Paskatinimai ir apdovanojimai

APDOVANOJIMAI 2017
Tarptautinės Mokytojų dienos proga

Visagino savivaldybės merės Dalios Štraupaitės  padėkos raštu:
1.  Rimvydą Ardamakovaitė, specialioji pedagogė metodininkė, Tarptautinės mokytojų dienos proga už nuoširdų ir atsakingą darbą su lavinamųjų klasių/specialiųjų poreikių vaikais, iniciatyvas rengiant ir įgyvendinant ITERREG V-A Lietuvos ir Latvijos projekto „ADD ME“ programą (gautas finansavimas).
2. Elvyra Telksnienė, direktorė, Tarptautinės mokytojų dienos proga už veiksmingą ir darnią lyderystę inicijuojant ir vykdant INTERREG bendradarbiavimo projektą „Poilsio ir ugdymo aplinkos kūrimas specialiųjų poreikių vaikams Lietuvoje ir Latvijoje, siekiant gerinti ugdymo kokybę.

Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus Sergejaus Mickevičiaus Padėkos raštu:
1. Jelena Orlova, rusų kalbos mokytoja metodininkė, Tarptautinės mokytojų dienos proga už debatų metodikos sklaidą gimnazijoje, puikų mokinių parengimą respublikiniams Debatų turnyrui, aktyvų dalyvavimą ir mokinių įtraukimą į tarptautinius projektus.
2. Jolanta Sadauskienė, biologijos mokytoja metodininkė, Tarptautinės mokytojų dienos proga už už gamtosaugos idėjų populiarinimą mokykloje, aukštus laimėjimus vykdant gamtosauginę veiklą, aktyvų gimnazijos bendruomenės įtraukimą į respublikinę akciją „Darom“ bei aukštus gamtos dalykų standartizuotų testų rezultatus.


Gimnazijos direktoriaus 2017 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. P - 55 „DĖL  darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, premijavimo“ skirtos premijos darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, ir finansuojamiems iš Mokinio krepšelio lėšų, atlikus vienkartines, ypač svarbias gimnazijos veiklai užduotis.

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.55 – 11.40
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 13.05 – 13.50
 • 7. 14.00 – 14.45
 • 8. 14.50 – 15.35