Projektinė veikla

Kiti gimnazijoje vykdomi projektai

 

Tarptautinis projektas 
„Poilsio ir ugdymo aplinkos kūrimas 
specialiųjų poreikių vaikams Lietuvoje ir Latvijoje, 
siekiant gerinti gyvenimo kokybę/ ADD ME“   


  “CREATION OF THE RELAXATION-DEVELOPING ENVIRONMENT 
FOR SPECIAL NEEDS CHILDREN FROM LATVIA AND LITHUANIA 
FOR LIVE QUALITY IMPROVEMENT/ADD ME”

 

Visagino „Verdenės“ gimnazija kartu su partneriu Aleksandravo internatine neįgaliųjų mokykla iš Latvijos Respublikos Dagdos savivaldybės pradeda įgyvendinti Latvijos – Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos projektą „Poilsio ir ugdymo aplinkos kūrimas specialiųjų poreikių vaikams Lietuvoje ir Latvijoje, siekiant gerinti gyvenimo kokybę/ ADD ME“ („Creation of the relaxation-developing environment for special needs children from Latvia and Lithuania for live quality improvement (ADD ME)“), kodas Nr. LLI-151). 2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programa siekia prisidėti prie darnaus programos teritorijos vystymosi padėdama jai tapti patrauklia ir konkurencinga vieta gyventi, dirbti ir apsilankyti.

 

Projekto pradžia – 2017 m. balandžio 1 d.

Projekto pabaiga – 2019 m. vasario 28 d.

Projekto biudžetas – 256 995 Eur, iš jų Europos regioninio plėtros fondo bendrasis finansavimas – 218 445 Eur. Visagino „Verdenės“ gimnazijos biudžetas – 120 733,29 Euro.

Projekto tikslas – teikti pagalbą socialinę atskirtį patiriantiems vaikams su negalia, gerinti jų socialinius įgūdžius ir gyvenimo kokybę.

 

Projekto pagrindiniai rezultatai Lietuvoje:

 • Bus pagerinta neįgaliųjų gyvenimo kokybė: įrengtas sporto aikštynas prie gimnazijos, įrengta edukacinė klasė.
 • Bus pagerintos švietimo ir užimtumo galimybės: sukurtos ir įgyvendinamos naujos edukacinės programos, dalyvaujama vasaros stovyklose.
 • Sporto aikštynu ir edukacijos klase naudosis ir kitų mokyklų, organizacijų, miestų atstovai.
 • Projektas yra svarbus gerinant Visagino miesto neįgaliųjų gyvenimo kokybę, padedant jiems kuo geriau socializuotis, skatinant juos užsiimti edukacine veikla bei bendraujant ir dalinantis patirtimi su kitų šalių atstovais.
 • Daugiau informacijos apie Latvijos – Lietuvos bendradarbiavimo apibus sienos programą galima rasti www.latlit.eu ir www.europa.eu. 

Šis straipsnis parengtas naudojant Europos Sąjungos finansinę paramą. Už šio straipsnio  turinį atsako Visagino „ Verdenės“ gimnazija. Jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad jis atspindi Europos Sąjungos nuomonę.

 

PROJEKTO EIGA

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 10.50 - 11.35
 • 5. 11.55 - 12.40
 • 6. 13.00 - 13.45
 • 7. 13.55 - 14.40
 • 8. 14.45 - 15.30