PROJEKTO „POILSIO IR UGDYMO APLINKOS KŪRIMAS SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ VAIKAMS LIETUVOJE IR LATVIJOJE, SIEKIANT GERINTI GYVENIMO KOKYBĘ/ ADD ME“ BAIGIAMOJI KONFERENCIJA

 • Paskelbė : Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė
 • Paskelbta: 2018-12-12
 • Kategorija: Interreg

“CREATION OF THE RELAXATION-DEVELOPING ENVIRONMENT FOR SPECIAL NEEDS CHILDREN FROM LATVIA AND LITHUANIA FOR LIVE QUALITY IMPROVEMENT/ADD ME”/LLI-151

PROJEKTO „POILSIO IR UGDYMO APLINKOS KŪRIMAS SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ VAIKAMS LIETUVOJE IR LATVIJOJE, SIEKIANT GERINTI GYVENIMO KOKYBĘ/ ADD ME“ BAIGIAMOJI KONFERENCIJA

Gruodžio 11 d. Visagino „Verdenės“ gimnazija pakvietė Latvijos ir Lietuvos įvairių įstaigų bei organizacijų atstovus, tėvelius, jaunimą, kitų savivaldybių organizacijų – partnerių darbuotojus dalyvauti gimnazijos drauge su Dagdos savivaldybės Aleksandravo internatine neįgaliųjų mokykla įgyvendinamo 2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos programos finansuojamo projekto „Poilsio ir ugdymo aplinkos kūrimas specialiųjų poreikių vaikams Lietuvoje ir Latvijoje, siekiant gerinti gyvenimo kokybę/ ADD ME“, LLI-151, baigiamojoje konferencijoje.
Konferenciją pradėjusi laikinai einanti Visagino „Verdenės“ gimnazijos direktoriaus pareigas pavaduotoja ugdymui Aldona Mikštienė tarė sveikinimo žodį, džiaugėsi užmegztais tarpvalstybiniais ir kultūriniais ryšiais, rezultatyviomis jungtinėmis veiklomis bei neįgaliems vaikams bei jaunimui teikiamų paslaugų plėtote. Sveikinimo žodį tarė Dagdos savivaldybės mero pavaduotoja Sandra Viškure, kuri taip pat pasidžiaugė pasiektais rezultatais bei palinkėjo partneriams iš Lietuvos nesustoti ir toliau tęsti sėkmingą bendradarbiavimą. Sveikinimo žodis taip pat buvo suteiktas projekto partneriams - Aleksandravo internatinės neįgaliųjų mokyklos direktorei Anitai Malinovskai bei Visagino savivaldybės administracijos atstovei  Žanai Šeinai.
Projekto vadovė Irina Morozova kalbėjo apie pagrindinius projekto metu įgyvendintus uždavinius, pasiektus tikslus / rezultatus, suteiktą naudą visuomenei, reikšmę neįgaliųjų vaikų integracijos skatinimui ir kt. Gimnazijos mokytojos Rimvyda Ardamakovaitė, Vilma Balčiūnienė, Daiva Maldžiuvienė bei Natalia Matyskina pristatė parengtas edukacines programas, skirtas asmenims, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių: teatrinio ugdymo programą „Kuriame kartu“ ir dvi edukacines programas „Lėlės vaidmuo liaudies pedagogikoje ir vaikų auklėjime“ bei „Kalendoriniai lietuvių liaudies žaidimai“.
Apie projekto veiklas ir pasiektus rezultatus Latvijoje kalbėjo Aleksandravo internatines neįgaliųjų mokyklos direktorė Anita Malinovska, kuri savo pranešime akcentavo organizuotų vasaros stovyklų svarbą vaikų, turinčių specialiųjų poreikių vystymuisi, bei parodė, kaip įgyvendintos investicijos pakeitė mokyklos aplinką bei išplėtė ugdymo(si) galimybes. Apie sukurtą edukacinę programą „Žemės ūkio darbų įgūdžių formavimas“ papasakojo jos autorė Tatjana Kromāne.
Vienas iš svarbiausių konferencijos pranešimų buvo pristatytas projekto dalyvio  Pauliaus mamos, Astos Skutkevičienės. Ji papasakojo apie sūnaus patirtį stovyklose, parodė nuotraukų ir palinkėjo organizatoriams toliau vykdyti šias veiklas, nes Paulius ir kitais metais norėtų važiuoti į stovyklą. Šis pranešimas akcentavo tokio pobūdžio veiklų svarbą neįgaliųjų vaikų integravimuisi bei jų socialinių įgūdžių vystymuisi.
Finalinis konferencijos akcentas – filmukas su vienos iš projekto dalyvių, 14 metės Uljanos, interviu, kuriame ji išsakė savo įspūdžius apie vasaros stovyklą. Uljana pirmą kartą ir  be tėvų važiavo į 10 dienų stovyklą. Jai tai buvo didelis nuotykis, o jos mama papasakojo, kaip Uljana pasikeitė po stovyklos – tapo savarankiškesnė ir atviresnė, susirado naujų draugų. Uljanos video nepaliko abejingų ir dar kartą patvirtino, kad tokios veiklos itin svarbios neįgaliems vaikams bei jų tėvams.
Konferencijos pabaigoje projekto dalyviai aptarė įgyvendinamo projekto pagrindu organizuotų veiklų tęstinumo galimybes, būsimas projekto idėjas ir sutarė susitikti 2019 m. dėl būsimų projektinės veiklos perspektyvų.

Projektą bendrai finansuoja Latvijos ir Lietuvos programa. Projekto pagrindinis partneris yra Visagino „Verdenės“ gimnazija.

Detalesnę informaciją apie projektą rasite čia: http://verdenesgimnazija.lt/projektine-veikla.

Susijusios nuorodos:
2014–2020 m. Interreg Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos interneto svetainė: www.latlit.eu.
Oficiali Europos Sąjungos svetainė: www.europa.eu.

Šis straipsnis parengtas naudojant Europos Sąjungos finansinę paramą. Už šio straipsnio  turinį atsako Visagino „ Verdenės“ gimnazija. Jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad jis atspindi Europos Sąjungos nuomonę.

 

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
7. 14.00 – 14.45
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.55 – 11.40
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 13.05 – 13.50
 • 7. 14.00 – 14.45
 • 8. 14.50 – 15.35