Karjeros specialistas

 

 Žmogui, kuris žino, kur eina, pasaulis duoda kelią. Kelią į asmeninę laimę, kelią į sėkmingos karjeros viršūnę.                                                                       (D. S. Džordanas)

Jelena Čugunova Karjeros specialistė

217 kabinetas

Darbo laikas

Dėl konsultacijų mokiniams, tėvams galima tartis individualiai.

Kontaktai

El. paštas Rašyti

Karjeros specialistės veikla:

Teikia prieinamas karjeros paslaugas (ugdymo karjerai, karjeros konsultavimo, karjeros informavimo,) gimnazijos mokiniams.

Organizuoja mokinių profesinį veiklinimą (darbo vietų stebėjimą, mokinių mini praktikas ir kt.), įgytos patirties aptarimą ir kitas veiklas.

Skatina mokinius pažinti savo asmenybės savybes, interesus, gabumus, įgūdžius ir jų sąsajas su karjera.

Sudaro sąlygas visiems mokiniams įgyti naujų ir ugdyti turimas karjeros kompetencijas: žinias, gebėjimus ir nuostatas apie save, mokymosi, saviraiškos ir darbo galimybes, karjeros sprendimų priėmimą, karjeros planavimą, derinimą su kitomis gyvenimo sritimis ir realizavimą;  užtikrina karjeros kompetencijų ugdymo ilgalaikį poveikį bei tęstinumą; ugdo mokinių kompetencijas, kurios leistų sėkmingai (kryptingai) vystyti (plėtoti) savo karjerą.

Plėtoja supratimą apie darbo galimybes ir karjerą, gilina gebėjimą analizuoti darbo rinkos padėtį.

Ugdo pozityvią nuostatą mokymosi ir darbo (karjeros) atžvilgiu.

Skatina gebėjimus sieti savo mokymosi rezultatus, kompetencijas, gabumus ir interesus su karjeros pasirinkimais.

Padeda mokiniui stiprinti savo sąmoningumą, motyvaciją ir atsakomybę už sprendimus.

Bendradarbiauja su kitais miesto karjeros specialistais (koordinatoriais, konsultantais, ir kt.) ir kitomis ugdymo ir darbo institucijomis.

Bendradarbiauja su klasių vadovais, dalykų mokytojais, organizuoja bendras veikla,  teikia jiems atitinkamas konsultacijas.

Konsultuoja mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus) jų vaikų profesijos pasirinkimo klausimais.

Viešina UK veiklas gimnazijos interneto svetainėje ir gimnazijos FB.

Dokumentai

Informacija karjeros ugdymui(si)

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.55 – 11.40
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 13.05 – 13.50
 • 7. 14.00 – 14.45
 • 8. 14.50 – 15.35