EBPO PISA 2025 bandomasis tyrimas „Verdenėje“

 • Paskelbė : Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė
 • Paskelbta: 2024-04-19
 • Kategorija: Pranešimai

Informuojame „Verdenės“ gimnazijos bendruomenę, kad mūsų gimnazija įtraukta į EBPO PISA
(angl. Programme for International Student Assessment) tyrimą. Tai tarptautinis penkiolikmečių
mokinių gebėjimų tyrimas, kurį inicijuoja Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija
(angl. OECD). Lietuva šiame tyrime dalyvauja nuo 2004 m. Tai didžiausias pasaulyje švietimo
tyrimas, kurio naujausiame cikle dalyvauja daugiau kaip 90 šalių ir teritorijų. Tyrimas atliekamas
kas trejus metus.
Pagrindiniai PISA tyrimo bruožai:
• tai didžiausias pasaulyje tarptautinis tyrimas švietimo srityje;
• jis tiria maždaug 15-os metų mokinius;
• jis vertina mokinių pasiruošimą suaugusiojo gyvenimui;
• jis matuoja mokinių skaitymo gebėjimus, gamtamokslinį, matematinį raštingumą;
• jame renkama informacija apie tyrime dalyvaujančių šalių ir (arba) regionų švietimo kontekstą.
Atlikti šį tyrimą svarbu, nes gauti rezultatai bus naudojami siekiant:
• parodyti, kad Lietuvos mokiniai yra pasirengę mokymuisi;
• nustatyti ilgalaikio tobulinimo sritis mokyklos, švietimo sistemos ir poliniame lygmenyse;
• palyginti mokinių rezultatus ir mokymo(si) aplinkas skirtingose šalyse ir (arba) regionuose.
Apie tarptautinį mokinių gebėjimų tyrimą PISA daugiau skaitykite EBPO interneto svetainėje –
https://www.oecd.org/pisa/ .
Naujausiame, 2025 metų, cikle pagrindinė tiriamoji sritis bus gamtamokslinis raštingumas. Taip
pat bus matuojami skaitymo gebėjimai ir matematinis raštingumas. Šio tyrimo testų užduotys
parengtos taip, kad padėtų atskleisti, kaip mokiniai pasirengę pritaikyti įgytas žinias realaus
gyvenimo situacijose, o klausimynais renkama informacija apie tyrime dalyvaujančių šalių švietimo
sistemų kontekstą iš mokinio ir mokyklos vadovo perspektyvų.
Mūsų gimnazija yra atrinkta dalyvauti bandomajame EBPO PISA 2025 testavime, kuris
Lietuvoje vyks apytiksliai nuo 2024 m. balandžio 8 d. iki 2024 m. gegužės 3 d. Sutarta testavimui
vykdyti „Verdenės“ gimnazijoje diena – balandžio 24-oji, trečiadienis. Šią dieną mūsų
gimnazijoje vyks elektroninis testavimas, kurio metu mokiniai atliks užduotis ir pildys klausimynus
naudodamiesi kompiuteriais. Šiam testavimui atrinkti 38 mokiniai, kurie yra gimę 2008 metais
(nuo 2008-01-01 iki 2008-12-3)1 ir mokosi I(9) – II(10) klasėse.
Tyrimo metu surinkti duomenys yra konfidencialūs. Nė vieno tyrime dalyvaujančio asmens
vardas ar pavardė ir mokyklos pavadinimas nebus atskleisti.
Mūsų gimnazijoje tyrimo EBPO PISA 2025 koordinatoriumi paskirta direktoriaus pavaduotoja
ugdymui Aldona Mikštienė ir informacinių technologijų (IT) specialistas Giedrius Misiūnas.
Gimnazijos koordinatorius – tai kontaktinis asmuo, su kuriuo Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA)
derina testavimo organizavimą ir sprendžia kitus su tyrimo vykdymu susijusius klausimus. IT
koordinatorius – tai asmuo, gebėsiantis patikrinti techninį kompiuterių bei interneto ryšio
tinkamumą testavimui, paruošti juos darbui ir mokinių testavimo dieną būti kontaktiniu asmeniu, į
kurį galima kreiptis, jei kiltų techninių klausimų.
EBPO PISA 2025 tyrimo struktūra:
1. Tyrimo testas mokiniams – jie atliks testą, sudarytą iš gamtos mokslų, skaitymo,
matematikos „Mokymosi skaitmeniniame pasaulyje“ (LDW) klausimų. (trukmė – apie 2
val.).
2. Mokinio klausimyno pildymas – pildo mokiniai (trukmė – apie 30 min.). Mokinio
klausimynu renkama pagrindinė informacija apie mokinius ir jų gyvenamąją aplinką,
tiriamas mokinių požiūris į mokymąsi ir jų gyvenimo patirtis.

3. Mokyklos klausimynas – pildo gimnazijos vadovai (pildymo trukmė – apie 60 min.).
Mokyklos klausimynu renkama informacija apie gimnazijos aplinką ir išteklius, gimnazijos
mikroklimatą, mokytojų kvalifikaciją ir profesinį tobulėjimą, mokymo(si) praktikas,
mokymo(si) laiką ir ugdymo turinį (planą), vertinimo ir įsivertinimo patirtis.
Atkreipiame dėmesį, kad NŠA darbuotojai, koordinuojantys tyrimo organizavimą ir vykdymą
Lietuvoje, pabrėžia mokinių įsitraukimo į tyrimą ir dalyvavimo jame svarbą.
  Jūsų supratimas ir pagalba vykdant tarptautinį tyrimą EBPO PISA 2025 Lietuvoje mums visiems
labai svarbi!
Dėkojame už bendradarbiavimą!

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.55 – 11.40
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 13.05 – 13.50
 • 7. 14.00 – 14.45
 • 8. 14.50 – 15.35