Misija, vizija, filosofija

Gimnazijos vizija

Saugi, pažangi, atvira naujovėms, vertinanti tautos tradicijas ir Visagine lyderiaujanti mokykla, kurioje kūrybiškai taikomos naujausios ugdymo(-si) technologijos, leidžiančios sėkmingai mokyti(-s), planuoti karjerą, jos sąmoningai siekti ir taip prisidėti prie miesto bei savo šalies klestėjimo, todėl mokydamas(-is) čia kuriu ateitį.

Gimnazijos misija

Teikti pradinį, pagrindinį, vidurinį ir specialųjį išsilavinimą bei neformalųjį švietimą, atitinkantį kiekvieno gebėjimus bei poreikius, ugdyti mokinį, pasirengusį lavintis visą gyvenimą ir atsakingai veikti besikeičiančioje visuomenėje.

Gimnazijos filosofija

 • Bendrystė – esame vienos bendruomenės nariai, siekiantys tų pačių tikslų.
 • Pagarba − gerbiame vieni kitus ir ieškome abipusio sutarimo.
 • Kompetencija – tobulėjame atsakingai atlikdami savo darbą.
 • Kūrybiškumas – priimame naujoves, skatiname iniciatyvas, vertiname kiekvieno indėlį.
 • Saviraiška – puoselėjame ir kuriame savitą lietuviškos gimnazijos kultūrą.

Veiklos prioritetai

 1. Ugdymo(si) kokybė ir pagalba mokiniui siekiant individualios pažangos.
 2. Atviro, kūrybingo, siekiančio tobulėti ir atsakingo Lietuvos, Visagino ir savo gimnazijos bendruomenės nario ugdymas.
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.55 – 11.40
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 13.05 – 13.50
 • 7. 14.00 – 14.45
 • 8. 14.50 – 15.35