LIETUVOS ŠIMTMEČIO DIENOS PROGRAMA „Dovana Lietuvai“

                                                                  „Laikykimės už rankų tarsi broliai“
                                                                                                      Just. Marcinkevičius

Nuolat almančių kasdienybės darbų sūkuryje Visagino „Verdenės“ gimnazija džiaugiasi, kad nuveiktais darbais kartu su visa Lietuva kuria sėkmingą šimtmečio istoriją. Į ją įsipina kantrus  darbas kiekvieną dieną, sėkmingai įveikti sunkumai, įgyvendinti sumanymai, organizuoti prasmingi renginiai, sutikti įdomūs žmonės...
Visagino „Verdenės“ gimnazijos bendruomenė 2018 m. vasario 15 dieną nusprendė skirti šalies garbingam jubiliejui  paminėti ir organizavo LIETUVOS ŠIMTMEČIO DIENOS PROGRAMĄ „Dovana Lietuvai“. Iki šios  dienos verdeniečiai aktyviai rengė meninius numerius, numatę projektus, kaupė medžiagą ir rengė jų pristatymus, puošė savo mokyklą. Gimnazijos bendruomenė prisijungdama prie LRT iniciatyvos „Keliu vėliavą“ savo įstaigos langus papuošė net 16 vėliavų – juk minima Vasario 16-oji!
Mokinių parengti projektai, skirti Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui, įdomūs ir originalūs. Vienas iš jų – pačių mažiausiųjų – pirmokėlių – surinkta medžiaga ir išleistas 2018 metų kalendoriaus „Lietuvos šventės“ (mokytoja D. Savičienė), o į kitų projektų įgyvendinimą įsitraukė įvairių klasių mokiniai. Jie atliko tyrimus: „Pažinkime 100 gyvosios gamtos objektų Visagine“ (mokytoja J. Sadauskienė), „Žodžiai, kurie mus jungia“ (bendradarbiavimas su Latvija – mokytoja I. Bikulčiūtė), išsiaiškino  „100 priežasčių, kodėl Visagine gyventi gera“ (mokytojos J. Čugunova ir J. Orlova), dalyvaudami projekte „Ir paukščiams čia gyventi gera“ mokytojai S. Valiūnas ir R. Žilinskas kartu su mokiniais pagamino 100 inkilų sparnuočiams, muziejaus vadovė M. Niparavičienė su bendraminčiais parengė fotonuotraukų parodą „Tėviškės laukų ir darželių gėlės Lietuvos 100-mečiui“, abiturientai kartu su auklėtoju R. Žilinsku ir kūno kultūros mokytoju A. Miačinu organizavo prisitraukimų turnyrą 10x10, mokytoja D. Ramanauskienė ir kiti kūno kultūros mokytojai sportininkus pakvietė į bėgimą aplink miestą. Visų klasių kolektyvai keliavo po Lietuvą ir tai, ką pamatė ar sužinojo, apibendrino ir pristatė projekte „Tavo ir mano Lietuva“ (mokytoja L. Ramanauskienė). Reikia pasakyti, kad visą gimnazijos bendruomenę jungė geri darbai Lietuvai...
O vasario 15 d. Visagino kultūros centro „Bangos“ salėje  verdeniečiai pristatė meninę programą „Dovana Lietuvai“ (mokytoja – A. Gigelevičienė), papasakojo apie įgyvendinamus projektus. Renginyje skambėjo dainos, jas keitė smagūs šokiai... Prie sveikinimų Lietuvai prisijungė  ir ilgamečiai „Verdenės“ draugai iš Kraslavos (Latvija) valstybinės gimnazijos.
Malonu, kad Visagino miesto visuomenė gausiai  apsilankė renginyje ir kartu su verdeniečiais pažymėjo artėjantį  Lietuvos Nepriklausomybės paskelbimo 100-metį!
Verdeniečiai sako, kad jų darbai liudija, jog augina žmogų Lietuvai. Ugdo Lietuvos pilietį, prisimenantį tėvynės istoriją, mylintį gimtinės gamtą, branginantį gimtąją kalbą, kuriantį Lietuvos ateitį.

   Sveikiname visus atkurtos Lietuvos šimtmečio proga! Švęskime kartu ir drauge! Ir galvokime apie Lietuvą šiandien, dirbkime, mokykimės, mylėkime, nes kokie mes būsime, tokia bus ir Lietuva!

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
4. 10.55 – 11.40
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.55 – 11.40
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 13.05 – 13.50
 • 7. 14.00 – 14.45
 • 8. 14.50 – 15.35