Logopedas

Logopede gimnazijoje dirba

Vilma Balčiūnienė Logopedė

215 kabinetas

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Veikla

Pirmadienis

8.00 – 11.10

Lavinamosiose klasėse

Antradienis

8.00 – 9.50
10.10 – 12.15
12.45 – 16.4
17.00 – 18.15

Lavinamosiose klasėse

Trečiadienis

8.00 – 11.10
11.40 – 15.00
15.25 – 16.40

Lavinamosiose klasėse

Ketvirtadienis

8.00 – 10.00
10.50 – 11.55
12.45 – 15.35

Lavinamosiose klasėse

Penktadienis

8.00 – 11.15
11.40 – 15.40
15.55 – 17.10

Lavinamosiose klasėse

Logopedo veikla:

 • įvertinti mokinių kalbos raidos ypatumus, nustatyti kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus;
 • sudaryti individualias, pogrupines ir grupines kalbos ugdymo ir sutrikimų šalinimo programas;
 • šalinti mokinių kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus;
 • supažindinti tėvus su mokinių kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų priežastimis, korekcinio darbo metodais, teikti metodines konsultacijas darbui namuose su vaiku;
 • esant būtinybei, sutrikusios kalbos ir komunikacijos mokinius siųsti į PPT ir pas gydytoją specialistą tirti ar gydyti;
 • bendradarbiauti su mokytojais bei teikti jiems metodinę pagalbą, padėti  mokytojams rengti mokinių, kuriems paskirta specialioji pedagoginė pagalba, ugdymo programas. 
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.55 – 11.40
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 13.05 – 13.50
 • 7. 14.00 – 14.45
 • 8. 14.50 – 15.35