Psichologas

Psichologas nėra tavo priešas
Psichologinės pagalbos paskirtis – stiprinti mokinių psichologinį atsparumą ir psichikos sveikatą, prevencinėmis priemonėmis skatinti saugios ir palankios ugdymuisi aplinkos gimnazijoje kūrimą, padėti mokiniams atgauti dvasinę darną, gebėjimą gyventi ir mokytis, aktyviai bendradarbiaujant su jų tėvais (globėjais, rūpintojais).

Psichologe gimnazijoje dirba

Daiva Šarkienė Psichologė

214 kabinetas

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietūs

Pamokos

Pirmadienis

13.00 – 16.00

   

Antradienis

8.00 – 16.30

12.00 – 12.30

 

Trečiadienis

8.00 – 16.30

12.00 – 12.30

 

Ketvirtadienis

8.00 – 16.00

12.00 – 12.30

13.05 – 13.50

Penktadienis

8.00 – 12.00
 

  8.00 – 8.45

Kontaktai Telefonas 8 645 00651

Informacija

Veikia „Tėvų linija" – nemokama specialistų pagalba tėvams telefonu. Paskambinę nemokamu numeriu 8 800 900 12, galima pasikonsultuoti su Paramos vaikams centro specialistais visais rūpimais klausimais apie vaikų auginimą. 
Anoniminės ir nemokamos konsultacijos teikiamos telefonu 8 800 900 12 darbo dienomis nuo 11 iki 13 val. ir nuo 17 iki 21 val.

Psichologinės pagalbos tikslai ir uždaviniai

Psichologinės pagalbos tikslas – padėti mokiniui geriau pažinti save, atgauti dvasinę darną, gebėjimą gyventi ir mokytis.

Uždaviniai:

 • nustatyti mokinio psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas ir padėti jas spręsti;
 • stiprinti mokytojų, tėvų (globėjų, rūpintojų) gebėjimą bendrauti su mokiniais, turinčiaispsichologinių problemų;
 • padėti laiduoti palankias psichologines sąlygas ugdymo(-si) procese.

Mokyklos psichologo veiklos sritys

Konsultavimas: mokinio asmenybės ir ugdymosi problemų nustatymas, tiesioginio poveikio būdų numatymas, darbas su mokiniu taikant psichologinio konsultavimo technikas, bendradarbiavimas su tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais ir kitais su mokinio ugdymu susijusiais asmenimis, rekomendacijų jiems teikimas.

Įvertinimas: mokinio galių ir sunkumų įvertinimas, nustatant raidos ypatumus, asmenybės ir ugdymosi problemas, specialiuosius ugdymosi poreikius.

Švietimas: mokinių, tėvų (globėjų, rūpintojų), pedagogų švietimas vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais.

Psichologinių problemų prevencija: psichologinių problemų prevencijos poreikių įvertinimas (mokyklos bendruomenių grupių tyrimas), prevencinių priemonių bei programų rengimas, organizavimas ir įgyvendinimas.

Informacija apie Pagalbos gavėjus, jų problemos turinį ir teiktą pagalbą yra laikoma konfidencialia. Ji gali būti prieinama tik specialistams ar kitiems asmenims, kurie yra susiję su jo asmenybės ir ugdymosi problemų sprendimu ir tik gavus Pagalbos gavėjo sutikimą.


Dokumentai

Psichologas Atnaujinta Dydis
Psichologinės pagalbos teikimo tvarkos aprašas 2023-05-29 19:18:55 791.64 KB

Psichologo patarimai

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.55 – 11.40
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 13.05 – 13.50
 • 7. 14.00 – 14.45
 • 8. 14.50 – 15.35