DĖL UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO VISAGINO „VERDENĖS“ GIMNAZIJOJE 2020–2021 M. M., ESANT YPATINGOMS APLINKYBĖMS

 • Paskelbė : Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė
 • Paskelbta: 2020-08-28
 • Kategorija: Svarbu!

1. DĖL UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO VISAGINO „VERDENĖS“ GIMNAZIJOJE 2020-2021 M.M., ESANT YPATINGOMS APLINKYBĖMS (skaityti)

2. Visagino „Verdenės“ gimnazijos klasių patalpų ir srautų paskirstymas dirbant ekstremaliomis sąlygomis 2020–2021 m. m. (skaityti)

3. Visagino ,,Verdenės“ gimnazijos numatomas užsiėmimų ir maitinimo(si) laikas (skaityti)

4. Svarbiausia informacija dėl nuotolinio mokymo ŠMSM interneto svetainėje.


DĖL UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO VISAGINO „VERDENĖS“ GIMNAZIJOJE 2020-2021 M.M., ESANT YPATINGOMS APLINKYBĖMS

Ugdymo proceso organizavimas. Ugdymo programoms įgyvendinti bus skiriama tiek pamokų, kiek numatyta Visagino „Verdenės“ gimnazijos pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendruosiuose planuose 2020-2021 m. m. Peržiūrimi pamokų tvarkaraščiai, kad galima būtų organizuoti po dvi to paties dalyko pamokas iš eilės. Peržiūrėtas ir pakeistas mokinių maitinimo laikas. Numatyti mokinių srautai ne tik gimnazijos patalpose, bet ir valgykloje. 

 Jei leis oro sąlygos ir dalyko turinio ypatumai, bus stengiamasi maksimaliai išnaudoti galimybes ir organizuoti užsiėmimus lauke (gimnazijos kiemeliuose ar aplinkos erdvėse).

Dalį dalykinių konsultacijų mokytojai organizuos nuotoliniu būdu, apie tai informuodami mokinius per elektroninį dienyną.

Prie įėjimų į gimnaziją skelbiama informacija apie asmens higienos ir kaukių dėvėjimo reikalavimus bei draudimą į gimnaziją atvykti asmenims, kuriems pasireiškia karščiavimas ar kiti

ūmių viršutinių kvėpavimo takų, kitų užkrečiamųjų ligų požymiai. Ribojamas trečiųjų asmenų patekimas į gimnaziją.

Taip pat gimnazijoje paskirtas atsakingas asmuo, kuris teiks bendrąją informaciją apie ugdymo(si) proceso organizavimo tvarką, švietimo pagalbos teikimą ar komunikuos kitais svarbiais klausimais.

Numatyta, kad švietimo pagalba bus teikiama individualiai arba vienu metu dirbant su tos pačios klasės mokiniais. Po kiekvienos konsultacijos patalpos bus išvėdinamos, nuvalomi dažnai liečiami paviršiai ir naudotos priemonės.

Mokymosi vieta (žiūrėti čia). Kiekviena klasė mokysis jai paskirtame kabinete, t.y. ten vyks pamokos. Mokytojai atvyks į konkrečiai klasei paskirtą patalpą. Šalia numatytos papildomos patalpos, kad, klasei skylant į grupes, būtų dirbama greta. Prie kiekvienai klasei skirtų patalpų bus pastatyta drabužių kabykla. Taip pat numatyta,  kad gretutinėse patalpose mokysis bendraamžiai, kiek įmanoma vengiant skirtingo amžiaus mokinių kontaktų. Specializuotuose dalykų kabinetuose (technologijų, informacinių technologijų, fizikos bei chemijos vyks tik tos pamokos, kurios negali vykti klasėse, kurioms būtina laboratorinė ar kita įranga/priemonės. Ribojamas dalinimasis mokymo priemonėmis.

Kiekvienai klasei per pertraukas bus skiriamos atskiros gimnazijos koridoriaus erdvės.

Per kiekvieną pertrauką klasių patalpos bus vėdinamos. Kiekviename aukšte budės paskirti techniniai darbuotojai, kurie valys koridorius, sanitarinius mazgus bei dezinfekuos liečiamus paviršius.

Mokinių srautų judėjimas mokykloje (žiūrėti čia). Numatyta, kad į gimnaziją mokiniai įeis/ išeis per skirtingus įėjimus/išėjimus: per pagrindinį įėjimą – 1-4 kl. ir I kl. mokiniai, per priestato pagrindinį įėjimą – I(9) – IV (12) kl., per atsarginį įėjimą iš vidinio kiemo – 5-8 kl. Taip pat numatytos mokinių judėjimo kryptys gimnazijos patalpose bei kelias, kuriuo arčiausiai pasiekiama mokymosi vieta. Mokinių srautų judėjimas nukreipiamas taip, kad būtų išvengta sankirtų su kitais srautais.

Mokinių maitinimas (žiūrėti čia). Mokinių maitinimas bus organizuojamas gimnazijos valgykloje – numatytas skirtingas mokinių srautų maitinimo laikas, atskiros erdvės skirtingų klasių mokiniams valgyklos salėje (kartu pietaus tik tos pačios klasės mokiniai ir šalia esančių klasių mokiniai, kurie naudojasi bendra koridoriaus erdve). Esant ekstremalioms sąlygoms mokiniai bus maitinami tik pietumis, stalai dengiami valgyklos darbuotojų, stalo įrankiai taip pat bus  padėti individualiai kiekvienam vaikui, t.y. sudaroma galimybė pasiimti įrankius nepaliečiant kitų įrankių. Prie įėjimo į valgyklą ir valgykloje taip pat užtikrinamos tinkamos sąlygos darbuotojų ir mokinių rankų higienai: praustuvėse tiekiamas šiltas ir šaltas vanduo, prie praustuvių parūpinta skysto muilo, vienkartinių priemonių rankoms nusišluostyti.

Mokinių vežiojimas. Klasių vadovai instruktuos važinėjančius mokinius, kad vykstantys į gimnaziją ar iš jos mokykliniu autobusu, turi dėvėti kaukes (išskyrus mokinius, kuriems dėl kaukės dėvėjimo gali pablogėti sveikata, arba kurie serga lėtinėmis ligomis, dėl kurių kaukės dėvėti neįmanoma) ir sėdėti saugiu atstumu vienas nuo kito. Taip pat mokiniai, važiuojantys į gimnaziją maršrutiniu transportu, privalo laikytis bendrųjų saugos reikalavimų, taikomų keleiviams.

Mokslo metų pradžios šventė. Mokslo metų pradžios šventė „Verdenės“ gimnazijoje pirmokams ir dvyliktokams organizuojama lauke, kitų klasių mokiniai kviečiami į KLASĖS VADOVO VALANDĄ, kuri vyks numatytose klasių patalpose. 

Visagino „Verdenės“ gimnazijos klasių patalpų ir srautų paskirstymas dirbant ekstremaliomis sąlygomis 2020–2021 m. m.

Klasių srautai

Įėjimas į gimnaziją

Klasės patalpos darbui

Papildomos patalpos dirbant grupėmis

Išėjimas iš gimnazijos

Rūbinė

1-4 kl.

Pagrindinis įėjimas;
į III a. kylama I laiptine

1a – 303 kab.;

1b – 304 kab.;

2a – 301 kab.;

2b – 302 kab.;

3a – 306 kab.;

3b – 307 kab.;

4a – 313 kab.;

4b – 314 kab.

 

312 kab. (su užsienio kalba);

309 ir 401 kab. (su lietuvių kalba).

 

Iš  III a. leidžiamasi I laiptine; išeinama per pagrindinį išėjimą.

Mažųjų rūbinė: 1-2 kl.

Didžiųjų rūbinė: 3-4 kl.

5-6 kl.

Pagrindinis įėjimas per priestatą; į II aukštą kylama laiptais miško pusėje

5a – 2 kab.;

5b – 13 kab.;

6a – 226 kab.;

6b – 217 kab.

14 kab.;

16 kab.

227 kab.

219 kab.

Iš  II a. leidžiamasi laiptine miško pusėje; į valgyklą einama Ia. koridoriumi, o į namus išeinama per priestato pagrindinį išėjimą.

Planuojamos prie kabinetų pastatomos kabyklos.

7-8 kl.

Įėjimas iš vidinio kiemo pusės; į IV aukštą kylama I laiptine

7a – 404 kab.;

7b – 409 kab.;

8a – 405 kab.;

8b – 402 kab.

403 kab.

Iš IV aukšto leidžiamasi I laiptine; išeinama į vidinį kiemą; į valgyklą einama per lauką ir įeinama per atsargines valgyklos duris.

Planuojamos prie kabinetų pastatomos

kabyklos.

I (9) kl.

Įeinama per priestato pagrindinį įėjimą

I (9) kl. – 103 kab.

111 kab.

Išeinama per priestato pagrindinį įėjimą; į valgyklą einama per pagrindines duris.

Planuojama prie kabineto pastatoma kabykla.

II (10) – IV kl.

Įeinama per priestato pagrindinį įėjimą, sukama į dešinę ir pagrindinio korpuso II laiptine pakylama į II aukštą

II (10) kl. – 210 kab.;

III(11) kl. – 213 kab.;

IV (12) kl. – 201 kab.

II (10)kl. – 208 kab.;

III(11) kl. – 216 kab.;

IV (12) kl. – 209 kab.

Pagrindinio korpuso II laiptine nusileidžiama į I aukštą ir išeinama per priestato pagrindinį išėjimą; į valgyklą einama per lauką ir  įeinama per atsargines valgyklos duris.

Planuojamos prie kabinetų pastatomos kabyklos.

 • Į specializuotų dalykų kabinetus (kartu su dalyko mokytoju) mokiniai ateina ir iš jų išeina pagrindinio korpuso II laiptine;
 • Į sporto salę 1-4 kl. mokiniai eina ir grįžta II laiptine;
 • 5-8, I-IV klasių mokiniai į sporto salę eina per lauką (atskirą įėjimą į sporto sales)

Visagino ,,Verdenės“ gimnazijos numatomas užsiėmimų ir maitinimo(si) laikas

Pamoka

Pamokos laikas

Maitinimo organizavimas

Įėjimas į valgyklą/ išėjimas iš valgyklos

Laikas

Maitinimas

1

08.00 - 08.45

 

-

 

2

08.55 - 09.40

 

-

 

3

09.50 - 10.35

  9.50 – 10.10

Pietūs 1- 2 kl.

I laiptinė, pagrindinis įėjimas

 

 

10.35 – 10.50

Pietūs 8, I –I V kl.

Įėjimas ir išėjimas iš lauko pusės

4

10.50 - 11.35

10.50 – 11.10

Pietūs 2 - 4 kl.

I laiptinė, pagrindinis įėjimas

 

 

11.35 – 12.00

Pietūs 5 - 7 kl.

5-6 kl. eina I a. koridoriumi per pagrindinį įėjimą, 7 kl. – iš lauko pusės.

5

12.00 - 12.45

12.45 – 13.00

Pietūs 8, I-IV kl.

Įėjimas ir išėjimas iš lauko pusės

6

13.05 - 13.50

 

 

 

7

14.00 - 14.45

 

 

 

Užsakius pietus, stalai bus padengiami iš anksto.
Maistą, kuris bus atsinešamas iš namų, privaloma valgyti valgykloje.

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
7. 14.00 – 14.45
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.55 – 11.40
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 13.05 – 13.50
 • 7. 14.00 – 14.45
 • 8. 14.50 – 15.35