Reikalingas specialusis pedagogas

 • Paskelbė : Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė
 • Paskelbta: 2024-04-18
 • Kategorija: Kvietimai

VISAGINO ,,VERDENĖS“ GIMNAZIJA IEŠKO SPECIALIOJO PEDAGOGO

Skelbimo data: 2024 m. balandžio 18 d.

Įstaigos pavadinimas: Visagino „Verdenės“ gimnazija.
Pareigos: specialusis pedagogas (1 etatas).

Pareiginės algos koeficientas: 0,9294–1,3053.

Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo: 1659,35–2330,48 eur.

Darbo sutartis: neterminuota (bandomasis laikotarpis – 3 mėn.).

Kvalifikaciniai reikalavimai:

 • turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą pagal specialiosios pedagogikos studijų programą arba edukologijos, pedagogikos studijų krypties programą ir specialiojo pedagogo profesinę kvalifikaciją;
 • išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, specialųjį ugdymą ir asmens duomenų apsaugą reglamentuojančius dokumentus, specialiojo savo darbe vadovautis Lietuvos Respublikos norminiais teisės aktais, gimnazijos direktoriaus įsakymais ir jais patvirtintais kitais gimnazijos veiklą reglamentuojančiais dokumentais ir pareigybės aprašymu;
 • žinoti Lietuvos Respublikos darbo kodeksą, Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymus, priešgaisrinės saugos instrukcijų reikalavimus;
 • išmanyti pritaikytų ir individualizuotų programų rengimo principus, mokinių gebėjimų vertinimo
 • išmanyti pedagoginio vertinimo metodikas, gebėti atlikti pedagoginį mokinių vertinimą, nustatyti jų žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitiktį ugdymo programoms bei specialiuosius ugdymosi poreikius, įvertinti pažangą;
 • išmanyti specialiųjų poreikių mokinių ugdymo metodus ir gebėti juos taikyti padedant specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams išmokti mokomąją medžiagą, lavinanti jų sutrikusias funkcijas;
 • gebėti bendrauti ir bendradarbiauti su kalbos sutrikimų turinčiais mokiniais, jų tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais, pedagoginių psichologinių tarnybų, sveikatos priežiūros, švietimo ir kitų įstaigų darbuotojais;
 • būti įgijusiam kompiuterinio raštingumo pradmenis arba turėti ECDL pažymėjimą;
 • gebėti sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, gebėti dirbti komandoje.

Privalumai: darbo patirtis, kompetencija, atsakingumas, iniciatyvumas, rekomendacija (-os) iš buvusios darbovietės.

Dokumentai, kurie turi būti pateikti:
1. Prašymas dėl priėmimo į darbą.
2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija.
3. Išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijos.

5. Pažyma dėl įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro duomenų apie fizinį asmenį.

4. Gyvenimo aprašymas (CV).

6. Papildomi (neprivalomi) dokumentai: motyvacinis laiškas, rekomendacija iš buvusios darbovietės. Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir patikrinti grąžinami pretendentams.

Dokumentų pateikimo būdas: dokumentai pateikiami į Visagino „Verdenės“ gimnazijos raštinę adresu: Taikos pr. 21, Visaginas arba siunčiami elektroniniu paštu verdene@vvg.lt. iki 2024 m. gegužės 31 d. 15.00 val.

Pretendentų atrankos būdas: pokalbis (žodžiu).

Pokalbio data: 2024 m. birželio 4 d. 11.00 val. gimnazijos direktoriaus kabinete.

Darbo pradžia: 2024 m. rugsėjo 2 d.

Kita informacija: Gimnazijos direktorius, pasikalbėjęs su visais pretendentais, išklausęs komisijos nuomonę, priima sprendimą ir apie jį informuoja pretendentus.

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai: tel. (8 659) 56005.

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.55 – 11.40
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 13.05 – 13.50
 • 7. 14.00 – 14.45
 • 8. 14.50 – 15.35