Mėnesio veiklos planas

VISAGINO „VERDENĖS“ GIMNAZIJA

2022–2023 m. m. KOVO MĖNESIO VEIKLOS PLANAS

EIL. NR.

VEIKLA

DATA

ATSAKINGI

1. Ugdymo proceso stebėjimas

1.1.

Neformaliojo ugdymo, klasės vadovų veiklos stebėjimas.

Kovo mėn.

Direktorius,

direktoriaus pavaduotojai ugdymui, švietimo pagalbos specialistai, mokytojai

2. Metodinė veikla

2.1.

Metodinė diena. Susitikimas su Donatu Pūsliu (politologu, publicistu, Vilniaus politikos analizės instituto medijų ir demokratijos vadovu, programos "Renkuosi mokyti" alumnu, LRT laidos "Mažosios Europos pokalbiai" vedėju). Tema “kaip ugdyti atsparumą dezinformacijai”.

 13 d.

15.00-16.00 val.

201 kab.

 MT pirmininkė D. Savičienė

2.2.

MMT veikla. Darbo grupės dėl ilgalaikių planų parengimo susitikimas.

 16 d.

15.00 val.

 D. Savičienė,

J. Sadauskienė

2.3.

Mokymai-konsultacijos mokytojams „Kolega-kolegai“.  Etikos – tikybos mokytojams miesto UTA

 15 d.

 D. Naglinskienė

  210 kab.

2.4.

Mokymai-konsultacijos technologijų mokytojams „Kolega-kolegai“ (miesto UTA).

 20 d.

 J. Dervinienė

3. Pasitarimai, posėdžiai, susirinkimai, seminarai

3.1.

 Mokytojų susirinkimai

 

1, 8, 15, 29 d.

 

 Direktorius

 

3.2.

 Klasių vadovų susirinkimas (trišalių pokalbių įgyvendinimo refleksija 4,8–10 klasėse)

22 d.

14.45 val.

Klasės vadovai

4. Renginiai, konkursai, olimpiados

4.1.

 Tarpmokyklinis lietuvių kalbos raštingumo konkursas „Diktantas 2023”  5–8 klasėms

 1 d.

 Lietuvių kalbos mokytojai

4.2.

Tarptautinė KINGS olimpiada – kvalifikacinis etapas (matematika, lietuvių kalba, anglų kalba, pasaulio pažinimas., informacinės technologijos, logika)

1, 2, 6, 7,8 d.

 D. Maldžiuvienė ir 3 a klasė

4.3.

Praktiniai mokymai 2-3 kl. mokinių tėvams ,,Skaitymo ir rašymo įgūdžių lavinimas”.

6 d.

17.30 val.

V. Balčiūnienė

4.4.

Pasaulio pažinimo olimpiada ,,Gaublys”

7 d.

 S. Valiūnas, 2–4 klasės

4.5.

 Konkurso ,,Visa mokykla šoka” renginys ,,Lietuva – mano tėvynė” Visagino l/d ,,Kulverstukas”

8 d.

9.00 val.

 D. Maldžiuvienė ir 3 a klasė

4.6.

Geografijos olimpiada „Mano gaublys“

 8 d.

S. Valiūnas, 6–8 klasės

4.7.

 Konkurso ,,Visa mokykla šoka”

Renginys ,,Lietuva – mano tėvynė” Visagino l/d ,,Auksinis raktelis”

9 d.

 9.30 val.

 D. Maldžiuvienė ir 3a klasė

4.8.

Nuotolinė pamoka MOKONOMIKA

9 d.

9.00 val.

 Mokytojai

1 b, 2 b, 2 a klasių mokiniai

4.9.

 Geografijos olimpiada „Mano gaublys“

 9 d.

S. Valiūnas, 9–12 klasė 

4.10.

Miesto pradinių klasių mokinių dailyraščio konkursas

 9 d.
13.00 val.

J. Šoliūnaitė Pavilionienė

4.11.

Dailės olimpiada

9 d.

9.00 val.

D. Nikitina

4.12.

Nuotolinė pamoka MOKONOMIKA

9 d.

9.00–11.00 val.

R. Žilinskas, I klasė

4.13.

Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos minėjimas

10 d.

10.00 val.,

12.00 val.

A. Petrauskienė

4.14.

Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos minėjimas lavinamosiose klasėse „Tik laisvi užaugam dideli”

10 d. 10.00 val.

 J. L. Kukianienė

4.15.

Tarptautinė KINGS olimpiada – kvalifikacinis etapas : pasaulio pažinimas

10 d.

J.Sadauskienė ir 5 b klasė

4.16.

Praktiniai mokymai 1–2 klasės mokinių tėvams ,, Kaip lavinti gramatinę ir rišliąją kalbą?”.

13 d.

17.30 val.

V. Balčiūnienė

 

4.17.

 Respublikos lietuvių kalbos ir literatūros olimpiada

 16, 17 d.

J. Žemaitienė,

IV klasės mokinė G. Pupelytė

4.18.

 Matematikos konkursas „Kengūra“

 16 d.

 E. Kazėnienė, D. Savičienė

4.19.

 Matematikos konkursas „Kengūra“

 16 d.

 E. Kazėnienė, L.Jatkevičienė

4.20.

Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondo  2023 metų projektas „Kalbų Kengūra”  

kovo 15–16 d.

J. Čugunova

4.21.

Respublikinė geografijos olimpiada 9–12 klasės (savivaldybės etapas )

 21 d.

S. Valiūnas

4.22.

Technologijų miesto olimpiada

22 d.

J. Dervinienė, R. Žilinskas

4.23.

XVI Lietuvos 5-8 klasių mokinių biologijos olimpiada, II (miesto) etapas

 24 d.

J.Sadauskienė

4.24.

Tarptautinė KINGS olimpiada – kvalifikacinis etapas (matematika, lietuvių kalba, anglų kalba, pasaulio pažinimas., informacinės technologijos, logika).

 

L. Jatkevičienė ir 2 b klasė

 

5. STEAM, patirtinio ugdymo, integruotos pamokos, projektai

5.1.

 Projektas “Metai su knyga”

Virtualus projekto pristatymas

7 d.

10.00 val.

 Panevežio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, V. Vikonytė

5.2.

 Susitikimai su D. Pūsliu. Tema „Kaip suprasti toleranciją? Kas yra melagienos?”

13 d.

4 pamoka –antrosios klasės

5 pamoka - trečiosios klasės

6 pamoka -

ketvirtosios klasės

D. Savičienė, pradinio ugdymo 2-4 klasių mokytojos

5.3.

 5-8 klasių mokinių 7-osios STEAM ( Gamtos mokslų-biologijos) olimpiados atrankinis  (II ) etapas

15 d.

J.Sadauskienė

 

5.4.

 Veikla pagal “MILbox” projektą

Kovo mėnuo

 D. Savičienė, E. Noskova

5.5.

 Veikla pagal BJP, fenologinių stebėjimų programa.

Kovo mėnuo

 D. Savičienė, J. Šoliūnaitė Pavilionienė, 1 b ir 2 a kl.

6. Pamokos / išvykos už gimnazijos ribų

6.1.

Renginys miesto bibliotekoje ,,Pakeliaukime po Aukštaitiją"

24 d.

12.00 val.

A.Kurpienė

7. NMPP, PUPP, VBE, valstybinės kalbos mokėjimo ir LR Konstitucijos pagrindų egzaminai

7.1.

 Lietuvių kalbos ir literatūros įskaita           IV klasei  (I grupė)

 7 ir 9 d.

J. Žemaitienė

7.2.

 Lietuvių kalbos ir literatūros įskaita           IV  klasei (II grupė)

 28 ir 30 d.

A. Gigelevičienė

7.3.

 Lietuvių kalbos ir literatūros PUPP (žodžiu) II (10) klasei (I ir II grupė)

 22 ir 29 d.

A. Gigelevičienė ir
V. Radzevičienė

7.4.

 Matematikos bandomieji egzaminai:

 • II (10) klasei;
 • IV (12) klasei ;
 • II (10) klasių mokinių darbų vertinimas.

13 d.

9.00–17.00 val.

14–15 d.

9.00–17.00 val.

 E. Kazėnienė,

J. Mackevičienė

7.5.

Valstybinės kalbos ir I kategorijos valstybinės kalbos mokėjimo egzaminai

16 d.

10.00 val. (rašymas, klausymas),

13.00 val. (kalbėjimas)

A. Mikštienė ir komisija bei vykdymo grupė

7.6.

III kategorijos valstybinės kalbos mokėjimo egzaminas

17 d. 10.00 val. (rašymas, klausymas),

13.00 val. (kalbėjimas)

A. Mikštienė ir komisija bei vykdymo grupė

7.7.

 Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų egzaminas

30 d.

14.00 val.

A. Mikštienė ir komisija bei vykdymo grupė

Kita veikla

8.1.

 Tarpmokyklinės salės futbolo “LADYGOLAS” varžybos

1 d.

14.00 val.

 D. Ramanauskienė

8.2.

Tarpmokyklinės krepšinio 3x3 varžybos, 2007 m. g. ir jaunesni mokiniai

(mergaitės, berniukai)

6 d.

(laikas dar tikslinamas)

A. Miačin

D. Ramanauskienė

 

8.3.

Tarpmokyklinės badmintono  varžybos, merginos, amžius neribojamas

7 d.

15.00 val.

D. Ramanauskienė

 

8.4.

Tarpmokyklinės badmintono  varžybos, vaikinai, amžius neribojamas

9 d.

15.00 val.

A. Miačin

 

8.5.

 

 

Tarpmokyklinės šachmatų  varžybos, 2007 m. g. ir jaunesnių mokinių mišri rinktinė(3+1)

28 d.

15.00 val.

A. Miačin

D. Ramanauskienė

 • Elektroninis dienynas
 • Office 365
 • Tėvams
 • Mokiniams
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.55 – 11.40
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 13.05 – 13.50
 • 7. 14.00 – 14.45
 • 8. 14.50 – 15.35