Mėnesio veiklos planas

VISAGINO „VERDENĖS“ GIMNAZIJA

2022–2023 m. m.

LAPKRIČIO MĖNESIO VEIKLOS PLANAS

EIL. NR.

VEIKLA

DATA

ATSAKINGI

1. Ugdymo proceso stebėjimas

1.1.

Ugdomųjų veiklų 1–4, 5–8 ir I–II gimnazijos klasėse stebėjimas (mokymosi uždavinys, klasės ir namų darbų užduočių diferencijavimas)

Lapkričio mėn.

Direktorius,

direktoriaus pavaduotojai ugdymui, švietimo pagalbos specialistai

2. Metodinė veikla

2.1.

Tiksliųjų ir gamtos mokytojų metodinės grupės narių susirinkimas

2022-11-08

MG pirmininkė ir sekretorė, dalyviai- nariai

2.2.

Menų ir technologijų mokytojų metodinės grupės narių susirinkimas

Lapkričio mėn.

MG pirmininkė ir sekretorė, dalyviai- nariai

3. Pasitarimai, posėdžiai, susirinkimai, seminarai

3.1.

Mokytojų pasitarimai organizaciniais klausimais.

10, 17, 24 d.

Gimnazijos vadovai

 

3.2.

Visagino miesto fizinio ugdymo mokytojų metodinio būrelio susirinkimas

 

7 d.

15.00 val.

 

J. Luneckas,

D. Ramanauskienė

 

3.3.

Veiklos kokybės įsivertinimo grupės susirinkimas

 

8 d. 14.45

val.

 

V. Kazlionkaitė

 

4. Renginiai, konkursai, olimpiados

4.1.

Nacionalinė aplinkosaugos olimpiada 7-8 klasėms.

 

1 7d.

 

S. Valiūnas

 

4.2.

Tarpmokyklinės kvadrato varžybos, 2010 m. g. ir jaunesni mokiniai.

2 lapkričio

  savaitė

Pradinių klasių mokytojos

4.3.

Tarpmokyklinės kvadrato varžybos, 2012 m. g. ir jaunesni mokiniai.

Mergaičių ir berniukų komandos.

3 lapkričio

  savaitė

 

A. Miačin,

D. Ramanauskienė

4.4.

Tarpmokyklinės futbolo varžybos.

2008 m. g. ir jaunesnių mergaičių,

 2010 m. g. ir jaunesnių berniukų komandos.

4 lapkričio

  savaitė

 

A. Miačin,

D. Ramanauskienė

 

4.4

Nacionalinis informacinių technologijų konkursas „Bebras“.

2 lapkričio

  savaitė

 

Alistratova

5. STEAM, patirtinio ugdymo, integruotos pamokos, projektai

5.1.

Edukacinės pamokos su vaikų rašytoju Tomu Dirgėla, dalyvauja 1 b ir 2 a kl.

14 d.

D. Savičienė, J. Šoliūnaitė Pavilionienė

5.2.

Integruota pasaulio pažinimo pamoka “Slėpynės Suomijos miške” (pagal Šiaurės šalių bibliotekų savaitės projektą)

Lapkričio trečia savaitė

D. Savičienė, J. Šoliūnaitė Pavilionienė

 

 

5.3.

Tarptautinio projekto Šiaurės šalių literatūros savaitės” renginiai  gimnazijoje. Tema “Gamta Šiaurėje”

14 – 19 d.

Pradinių klasių ir lietuvių kalbos mokytojai, V. Vikonytė

5.4.

Integruota pasaulio pažinimo ir technologijų pamoka ,,Lokiai gamtoje"

 

18 d.

A. Kurpienė, J. Jatkevičienė. 2 b ir 3 b klasių mokiniai.

5.5.

Renginys, skirtas Šiaurės šalių literatūros savaitei,  miesto bibliotekoje ,, Švedijos gamta Sveno Nordqvisto knygoje ,,Nelaimingas Petsonas".

18 d.

14 val.

A. Kurpienė, 3 b klasės mokiniai.

5.6.

*Tarptautinis projektas „Kol gyveni, tol ir mokaisi…“

 

 

Lapkričio ketvirta savaitė

L. Jatkevičienė

 

5.7.

*Kaip suprantu žodį KORUPCIJA.

 

Lapkričio

antra savaitė

L. Jatkevičienė

 

 

5.8.

Projektas “Pradinukų lyga” . Projekto organizatoriai Lietuvos futbolo federacija (LFF) ir Lietuvos masinio futbolo asociacija (MaFA). Dalyviai 4 b kl. mokiniai

Lapkričio 7d. - gruodžio 2d.

J. Jankevičienė

 

 

 

 

6. Pamokos / išvykos už gimnazijos ribų

 6.1.

Išvyka į  „Keistuolių teatrą“. Spektaklis „Riešutų duona“.

II a ir II b klasės.

29 d.

S. Valiūnas

J. Dervinienė

6.2.

Spektaklis. F. Kafkos „Bado meistras“, perskaitytas rež.         E. Nekrošiaus  su  IV kl. mok.

2022-11-04

VKC ,,Draugystė”

J. Žemaitienė

6.3.

Liaudies dailės  parodos ,,Aukso vainikas“ aplankymas su 3a klasės mokiniais

2022-11-08

VKC ,,Sedulina”

D. Maldžiuvienė

6.4.

Išvyka į Vilniaus valstybinį dramos teatrą .Spektaklis „Atžalynas“ 7-9 klasės mokiniai

2022-11-10

D. Burneikaitė

 6.5

Išvyka į Visagino viešąją biblioteką.

Lapkričio

ketvirta savaitė

L. Jatkevičienė

6.6.

Išvyka į Visagino PK.

Lapkričio 3 (4) savaitė

J. Jankevičienė

7. NMPP, PUPP, VBE, valstybinės kalbos mokėjimo ir LR Konstitucijos pagrindų egzaminai

 7.1.

 

 

 

7.2.

 

 

 

8. Kita veikla

8.1.

Aplinkosauginis auditas, apklausa per el. dienyną

2022-11-07-13

J.Sadauskienė, Gamtosauginis komitetas

8.2.

 

 

 

 

 

Mėnesio veiklos planai Atnaujinta Dydis
2022 m. sausio mėnesio veiklos planas 121.12 KB
2022 m. vasario mėnesio veiklos planas 151.37 KB
2022 m. kovo mėnesio veiklos planas 148.18 KB
2022 m. balandžio mėnesio veiklos planas 178.8 KB
2022 m. gegužės mėnesio veiklos planas 136.61 KB
2022 m. birželio mėnesio veiklos planas 187.41 KB
2022 m. rugsėjo mėnesio veiklos planas 2022-10-04 21:40:26 148.18 KB
2022 m. spalio mėnesio veiklos planas 154.21 KB
2022 m. lapkričio mėnesio veiklos planas 2022-11-27 02:11:00 153.23 KB

 • Elektroninis dienynas
 • Office 365
 • Tėvams
 • Mokiniams
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.55 – 11.40
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 13.05 – 13.50
 • 7. 14.00 – 14.45
 • 8. 14.50 – 15.35