Socialinis pedagogas

Laura Viskačkaitė Socialinis pedagogas

224 kabinetas

Išsilavinimas
Ekologijos ir aplinkotyros bakalauro laipsnis ir mokytojo kvalifikacija, socialinio pedagogo bakalauro laipsnis, edukologijos (švietimo vadybos šakos) magistro laipsnis.

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietūs

Pirmadienis

7.30 – 17.00

12.00 – 12.30

Antradienis

7.30 – 17.00

12.00 – 12.30

Trečiadienis

7.30 – 17.00

12.00 – 12.30

Ketvirtadienis

7.30 – 17.00

12.00 – 12.30

Penktadienis 7.30 – 16.00 12.00 – 12.30

Kontaktai Telefonas 8 645 00431

El. paštas Rašyti

Socialinio pedagogo veikla

 • Dirba su asmeniu (individualus darbas) – vaiku, tėvais ar teisėtais vaiko atstovais, pedagogais ir kitais švietimo įstaigoje dirbančiais specialistais.
 • Atstovauja ir gina vaikų teises švietimo įstaigoje, teisėsaugos ir kitose institucijose.
 • Vertina ir padeda spręsti problemas, susijusias su įvairiais vaikams kylančiais sunkumais (pagrindinių vaiko reikmių tenkinimo, saugumo užtikrinimo).
 • Sprendžia saviraiškos ir saviaktualizacijos, mokymosi motyvacijos, lankomumo, užimtumo, emocinių ir elgesio, psichoaktyvių medžiagų vartojimo bei kitas problemas.
 • Padeda tėvams ar teisėtiems vaiko atstovams ugdyti savo vaiką; suprasti tėvų teises ir pareigas. Informuoja tėvus apie jų teisę gauti socialinę ir pedagoginę pagalbą.
 • Bendradarbiauja su klasių auklėtojais, kitais pedagogais, specialistais, įstaigos administracija sprendžiant vaikų socialines-pedagogines problemas, ieškant efektyvių pagalbos būdų. Teikia siūlymų, kaip būtų galima gerinti socialinį-pedagoginį klimatą, sukurti jaukią, saugią darbo aplinką.
 • Palaiko ryšius su vietos bendruomene ir įvairiomis įstaigomis, teikiančiomis socialinę, psichologinę, teisinę pagalbą.
 • Kartu su klasių auklėtojais, kitais ugdytojais rūpinasi vaikų socialinių įgūdžių ugdymu.
 • Atlieka šviečiamąjį-informacinį darbą.
 • Kartu su klasių auklėtojais, gimnazijos psichologu lanko vaikus jų namuose.

Naudinga informacija

Veikia „Tėvų linija" – nemokama anoniminė specialistų pagalba tėvams telefonu 8 800 900 12 (https://www.tevulinija.lt/). Galima pasikonsultuoti su Paramos vaikams centro specialistais visais rūpimais klausimais apie vaikų auginimą.

Dokumentai

Socialinis pedagogas Atnaujinta Dydis
Socialinio pedagogo veiklos planas 2023 m. 2024-06-20 09:06:53 133.07 KB
Socialinės pedagoginės pagalbos teikimo tvarkos aprašas 2017 m. 2023-05-30 15:53:53 123.46 KB
Smurto ir patyčių prevencijos bei intervencijos vykdymo Visagino „Verdenės“ gimnazijoje tvarkos aprašas 2017 m. 2023-05-30 15:59:14 221.8 KB

Apie smurto prevenciją

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.55 – 11.40
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 13.05 – 13.50
 • 7. 14.00 – 14.45
 • 8. 14.50 – 15.35