Veiklos įsivertinimas 2017 m.  

 • Paskelbė : Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė
 • Paskelbta: 2018-01-30
 • Kategorija: Aktualijos

Veiklos įsivertinimas Visagino „Verdenės“ gimnazijoje atliekamas pagal  2016 m. kovo 29 d. LR ŠMM įsakymu Nr. V-267 patvirtintą „Mokyklos, įgyvendinančios bendrojo ugdymo programas, veiklos kokybės įsivertinimo metodiką“ 
 

1. Įsivertinimo metu surasti stiprieji veiklos aspektai

 

Rodiklio numeris

Raktiniai žodžiai

Rodiklio aprašymas

4.1.1.Perspektyva ir bendruomenės susitarimai

Sprendimų pagrįstumas

Gimnazija išorės vertinimą (2016 m. II ketv.) ir įsivertinimą laiko vienomis iš svarbiausių veiklos tobulinimo prielaidų ir sąlygų. Bendruomenė susitelkusi po bendrų diskusijų remdamasi  išorės vertinimo ataskaita parengė Veiklos tobulinimo planą 2017-2019 metams.

   1. Asmenybės tapsmas

Gyvenimo planavimas

Mokiniai pakankamai sėkmingai planuoja savo karjerą, ją koreguoja atsižvelgdami į visuomenės poreikius ir kitas aktualijas, ieško sąsajų su ugdymosi galimybėmis.

2.1.3. Orientavimasis į mokinių poreikius.

Pagalba mokiniui

Gimnazijoje ypač sėkmingai integruojami į ugdymo procesą specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniai. Užtikrinamas konfidencialumas, palaikomi ryšiai su kitomis institucijomis.

3.2. Įsivertinimo metu surasti silpnieji veiklos aspektai

Rodiklio numeris

Raktiniai žodžiai

Rodiklio aprašymas

2.2.2. Ugdymo(si) organizavimas

Įvairovė

Apklausos rodo, kad mokiniai pasigenda mokytojų parengtų užduočių įvairovės pagal sunkumą ir galimybės jas pasirinkti.

2.2.2.  Ugdymo(si) organizavimas

Diferencijavimas, individualizavimas, suasmeninimas

Nors mokytojai ir pripažįsta mokinių skirtybes bei į jas atsižvelgia, bet pasigendama dėmesio individualiai keliant ugdymo(si) tikslus, rengiant užduotis, vertinant individualią pažangą.

3.3. Tobulinamos veiklos aspektai

Rodiklio numeris

Raktiniai žodžiai

Rodiklio aprašymas

2.2.2. Ugdymo(si) organizavimas

Įvairovė

Atliktos apklausos, diskusijos rodo, kad didesnį dėmesį reikėtų skirti diferencijavimui ir užduočių individualizavimui ugdymo procese, namų darbams numatyti kūrybines, praktines užduotis, skatinančias taikyti  įgytas žinias, ieškoti įvairesnių, šiuolaikiškesnių mokymo formų.

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.55 – 11.40
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 13.05 – 13.50
 • 7. 14.00 – 14.45
 • 8. 14.50 – 15.35