Korupcijos prevencija

Už korupcijos prevenciją gimnazijoje atsakinga

Aldona Mikštienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietūs

Priėmimo valandos

Pirmadienis

8.00 – 12.00
12.45 – 17.00

12.00 – 12.45

 

Antradienis

8.00 – 12.00
12.45 – 17.00

12.00 – 12.45

 

Trečiadienis

8.00 – 12.00
12.45 – 17.00

12.00 – 12.45

 

Ketvirtadienis

8.00 – 12.00
12.45 – 17.00

12.00 – 12.45

 
Penktadienis 8.00 – 12.00
12.45 – 15.45
12.00 – 12.45

 

Kontaktai Telefonas +370 607 86744

El. paštas Rašyti

Pranešimas apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas

Jei turite informacijos apie galimas korupcijos apraiškas Visagino Verdenės gimnazijoje ar norite pateikti pasiūlymus, pastabas dėl korupcijai atsparios aplinkos kūrimo, prašome informaciją pateikti:
1.    Direktorei Olgai Černis, el. paštas:
 olga.cernis@vvg.lt, tel.: +370 659 56005.
2.    Tiesiogiai atvykęs į Visagino savivaldybės administraciją (Parko g. 14, 31140 Visaginas);
3.    Atsiųsdamas pranešimą paštu. Siunčiant pranešimą paštu po Administracijos pavadinimu turi būti nurodoma žyma „KOMPETENTINGAM SUBJEKTUI ASMENIŠKAI“;
4.    Atsiųsdamas pranešimą elektroninio pašto adresu 
praneseju.apsauga@visaginas.lt.

Visą parą galima kreiptis į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybą: tel. (8 5) 266 3333, el. p. pranesk@stt.lt arba internetu.

Atkreipiame dėmesį, kad už šmeižtą ar melagingą kito asmens kaltinimą nusikaltimo padarymu yra numatyta baudžiamoji atsakomybė.

Teisės aktai:
1. Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-08-02 įsakymu Nr. ĮV-E-345 patvirtintos 
Visagino savivaldybės institucijų, įmonių ir įstaigų nulinės tolerancijos korupcijai politikos gairės
2. Visagino savivaldybės korupcijos prevencijos 2022–2024 metų veiksmų planas,  Visagino savivaldybės korupcijos prevencijos 2022–2024 metų veiksmų planas (nauja redakcija)
3. Etikos kodeksas
4. Dėl Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. sausio 6 d. įsakymo Nr. ĮV-E-10 „Dėl Visagino savivaldybės administracijos etikos ir antikorupcinio elgesio kodekso patvirtinimo“ pakeitimo
5. Dovanų, gautų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas, bei reprezentacijai skirtų dovanų perdavimo, vertinimo, registravimo, saugojimo ir eksponavimo 
Visagino savivaldybės administracijoje tvarkos aprašas (patvirtintas Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. ĮV-E-428)

Dokumentai

 

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.55 – 11.40
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 13.05 – 13.50
 • 7. 14.00 – 14.45
 • 8. 14.50 – 15.35