ELEKTRONINIS NACIONALINIS 4, 6 IR 8 KLASIŲ MOKINIŲ PASIEKIMŲ PATIKRINIMAS

 • Paskelbė : Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė
 • Paskelbta: 2022-02-25
 • Kategorija: Pranešimai

   Nacionalinė švietimo agentūra, skatindama savivaldybes ir mokyklas diegti šiuolaikinę, modernią, išsamiais duomenimis grįstą vertinimo kultūrą bei atliepdama šio laikotarpio iššūkius modernizuoti mokinių pasiekimų vertinimą, vykdys elektroninį nacionalinį mokinių pasiekimų patikrinimą (toliau – E-NMPP)  4, 6 ir 8 klasių mokiniams.

   E-NMPP paskirtis  – pradėti perėjimą prie elektroninio NMPP vykdymo ir suteikti švietimo dalyviams grįžtamojo ryšio informacijos apie ketvirtokų bei aštuntokų skaitymo ir matematikos rezultatus.

E-NMPP bus vykdomas 2022 m. balandžio 1 – gegužės 4 dienomis. Šis testavimas kiekvienai amžiaus grupei (klasei) gimnazijoje bus organizuojamas kelias dienas keliais testavimo srautais (žr. 2021–2022 mokslo metų NMPP tvarkaraštis).

   Dalyvavimas pasiekimų patikrinime sudarys galimybę savivaldybei  ir gimnazijai gauti apibendrintą grįžtamojo ryšio informaciją apie mokinių mokymosi rezultatus, informuoti apie mokinių pasiekimus mokinius ir jų tėvus (globėjus, rūpintojus), modernizuoti mokinių mokymosi pasiekimų vertinimo procedūras pereinant nuo popierinio prie elektroninio mokinių pasiekimų vertinimo, plėsti ir efektyvinti duomenų, surinktų naudojant šalies lygiu parengtus vertinimo instrumentus, panaudojimą ugdymo kokybei gerinti ir taip prisidėti prie ugdymo kokybės gerinimo.

VISAGINO „VERDENĖS“ GIMNAZIJA
2021–2022 MOKSLO METŲ NMPP TVARKARAŠTIS

Rengiamas

Patikrinimo data

Savaitės diena

Patikrinimo pradžia

Patikrinimo tipas

Patikrinimo pavadinimas

Pastabos

           

NMPP – nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas

DĖL ELEKTRONINIO NACIONALINIO 4 KLASIŲ MOKINIŲ PASIEKIMŲ PATIKRINIMO VYKDYMO 2021 M. REKOMENDACIJŲ IR ELEKTRONINIO NACIONALINIO 8 KLASIŲ MOKINIŲ PASIEKIMŲ PATIKRINIMO VYKDYMO 2022 M. REKOMENDACIJŲ PATVIRTINIMO

ELEKTRONINIO NACIONALINIO 4 KLASIŲ MOKINIŲ PASIEKIMŲ PATIKRINIMO VYKDYMO 2021 M. REKOMENDACIJOS

ELEKTRONINIO NACIONALINIO 8 KLASIŲ MOKINIŲ PASIEKIMŲ PATIKRINIMO VYKDYMO 2021 M. REKOMENDACIJOS

 

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.55 – 11.40
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 13.05 – 13.50
 • 7. 14.00 – 14.45
 • 8. 14.50 – 15.35