Mėnesio veiklos planas

Visagino „Verdenės“ gimnazija

2023–2024 m. m. rugsėjo mėnesio veiklos planas

EIL. NR.

VEIKLA

DATA

ATSAKINGI

1. Ugdymo proceso stebėjimas

1.1.

Mokinių adaptacija gimnazijoje.

Rugsėjo mėn.

Direktorius, direktoriaus pavaduotojai ugdymui, švietimo pagalbos specialistai

2. Metodinė veikla

2.1.

MT posėdis

4 d.

15.00 val.

D. Savičienė

2.2.

MMT posėdis.

Dalyvauja V. Balčiūnienė,

J. Šoliūnaitė Pavilionienė skaito pranešimą apie specialiųjų poreikių mokinių įtrauktį.

27 d.

15.00 val.

D. Savičienė, V. Balčiūnienė,

J. Šoliūnaitė Pavilionienė,

 

2.3.

 

 

 

3. Pasitarimai, posėdžiai, susirinkimai, seminarai

3.1.

 Mokytojų tarybos posėdis

6 d.

 Direktorius

3.2.

 Mokytojų susirinkimai

 13, 27 d.

 Direktorius

3.3.

VGK posėdis

26 d.

14.45 val.

V. Kazlionkaitė

4. Renginiai, konkursai, olimpiados

4.1.

15-osios Lietuvos  mokinių 5-10 klasių gamtos mokslų olimpiados Miestų etapas

14 d.

A. Baušytė

J.Sadauskienė

 

4.2.

Renginys ,,Visa Lietuva šoka”,

Visagino k/c ,,Sedulina”

15 d.

18.00 val.

D. Maldžiuvienė ir 4a klasė

 

Europos rašytojų pasakų iliustravimo konkursas. 3a kl.

 

15 d.

 

D. Savičienė

 

4.3.

“Diena be automobilio “Verdenės” gimnazijoje”

22 d.

J. Sadauskienė,

Gamtosauginių mokyklų projekto veikla

 

Europos kalbų dienos renginiai.

26 d.

Užsienio kalbų mokytojai.

 

4.4.

Literatūros paroda “Auksiniu rudenio taku”

Rugsėjo mėn.

V. Vikonytė

4.5.

Literatūros paroda “Lietuvos etnografiniai regionai - Aukštaitija”

Rugsėjo mėn.

V. Vikonytė

4.6.

Vaikų piešinių konkursas „Dovanoti gera!"(5-10 kl.)

Rugsėjo mėn.

D. Nikitina

5. STEAM, patirtinio ugdymo, integruotos pamokos, projektai

5.1.

Gamtos mokslų pamoka “Medžiai  gimnazijos stadione” 1b kl.

8 d.

J. Jankevičienė

   5.2.

STEAM. Darbų pamoka. Mandala iš gamtinės medžiagos.

11 d.

L. Navickienė

   5.3.

Edukacija “Duonos kepimas” (2b, 3a kl.)

20 d.

D. Savičienė, J. Šoliūnaitė Pavilionieneė

6. Pamokos / išvykos už gimnazijos ribų

6.1.

Išvyka į Anykščių rajoną (2b, 3a kl.)

20 d.

D. Savičienė, J. Šoliūnaitė Pavilionienė

6.2.

Pamoka, skirta  Aukštaitijos metams ir Europos paveldo dienos minėjimui. 
L.Guobytės paroda ,, Sodai". 
Pamokos tema ,, Šiaudinių sodų simbolika ir jos atitikmenys Rytų kultūrose".

 Visagino kultūros centre.

20 d.

A. Gigelevičienė

7. NMPP, PUPP, VBE, valstybinės kalbos mokėjimo ir LR Konstitucijos pagrindų egzaminai

8. Kita veikla

8.1.

Valstybinės kalbos ir I kategorijos valstybinės kalbos mokėjimo egzaminai: 10.00 val. (skaitymo ir rašymo dalys – elektroniniu būdu) ir 13.00 val. (kalbėjimas).

21 d.

 1. Mikštienė

 

 

 

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.55 – 11.40
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 13.05 – 13.50
 • 7. 14.00 – 14.45
 • 8. 14.50 – 15.35