

Kitos švietimo veiklos rūšys:

 • Pradinis ugdymas, kodas 85.20; 
 • Pagrindinis ugdymas, kodas 85.31.10; 
 • Sportinis ir rekreacinis švietimas, kodas 85.51; 
 • Kultūrinis švietimas, kodas 85.52; 
 • Kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas, kodas 85.59; 
 • Švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas 85.60. 

Kitos ne švietimo veiklos rūšys

 • vaikų poilsio stovyklų veikla, kodas 55.20.20; 
 • kita žmonių sveikatos priežiūros veikla, kodas 86.90;
 • kita transportui būdingų paslaugų veikla, kodas 52.29;
 • kitų maitinimo paslaugų teikimas, kodas 56.29;
 • kita, niekur nepriskirta, valymo veikla (viešųjų darbų organizavimas), kodas 81.29
 • nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas 68.20;
 • bibliotekų ir archyvų veikla, kodas 91.01;
 • kitų išankstinio užsakymo ir susijusių paslaugų veikla, kodas 79.90;
 • duomenų apdorojimo, interneto serverių paslaugų (prieglobos) ir susijusi veikla, kodas 63.11;
 • kita, niekur kitur nepriskirta, nesusijusi su apgyvendinimu socialinio darbo veikla, kodas 88.99;
 • kita pramogų ir poilsio organizavimo veikla, kodas 93.29
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.55 – 11.40
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 13.05 – 13.50
 • 7. 14.00 – 14.45
 • 8. 14.50 – 15.35