Ugdymo organizavimas

Mokslo metų trukmė 2023-2024 m. m.

Ugdymo proceso trukmė

Klasė Ugdymo procesas Ugdymo proceso trukmė
Pradžia Pabaiga Dienų skaičius Savaičių skaičius
1–4 klasės 09–01 06–11 175 35
5–8, I–II klasės 09–01 06–26 185 37
III klasė 09–01 06–18 180 36
IV klasės 09–01 06–04 170 34

 

Mokslo metai skirstomi pusmečiais

1–4 klasių mokiniams

Pusmečių trukmė

Pradžia

Pabaiga

I pusmetis

2023 m. rugsėjo 1 d.

2024 m. sausio 31 d.

II pusmetis

2024 m. vasario 1 d.

2024 m. birželio 11 d.

5–8, I–II gimnazijos klasių mokiniams

Pusmečių trukmė

Pradžia

Pabaiga

I pusmetis

2023 m. rugsėjo 1 d.

2024 m. sausio 31 d.

II pusmetis

2024 m. vasario 1 d.

2024 m. birželio 26 d.

III gimnazijos klasės mokiniams

Pusmečių trukmė

Pradžia

Pabaiga

I pusmetis

2023 m. rugsėjo 1 d.

2024 m. sausio 31 d.

II pusmetis

2024 m. vasario 1 d.

2024 m. birželio 18 d.

IV gimnazijos klasės mokiniams

Pusmečių trukmė

Pradžia

Pabaiga

I pusmetis

2023 m. rugsėjo 1 d.

2024 m. sausio 31 d.

II pusmetis

2024 m. vasario 1 d.

2024 m. birželio 4 d.

Gimnazija dirba penkias dienas per savaitę.

Pamokos prasideda 8 valandą.

Pamokų trukmė

 • 1 klasėje – 35 minutės.
 • 2–8, I–IV gimnazijos klasėse – 45 minutės.

Pertraukų trukmė

 • Po pirmos, antros ir šeštos pamokų – 10 minučių.
 • Po trečios, ketvirtos ir penktos pamokų – 20 minučių.
 • Po septintos pamokos – 5 minutės.

Ugdymo procesas organizuojamas viena pamaina.

Ugdymo proceso metu mokiniams skiriamos atostogos

Atostogos

Pradžia

Pabaiga

Į gimnaziją

Rudens atostogos

2023 m. spalio 30 d.

2023 m. lapkričio 3 d.

2023 m. lapkričio 6 d.

Žiemos (Kalėdų) atostogos

2023 m. gruodžio 27 d.

2024 m. sausio 5 d.

2024 m. sausio 8 d.

Žiemos atostogos

2024 m. vasario 19 d.

2024 m. vasario 23 d.

2024 m. vasario 26 d.

Pavasario (Velykų) atostogos

2024 m. balandžio 2 d.

2024 m. balandžio 5 d.

2024 m. balandžio 8 d.

Jeigu mokinių atostogų metu yra numatytas brandos egzaminas ar jo dalis, tarpinis patikrinimas, atostogų dienos, per kurias mokinys laiko brandos egzaminą ar jo dalį, tarpinį patikrinimą, perkeliamos į artimiausias ugdymo dienas.u pavasario (Velykų) atostogų metu yra numatytas brandos egzaminas ar įskaita, dienos, per kurias IV klasės gimnazijos mokinys laiko egzaminą ar įskaitą, nukeliamos į artimiausias darbo dienas po atostogų.

 

Dokumentai

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.55 – 11.40
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 13.05 – 13.50
 • 7. 14.00 – 14.45
 • 8. 14.50 – 15.35