Gamtosauginių mokyklų programos veiksmų planas 2017-2018 m. m.

 • Paskelbė : Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė
 • Paskelbta: 2017-10-31
 • Kategorija: Gamtosauginė mokykla

Visagino „Verdenės“ gimnazijos Gamtosauginių mokyklų programos veiksmų planas 2017-2018 m. m.

Tikslas – aktyviai skleisti gimnazijos ir miesto bendruomenei atliekų mažinimo būtinybę ir idėjas.
Uždaviniai:

 • Išdalinti kabinetams ir klasėms trūkstamas rūšiavimo talpas   - iki  2017 m. gruodžio  mėn. 1 d.
 • Dalyvauti Nacionalinėje  aplinkosaugos  olimpiadoje – 2017m. spalio mėn.  25 d., 8 klasės mokiniai.
 • Surengti Kalėdines eglės gaminimo iš   atliekų akciją – gruodžio mėn. 15 d., visų klasių mokiniai.
 • Atnaujinti reklaminius ženklus „ Pas mus nešiukšlinama. Gamtosauginė mokykla“ – GMP darbo grupė, iki 2017-12-15.
 • Sukurti edukacinį filmuką „Kaip mes tvarkome atliekas“  bei surengti jo pristatymą ir aptarimą miesto ugdymo įstaigose – 2018 m. balandžio mėn., 5-8 klasių mokiniai, susitikimai : Visagino „Žiburio“ pagrindinėje mokykloje ir „Auksinio raktelio“ vaikų darželyje.

Tikslas – propaguoti sveikos gyvensenos principus.
Uždaviniai:

 • Surengti rudeninių moliūgų parodą gimnazijoje – 2017 m. spalio mėn., 1-5 klasių mok.
 • Paskelbti gimnazijos kaip sveikatą stiprinančios mokyklos veiklos gaires, sritis parengiant stendą „Sveikatą stiprinanti mokykla  - tai mes“  -   iki 2017-12-22, Sveikatos ugdymo darbo grupės nariai.
 • Įrengti stendą „Vaisiai ir daržovės – sveikos mitybos pagrindas“. Jame kas dvi savaites talpinti naują medžiagą apie 1 vaisiaus ir daržovės maistinę vertę. Atsakingi – aplinkosaugos būrelio nariai, 5-8 klasių mokiniai.

 

Tikslas – tirti ir tyrinėti artimiausią mokyklos aplinką bei mišką, pritaikyti edukacijai.
Uždaviniai:

 • Dalyvauti tęstiniame projekte UNESCO Asocijuotų mokyklų  vykdomame Baltijos jūros projekte „Kepurėtųjų grybų įvairovės kaitos stebėjimas Visagino mieste“ – paskelbti tyrimų duomenis 2017 m. gruodžio mėn. 22 d.
 • Dalyvauti LMNSC skelbiamame konkurse „Vandens telkinių tyrimas“. Tirti Visagino ežerą, rezultatus pateikti 2017-11-30, paskelbti gimnazijos bendruomenei.
 • Rengti projektą „Pažinkime 100 gyvosios gamtos objektų Visagine“, paskelbti 2018 m. vasario mėn.
 • Pagaminti ir iškelti 100 inkilų uoksiniams paukščiams , gyvenantiems miške prie gimnazijos- 2018m. vasario – kovo mėn. Atsakingi technologijų ir geografijos mokytojai.
 • Aktyviai dalyvauti rengiant aplinkos tvarkymo akciją mieste  2018 m. balandžio mėnesį.

Gamtosauginis komitetas 2017-2018 m. m.

 1. Baušytė Auksė, chemijos mokytoja
 2. Bilinskaitė Paulina, III a klasė, gimnazijos prezidentė
 3. Bogdaškaitė Evelina, 6 klasė
 4. Bogdanovič Ilona, 5 b klasė
 5. Budzilas Dovydas, 8 a klasė
 6. Čiučiulkienė Violeta, mokinių tėvų atstovė
 7. Jagneris Martynas, III a klasė
 8. Jakovickaja Julija, 6 klasė
 9. Gasiulytė Beata, dailės mokytoja
 10. Kondartavičiūtė Dovilė, II klasė
 11. Kraucevičius Ignas, 8 b klasė
 12. Lendiakaitė Monika, II klasė
 13. Mikštienė Aldona, direktorės pavaduotoja ugdymui
 14. Mirošnikova Genė, direktorės pavaduotoja ūkiui
 15. Mivovan Irina, valgyklos vedėja
 16. Nemeikienė Teresa, budėtoja
 17. Perlienė Daiva, techn. personalo darbuotoja
 18. Raslanas Evaldas, I a klasė
 19. Sadauskienė Jolanta, biologijos mokytoja
 20. Savičienė Danguolė, pradinių klasių mokytoja
 21. Skirmantaitė Roberta, 8 b klasė
 22. Smuškinaitė Akvilė, 7 b klasė
 23. Šalna Ignas, 5 a kl
 24. Šidlovskaja Aistė,  7 a klasė
 25. Šeršniovaitė Karolina, 7 a klasė
 26. Telksnienė Elvyra, gimnazijos direktorė
 27. Trimailova Karina, 7 b klasė
 28. Valiūnaitė Gabija, I  a kl
 29. Vaikutytė Simona, 7 b klasė
 30. Vaitkevičiūtė Gabrielė, 7 klasė
 31. Žilinskas Rolandas, technologijų mokytojas

 

Visagino „Verdenės“ gimnazijos Gamtosauginių mokyklų programos (GMP) darbo grupės 2017-2018 m. m.

Lendiakaitė Monika – II klasės  mokinė – komiteto pirmininkė;
Jolanta Sadauskienė – mokytoja – GMP koordinuojantis asmuo gimnazijoje;

Gamtosauginių akcijų organizavimo gimnazijoje grupė:
Kondratavičiūtė Dovilė – II g klasės   mokinė –  grupės koordinatorė;
gamtosauginių akcijų grupės nariai: Martynas Jagneris – III a  klasės mokinys, Evaldas Raslanas – I a  klasės mokinys, Dovydas Budzilas – 8 a klasės mokinys, Karolina Šeršniovaitė –  7 a klasės mokinė, Gabrielė Vaitkevičiūtė – 7 a klasės mokinė.

Informacijos sklaidos apie GMP veiklą gimnazijoje grupė:
Simona Vaikutytė – 7 b  klasės mokinė – grupės koordinatorė;
informacijos sklaidos darbo grupės nariai: Evelina Bogdaškaitė -  6  klasės mokinė, Julija Jakovickaja – 6 klasės mokinė, Akvilė Smuškinaitė– 7 b klasės mokinė, Ignas Kraucevičius – 8 b klasės mokinys.

Danguolė Savičienė – mokytoja – ryšių su pradinėmis klasėmis koordinatorė;
Violeta Čiučiulkienė –  mokinių tėvų atstovas – ryšių su mokinių tėvais koordinatorius;
Dovilė Kondratavičiūtė – II    klasės mokinė –  posėdžių sekretorė.

Nepamirškite padėkoti autoriui
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.55 – 11.40
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 13.05 – 13.50
 • 7. 14.00 – 14.45
 • 8. 14.50 – 15.35