Mėnesio veiklos planas

VISAGINO „VERDENĖS“ GIMNAZIJOS

2024 M. GEGUŽĖS MĖNESIO VEIKLOS PLANAS

 

EIL. NR.

VEIKLA

DATA

ATSAKINGI

1. Ugdymo proceso stebėjimas

1.1.

Pamokos studijos metodo taikymas.

Gegužės mėn.

Direktorius, direktoriaus pavaduotojai ugdymui, mokytojai

2. Metodinė veikla

2.1.

Atvira pamoka miesto aštuntų klasių mokiniams, skirta Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai. Aktų salėje

7 d.

8.00 val.

A. Gigelevičienė

2.2.

Pažintis su gamtos mokslų ir visuomeninio ugdymo žinynu pradinukui". Integruota gamtos mokslų ir visuomeninio ugdymo pamoka 2b ir 3a klasėje. Aktų salėje.

29 d.

17.00 val.

D. Savičienė

J. Šoliūnaitė Pavilionienė

3. Pasitarimai, posėdžiai, susirinkimai, seminarai

3.1.

Klasės vadovų susirinkimas. Mokinių mokymosi pasiekimų aptarimas.

2 d.

14.45 val.

V. Kazlionkaitė

3.2.

Vaiko gerovės posėdis.

7 d.

 

V. Kazlionkaitė

3.3.

Mokytojų susirinkimai

8, 15, 22, 29 d.

Direktorius

4. Renginiai, konkursai, olimpiados

4.1.

 Renginys–sportinė veikla pradinių klasių mokiniams 1–4 klasių ,,Žaidžiame kartu“.

3 d.

8.00 val.

L. Navickienė

J. Jankevičienė

4.2.

Susitikimas su leidyklos „Baltos lankos Klett” atstovais.

7d.

13 val.

Organizatoriai

4.3.

 Renginys–edukacinė veikla, 5–7 klasių mokiniams,  skirta Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai ,,Knyga- draugas ir pagalbininkas “

7d.

12.00 val.

V. Radzevičienė

4.4.

Renginys skirtas Lietuvos įstojimo į ES 20-mečiui „Keliu vėliavą“. Gimnazijos kiemas.

9 d.

8.00 val.

Organizatoriai

4.5.

Intelektinis žaidimas, skirtas Europos dienai paminėti ,,Europos kalbų labirintuose”. Dalyvauja ,,Verdenės” ir ,,Atgimimo”  gimnazijų, „Žiburio“ pagrindinės mokyklos bei Visagino TVPMC I(9) klasių mokinių komandos.

9 d.

12 val.

J. Čugunova

4.6.

Anglų kalbos mini olimpiada 3-4 klasių mokiniams

10 d.

E. Noskova

4.7.

 Lietuvos geomokslų olimpiados finalinis etapas Vilniuje (dalyvauja Ib mokinys T. Čičinskas)

10 d.

 S.Valiūnas

4.8.

Gatvės muzikos diena

17d.

J.C. Muzikos fanai

4.9.

Visagino „Verdenės“ gimnazijos (Ib klasė) ir Visagino ,,Žiburio” pagrindinės mokyklos „Svajonių komandos“ renginys 6–8 klasių mokiniams „Sportas ir ekologija“ mokiniams ,Verdenės” gimnazijos ir „Žiburio“ pagrindinės mokyklos mokiniams, tema

17 d.

13.00 val.

V. Luneckienė ir ,,Dreams & Teams” komandos mokiniai

4.10.

Paskutinio skambučio šventė

24 d.

Organizatoriai

5. STEAM, patirtinio ugdymo, integruotos pamokos, projektai

5.1.

Baltijos jūros konferencija. Fenologinių tyrimų pristatymas. Kaunas. 3a kl.

3 d.

D. Savičienė

5.2.

Konferencija „Gamta ir mes”. Kėdainiai. Pranešimų skaitymas. 3a kl.

9 d.

D. Savičienė

5.3.

Žaidimų diena, skirta Vaikų dienai paminėti

17 d.

J. Šoliūnaitė Pavilionienė

5.4.

„Ateities inžinerijos“ 7 sezono baigiamasis renginys. Vilnius. Projektinių darbų pristatymas. 8a, Ib, II klasių mokiniai.

22 d.

A.Baušytė, J.Sadauskienė

5.5.

Projektinių darbų pristatymas miesto gamtamokslinio būrelio renginyje. 8a, Ib, II klasių mokiniai.

30 d.

15 val.

A.Baušytė, J.Sadauskienė

5.7.

Integruotos dailės ir lietuvių kalbos pamokos spaudos atgavimo dienai paminėti „Skirtukas knygai“ 5-8 klasės.

2–3 sav.

D. Nikitina, V. Radzevičienė

5.8.

Integruota dailės ir lietuvių kalbos pamoka „Viduramžiai“.

3 sav.

D. Nikitina, D. Burneikaitė

6. Pamokos / išvykos už gimnazijos ribų

6.1.

 Inkilų valymas ir remontas

4a klasės mokiniai

2 d.

D. Maldžiuvienė,

S.Valiūnas

6.2.

 Kelionė į pajūrį

17–18 d.

 S.Valiūnas

6.3.

Inkilų valymas ir paukštelių žiedavimas

4 sav.

J. Šoliūnaitė Pavilionienė,
S. Valiūnas

7. NMPP, PUPP, VBE, valstybinės kalbos mokėjimo ir LR Konstitucijos pagrindų egzaminai

7.1.

Biologijos bandomasis VBE

3 d.

J. Sadauskienė

7.2.

Matematikos bandomasis VBE

7 d.

E. Kazėnienė

7.3.

 Chemijos bandomasis VBE

9 d.

A. Baušytė

7.4.

Chemijos TP IIIg klasėms

6 d. 8 val.

A. Mikštienė ir vykdymo grupė

7.5.

Istorijos TP IIIg klasėms

7 d. 8 val.

A. Mikštienė ir vykdymo grupė

7.6.

Menų (dailės) brandos egzamino baigiamojo darbo pristatymas ir vertinimas („Atgimimo“ gimnazija)

10 d.

9 val.

D. Nikitina

7.7.

PUPP – Lietuvių kalba ir literatūra (raštu).

8 d. 9 val.

A. Mikštienė ir vykdymo grupė

7.8.

PUPP – Matematika.

13 d. 9 val.

A. Mikštienė ir vykdymo grupė

7.9.

Valstybinės kalbos ir I kategorijos valstybinės kalbos mokėjimo egzaminai

20 d.

10 ir 13 val.

A. Mikštienė ir vykdymo bei vertinimo grupės

7.10.

Dailės MBE

10 d.

9 val.

D. Nikitina (M. Gubanovas)

8. Kita veikla

8.1.

 Finalinės trikovės varžybos. Utena.

2 d.

V. Luneckienė

8.2.

 Finalinės turizmo varžybos mergaitėms ir berniukams. Elektrėnai.

9 d.

 

V. Luneckienė, A Miačin

8.3.

Literatūros parodos:

„Kiekvienam tu viena“,

„Tas brangus lietuviškas žodis”

Gegužės mėn.

V. Vikonytė

8.4.

Tarpmokyklinės lengvosios atletikos kroso estafečių varžybos (2009 m. g. ir jaunesnių mokinių mišri komanda 4+4).

3 sav.

A. Miačin, V. Luneckienė

8.5.

Tarpmokyklinės lengvosios atletikos kroso estafečių varžybos (2005-2008 m. g. ir jaunesnių mokinių mišri komanda 4+4).

3 sav.

V. Luneckienė, A Miačin

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.55 – 11.40
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 13.05 – 13.50
 • 7. 14.00 – 14.45
 • 8. 14.50 – 15.35