INFORMACIJA DĖL RUGSĖJO 1-OSIOS ŠVENTĖS (papildyta)

 • Paskelbė : Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė
 • Paskelbta: 2020-08-29
 • Kategorija: Kvietimai

REKOMENDACIJOS DĖL RUGSĖJO 1-OSIOS ŠVENTĖS

Svarbi informacija apie ugdymo procesą ir lankymąsi gimnazijoje

Informuojame, kad Rugsėjo 1-osios šventėje bus filmuojama bei fotografuojama.
2020-09-01 nuo  9.00 iki 12.00 val. dėl vyksiančio renginio prašytume nepalikti transporto priemonių gimnazijos kieme (prieš pagrindinį įėjimą).
Nuo 9.30 iki 11.30 val. transporto priemonės negalės įvažiuoti į gimnazijos kiemą (prieš pagrindinį įėjimą).

Gerbiamieji „Verdenės“ gimnazijos bendruomenės nariai!

Informuojame, kad naujų mokslo metų pradžios šventę planuojame organizuoti rugsėjo 1-ą  dieną 10 val. Susiklosčius neeilinei situacijai, kai šalyje yra paskelbta ekstremali situacija dėl koronaviruso, ši Mokslo ir žinių diena bus organizuojama kitaip:

 1. 10 val.  - renginys, kuriame dalyvauja 1a, 1b ir IV kl. mokiniai bei mokytojai, neturintys auklėjamųjų klasių, organizuojamas gimnazijos kiemelyje (prieš pagrindinį įėjimą).
 2. Iki 10 val. - kitų klasių mokiniai renkasi lauke (pėsčiųjų take). Klasių vadovai  mokinių lauks su varpeliu – klasės nuoroda. Nuo 10 val. atskirų klasių mokiniai kviečiami į klases, kur vyks KLASĖS VADOVO VALANDA (šventinė pamoka)*. Klasių patalpų ir srautų paskirstymas organizuojant Rugsėjo 1-osios šventę ekstremaliomis sąlygomis 2020-2021 m. m. (skaityti)
 3. ~ 10.25 val.  lauke pradedama šventė ir VISI GIMNAZIJOS BENDRUOMENĖS NARIAI  kviečiami sugiedoti himną  (būtų gražu, kad įsijungtų visos klasės, nors ir esančios  skirtingose erdvėse) – TEGUL JUNGIA MUS VIENAS BENDRAS TIKSLAS – VARDAN TOS LIETUVOS!
 4. 12-okai organizuoja renginį, pakviečia 1-okus į pirmąją pamoką*.
 5. Abiturientai taip pat skuba į savo paskutinę  Rugsėjo 1-osios pamoką*…
 • Pirmosios pamokos trukmė ~ 45 min.
 • Kadangi šiuo metu ribojamas trečiųjų asmenų patekimas į klasių patalpas, todėl siūlome tėveliams (globėjams, rūpintojams) vaikų laukti lauke, o esant blogam orui – aktų salėje (įėjimas iš lauko).
 • Šventėje negali dalyvauti karščiuojantys asmenys, turintys ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų, kitų užkrečiamųjų ligų požymių, taip pat tie, kuriems tuo metu privaloma izoliacija.
 • Šventės dalyviai turėtų laikytis 1 m atstumo atviroje erdvėje ir 2 m atstumo uždarose patalpose. Mokytojai, mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) ir vyresni nei 6 metų vaikai, jei negalima užtikrinti saugaus atstumo,  turėtų dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones: veido kaukes, respiratorius ar kt.

DARNIOS IR GRAŽIOS PRADŽIOS!
SAUGOKIME VIENI KITUS IR BŪKIME SVEIKI!

 Klasių patalpų ir srautų paskirstymas organizuojant Rugsėjo 1-osios šventę ekstremaliomis sąlygomis 2020-2021 m. m.

Klasių srautai

Įėjimas į gimnaziją

Klasės patalpos darbui

Išėjimas iš gimnazijos

Rūbinė

1-4 kl.

Pagrindinis įėjimas; į III a. kylama I laiptine

1a – 303 kab.;

1b – 304 kab.;

2a – 301 kab.;

2b – 302 kab.;

3a – 306 kab.;

3b – 307 kab.;

4a – 313 kab.;

4b – 314 kab.;

 

Iš  III a. leidžiamasi I laiptine; išeinama per pagrindinį išėjimą.

Mažųjų rūbinė: 1-2 kl.

Didžiųjų rūbinė: 3-4 kl.

5-6 kl.

Pagrindinis įėjimas per priestatą; į II aukštą kylama laiptais miško pusėje

5a – 2 kab.;

5b – 13 kab.;

6a – 226 kab.;

6b – 217 kab.

Iš  II a. leidžiamasi laiptine miško pusėje; į valgyklą einama Ia. koridoriumi, o į namus išeinama per priestato pagrindinį išėjimą.

Planuojamos prie kabinetų pastatomos kabyklos

7-8 kl.

Įėjimas iš vidinio kiemo pusės; į IV aukštą kylama I laiptine

7a – 404 kab.;

7b – 409 kab.;

8a – 405 kab.;

8b – 402 kab.

Iš IV aukšto leidžiamasi I laiptine; išeinama į vidinį kiemą; į valgyklą einama per lauką ir įeinama per atsargines valgyklos duris

Planuojamos prie kabinetų pastatomos

kabyklos

I (9) kl.

Įeinama per priestato pagrindinį įėjimą

I (9) kl. – 103 kab.

Išeinama per priestato pagrindinį įėjimą; į valgyklą einama per pagrindines duris.

Planuojama prie kabineto pastatoma kabykla

II (10) – IV kl.

Įeinama per priestato pagrindinį įėjimą, sukama į dešinę ir pagrindinio korpuso II laiptine pakylama į II aukštą. IV kl. įeina per pagrindinį įėjimą.

II (10)kl. – 210 kab.;

III a (11) kl. – 216 kab.;

III b (11) kl. – 201 kab.;

IV (12) kl. – 213 kab.

Pagrindinio korpuso II laiptine nusileidžiama į I aukštą ir išeinama per priestato pagrindinį išėjimą; į valgyklą einama per lauką ir  įeinama per atsargines valgyklos duris.

Planuojamos prie kabinetų pastatomos kabyklos

REKOMENDACIJOS DĖL RUGSĖJO 1-OSIOS ŠVENTĖS

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, atsižvelgdama į COVID-19 ligos epidemiologinę situaciją, rekomenduoja atsisakyti masinio Rugsėjo 1-osios šventės renginio, ypač didelėse mokyklose. Šventę galima organizuoti atskiromis klasėmis ar grupėmis skirtingu metu. Jeigu šventėje tuo pačiu metu dalyvaus kelios klasės, turėtų būti numatytos atskiros erdvės, kuriose jos galėtų susiburti.

„Mokslo metų pradžia svarbi šventė mokyklų bendruomenėms, šeimoms, tačiau šiais metais dėl visų saugumo turime kiek pergalvoti įprastus scenarijus ir švęsti paprasčiau, mažesnėse grupėse, laikydamiesi atstumo“, –teigia švietimo, mokslo ir sporto ministras Algirdas Monkevičius.

Dėl saugumo šiemet rekomenduojama atsisakyti tradicijos, kai dvyliktokai į mokyklą palydi pirmos klasės mokinius.

Šventėje negali dalyvauti karščiuojantys asmenys, turintys ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų, kitų užkrečiamųjų ligų požymių, taip pat tie, kuriems tuo metu privaloma izoliacija.

Šventės dalyviai turėtų laikytis 1 m atstumo atviroje erdvėje ir 2 m atstumo uždarose patalpose. Mokytojai, mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) ir vyresni nei 6 metų vaikai, jei negalima užtikrinti saugaus atstumo,  turėtų dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones: veido kaukes, respiratorius ar kt.

Šiuo metu ribojamas ir trečiųjų asmenų patekimas į gimnaziją.

Dėmesio!

 1. Draudžiama į gimnaziją atvykti asmenims, kuriems pasireiškia karščiavimas (37,3°C ir daugiau ar kurie turi ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų, kitų užkrečiamųjų ligų požymių (pvz., sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.).
 2. Jeigu mokiniui ugdymo proceso metu pasireiškia karščiavimas ar ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų požymiai, jis nedelsiant izoliuojamas, apie tai informuojami jo tėvai (globėjai, rūpintojai) ir konsultuojamasi Karštąja koronoviruso linija 1808 dėl tolimesnių veiksmų.
 3. Draudžiama į gimnaziją atvykti asmenims, kuriems privaloma izoliacija, bei izoliacijos laikotarpiu.
 4. Ribojamas mokinius atlydinčių, pasitinkančių tėvų (globėjų, rūpintojų) patekimas į pastato vidų. Rekomenduojama laukti lauke, o esant būtinybei užeiti į I a. fojė.
 5. Pašaliniai asmenys į gimnaziją neįleidžiami (rūpimu klausimu kreipiasi į budėtoją).
 6. Atvykdami į gimnaziją privalote turėti nosį ir burną dengiančią apsaugos priemonę (veido kaukę, respiratorių ar kitas priemonę) ir pagal nustatytus reikalavimus ją dėvėti.
 7. Taip pat primename apie asmens higienos laikymosi būtinybę (rankų higieną, kosėjimo, čiaudėjimo etiketą ir kt.).
 8. Gimnazijos bendruomenės nariai (mokytojai, darbuotojai, mokiniai, jų tėvai (globėjai, rūpintojai) bendrose uždarose erdvėse ( pvz., koridoriuose, valgykloje, mokytojų kambaryje, skaitykloje ar pan.), kai neišlaikomas 2 metrų atstumas, privalo dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones).
 9. Atskiroms klasėms (srautams) numatomi skirtingi įėjimai/ išėjimai į gimnazijos patalpas bei judėjimo kryptys jose, patekimas į valgyklą.
 10.  Maksimaliai ribojamas skirtingose klasėse ugdomų mokinių kontaktas tiek pamokų metu, tiek po pamokų: vienos klasės (grupės, srauto) mokiniams ugdymo veiklos visą dieną bus organizuojamos toje pačioje patalpoje –  skirtingi mokytojai atvyks į numatytą  patalpą.
 11.  Atkreipiame dėmesį, kad gimnazijos valgykloje bufetas neveiks, pietus (2-8, I-IV) reikės užsisakyti ir už juos sumokėti pervedant pinigus laiku. Valgyklos darbuotojos stalus padengs, mokiniams tereikės ramiai užeiti ir pavalgyti. Įrankiai taip pat bus padėti ant stalo.
 12.  Mokiniams siūlome atsinešti maisto (užkandžių) dėžutėse ir valgyti kartu su bendraamžiais valgykloje nustatytu laiku.

Gimnazijoje skiriamas atsakingas asmuo, kuris teiks bendrąją informaciją apie ugdymo(si) proceso organizavimo tvarką, švietimo pagalbos teikimą ar komunikuos kitais svarbiais klausimais. Tai socialinė pedagogė (tel. 864500431, e.paštas laura.viskackaite@vvg.lt).

ŠMSM rekomendacijos (skaityti)

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.55 – 11.40
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 13.05 – 13.50
 • 7. 14.00 – 14.45
 • 8. 14.50 – 15.35