Apie projektą „Visagino inovacijų klasterio įkūrimas“

 • Paskelbė : Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė
 • Paskelbta: 2021-01-09
 • Kategorija: Projektinė veikla

Pasirašyta projekto „Visagino inovacijų klasterio įkūrimas“ finansavimo ir administravimo sutartis

2020 m. gruodžio 15 d. Visagino savivaldybės administracija ir VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra pasirašė projekto „Visagino inovacijų klasterio įkūrimas“ (toliau – projektas) finansavimo ir administravimo sutartį. Projektas bus įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7  prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ Nr. 07.1.1-CPVA-V-906 priemonę „Kompleksinė paslaugų plėtra integruotų teritorijų vystymo programų tikslinėse teritorijose“. Projektą finansuoja Europos regioninės plėtros fondas.

Projekto tikslas – padidinti neformalaus švietimo, laisvalaikio ir (ar) paslaugų prieinamumą Visagino miesto gyventojams ir sudaryti sąlygas Visagino miesto gyventojų užimtumui didėti.
Projekto įgyvendinimo pabaiga – 2022-05-31.

Projekto biudžetas – 207 481,99 Eur, ES finansavimas – 191 920,84 Eur, Visagino savivaldybės administracijos įnašas į projektą – 15 561,15 Eur. Taip pat iš Visagino savivaldybės biudžeto bus dengiamos PVM išlaidos.

Projekto įgyvendinimo metu Visagino savivaldybės administracija bendradarbiaudama su partneriais, planuoja įsteigti Visagino inovacijų klasterį, įgyvendinant konversiją Visagino miesto savivaldybės valdomose patalpose: Visagino kultūros centre, esančiame Vilties g. 5, Visagino mieste, Visagino „Atgimimo“ gimnazijoje, esančioje adresu Tarybų g. 23 A, Visagino mieste ir Visagino „Verdenės“ gimnazijoje, esančioje Taikos pr. 21, Visagino mieste. Iš viso bus atnaujinta 534 kv. m. viešųjų pastatų ploto, paverčiant jį neformaliam švietimui skirtomis moderniomis kūrybinėmis, techninėmis dirbtuvėmis. Visagino inovacijų klasteris - tai naujas daugiafunkcis traukos centras, skirtas visiems Visagino gyventojams ir svečiams, laikinai apsistojusiems Visagine, vykdyti neformalaus švietimo veiklas, leisti laisvalaikį, realizuoti kūrybines idėjas, kurti produktus ar jų prototipus naudojantis inovatyviomis technologijomis ir taip didinti gyventojų užimtumą. Šiose erdvėse visi miesto gyventojai galės nevaržomai naudotis bendradarbystės erdvėmis, kuriose ras įvairią kompiuterinę techniką, skirtą ruošti 3D modelius, atlikti grafinius ar video montavimo darbus. Šiame klasteryje bus sukurta kūrybinė ekosistema, skirta kurtis įvairiems neformalaus švietimo būreliams, dirbtuvėms ar kitokioms veikloms, o šioms veikloms vykdyti sklandžiai bus įdiegtos nesudėtingai naudojamos technologijos, dažnai randamos atvirose kūrybinėse dirbtuvėse, FabLab gamybos laboratorijose ir kituose panašiuose klasteriuose.

Visagino kultūros centre bus įkurtos tokios interaktyvios dirbtuvės:
1) Dirbtuvė „Gamybos reaktorius“:
- Medžio gamybos darbai;
- Baldų gamybos dirbtuvės;
- Senų, sugedusių, sulūžusių baldų taisymo dirbtuvės (būrelis);
2) Dirbtuvė „Ateities reaktorius“:
- Šviestuvų gamybos dirbtuvės naudojant 3D spausdintuvą;
- Nedidelių baldų ir šviestuvų gamybos dirbtuvės naudojantis lazeriu;
- Robotikos ir automatikos būrelis;
- Mikrovaldiklių ir elektronikos integravimas į produktus;
- Interaktyvių produktų kūrimas naudojantis jutikliais;
3) Dirbtuvė „Meno reaktorius“:
- Tapybos būrelis;
- Skulptūros būrelis;
- Keramikos būrelis;
- Juvelyrikos dirbtuvės ir būreliai;
- Juvelyrikos kūrimas išnaudojant 3D spausdinimo techniką;
4) Dirbtuvė „Dizaino reaktorius“:
- Išmaniosios tekstilės kūrimas integruojant jutiklius ir mikrovaldiklius;
- Šilkografija naudojant trafaretus išpjautus lazeriu;
- Spaudos ant tekstilės dirbtuvės;
- Plačiaformatės spaudos “masterclass” užsiėmimai;
- Ploterio naudojimas, reklamos kūrimo užsiėmimai;
5) Dirbtuvė „Minčių blokas“:
- Atviros paskaitos;
- Galerija - parodos;
- Bendradarbysčių erdvė;
- Kūrybinės sesijos;
6) Dirbtuvė „Genijų blokas“:
- Grafikos darbai ir kursai;
- Bendradarbystės;
- Susitikimų ir laisvų dirbtuvių zona.

Visagino „Verdenės“ ir Atgimimo“ gimnazijose bus įkurtos po vieną dirbtuvę, šiose abiejų gimnazijų erdvėse siekiama holistinės integracijos į naujausias skaitmeninės gamybos technologijas. Šiose patalpose įranga yra universali ir visapusiška tinkanti visų amžių naudotojams. Šia klasterio dalimi siekiame skatinti gimnazijose neformalaus švietimo veiklas ir supažindinti mokyklinio amžiaus kūrėjus ir pratinti juos prie skaitmeninių technologijų orientuotų į 4.0 pramonės revoliuciją, skaitmenizaciją ir robotizaciją. Todėl šiose klasterio dalyse rasite lazerines pjaustykles, 3D spausdintuvus, ploterius ir reikalingiausią elektronikos įrangą skirtą robotikos kūrimo veikloms. 
„Verdenės“ ir „Atgimimo“  gimnazijų dirbtuvių veiklos:
1) Universali gamybos, robotikos ir automatikos laboratorija:
- Ploteriavimo ir grafikos užsiėmimai;
- Šviestuvų gamybos dirbtuvės naudojant 3D spausdintuvą;
- Nedidelių baldų ir šviestuvų gamybos dirbtuvės naudojantis lazeriu;
- Robotikos ir automatikos būrelis;
- Mikrovaldiklių ir elektronikos integravimas į produktus;
- Interaktyvių produktų kūrimas naudojantis jutikliais.

 

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.55 – 11.40
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 13.05 – 13.50
 • 7. 14.00 – 14.45
 • 8. 14.50 – 15.35